Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat

Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat merupakan sebahagian daripada Perakuan Hak Amerika Syarikat yang secara tersurat melarang Kongres Amerika Syarikat daripada membuat undang-undang yang "menghormati pengukuhan sesebuah agama" atau yang melarang pengamalan agama, undang-undang yang mencabul kebebasan bersuara, kebebasan akhbar, menghadkan hak untuk berhimpun secara aman, atau menghadkan hak untuk mengemukakan petisyen ke atas kerajaan bagi menyuarakan ketidakpuasan.