Polis Kebangsaan adalah penguasa undang-undang utama di beberapa negara seperti Itali, Perancis, Malaysia dan Jepun, dan mempunyai satu organisasi besar di peringkat nasional. Maknanya satu badan itu misalnya Polis Di-Raja Malaysia mempunyai pelbagai unit dibawahnya seperti kawalan lalulintas, siasatan jenayah dan perisikan, dan organisasi ini mempunyai bidangkuasa yang merangkumi seluruh negara.