Dalam bidang matematik, polinomial ialah ungkapan yang dibina menggunakan beberapa pemboleh ubah dan pemalar dengan operasi-operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pengeksponenan nombor bulat sahaja. Sebagai contoh, adalah polinomial, sebaliknya bukan polinomial kerana sebutannya yang kedua melibatkan pembahagian terhadap pemboleh ubah dan sebutannya yang ketiga mengandungi eksponen bukan nombor bulat.

Sifat-sifatSunting

  • Hasil tambah polinomial juga polinomial.
  • Hasil darab polinomial juga polinomial.
  • Terbitan fungsi polinomial juga polinomial. Terbitan bagi   ialah  .
  • Antiterbitan fungsi polinomial juga polinomial. Antiterbitan bagi   ialah  .