Proses pendenitritan

Proses pendenitritan merujuk kepada penukaran nitrat dan nitrit kepada gas nitrogen tanpa kehadiran oksigen dalam keadaan anoxic (tanpa oksigen). Ini berbeza dengan proses penitritan di mana dalam keadaan anaerobik, ammonia dioksidakan kepada nitrit dan seterusnya kepada nitrat. Kedua-dua proses ini merupakan sebahagian dari kitaran nitrogen.

Proses ini merupakan langkah kedua dalam kebanyakan proses menghilangkan nitrogen dalam kumbahan dan air buangan.

Rujukan

sunting