Pokok Damar Hitam merujuk kepada pokok saka tropika malar hijau yang terdiri daripada beberapa spesies yang berkaitan. Kesemuanya merupakan pokok yang dibalak bagi tujuan komersial. Di antara spesies-spesies pokok jenis Damar Hitam adalah seperti berikut:-

 1. Pokok Damar Hitam Bulu
 2. Pokok Damar Hitam Gajah
 3. Pokok Damar Hitam Katup
 4. Pokok Damar Hitam Pipit
 5. Pokok Damar Hitam Sengkawang Puteh
 6. Pokok Damar Hitam Siput Besar
 7. Pokok Damar Hitam Siput Jantan
 8. Pokok Damar Hitam Telepok
 9. Pokok Damar Hitam Siput
 10. Pokok Damar Hitam Kelim
 11. Pokok Damar Minyak


Senarai pokok Pokok mangga
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z