Panteisme (Bahasa Yunani: πάν (pan) = segala + θεός (theos) = Tuhan, ertinya "Tuhan adalah Segalanya" dan "Segalanya ialah Tuhan") ialah kepercayaan bahawa segalanya membentuk satu Tuhan abstrak yang ada di mana-mana dan menyelubungi segalanya; ataupun alam semesta, atau alam semula jadi, bersamaan dengan Tuhan. Jika ditakrifkan lebih terperinci, maka ditekankan pula kepercayaan bahawa hukum alam, kewujudan, dan alam semesta (jumlah segalanya yang pernah, sedang dan akan ada) yang dipaparkan dalam prinsip teologi mengenai 'tuhan' yang abstrak dan bukannya apa juga tuhan atau dewa-dewi berupa persona atau rekaan. Inilah sifat utama yang membezakan panteisme dari panenteisme dan pandeisme. Oleh yang demikian, ada banyak agama yang mengaku menerapkan unsur panteisme, tetapi sebenarnya lebih bersifat panenteisme atau pandeisme.

ArkibSelanjutnya