Politik Belanda mengambil tempat dalam satu rangka sebuah demokrasi perwakilan berparlimen, satu raja berperlembagaan dan sebuah negara kesatuan teragih. Belanda dijelaskan sebagai sebuah negara consociational. Politik dan kerajaan Belanda dicirikan oleh suatu persengketaan untuk mendapat sepersetujuan umum pada isu-isu penting, di dalam kedua-dua komuniti politik dan masyarakat secara keseluruhan.