Prinsipaliti adalah negara berdaulat di mana ketua negaranya adalah berdarjat putera atau darjat lain yang sama maksud dengan putera.

Prinsipaliti berdaulat yang diiktiraf kini ialah Liechtenstein, Monaco dan Andorra.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.