Piranometer

Piranometer ialah sejenis alat aktinometer untuk mengukur kelutsinaran langit dan dengan yang demikian itu menentukan juga jumlah kesinaran suria. Istilah piranometer berasal daripada bahasa Greek, "pyr - πῦρ" bermaksud "api" dan "ano - ἄνω" bermaksud "atas, langit". Piranometer biasa tidak memerlukan tenga untuk berfungsi.

Piranometer, model SR20
Piranometer berdasarkan fotovoltaic, model LM1-C2.

RujukanSunting

Lihat jugaSunting