Qisas;(untuk kejahatan membunuh dan mencederakan) Qisas adalah praktik yang difahami sebagai pembalasan dalam "tatanan sosial suku" dan dilakukan berdasarkan "kesetaraan sosial". Bergantung pada status sosial orang yang dibunuh (lelaki, wanita, hamba, bebas, elit atau orang biasa), seseorang dari suku yang menjadi milik pembunuh (setaraf dengan orang yang dibunuh) dibunuh. Sebagai contoh, hanya hamba yang boleh dibunuh untuk hamba, dan seorang wanita boleh dibunuh untuk seorang wanita.[1][2] Keadaan "persamaan sosial" dalam qisas bermaksud bahawa; "jika orang yang rendah diri secara sosial membunuh seseorang dari kelas atasan, qisas akan diterapkan", sedangkan "jika seseorang dari kelas atasan membunuh seseorang dari kelas bawah, itu tidak dapat diterapkan". Dalam kes ini, pembayaran pampasan (Diyya dalam İslam) dapat dibayar kepada keluarga orang yang dibunuh.

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: Orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa) dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. "(Al-Baqarah:178)

Walaupun pembalasan pasti berlaku dalam jenayah pembunuhan(2:178), situasinya tidak jelas dalam jenayah mencederakan. Untuk hukuman (mata untuk mata, gigi untuk gigi, dan lain-lain), ungkapan "Ini adalah bagaimana kita menulis kepada mereka (Bani Israel) dalam buku", digunakan. (5:45)

Hukuman Qisas (Arab: قصاص) adalah sama seperti hukuman hudud juga, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T di dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas.

  1. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa).
  2. Melukakan dibalas dengan melukakan.
  3. Mencederakan dibalas dengan mencederakan.

Kesalahan wajib dikenakan hukuman qisasSunting

  1. Membunuh orang lain dengan sengaja.
  2. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
  3. Melukakan orang lain dengan sengaja.

Dalil al-QuranSunting

Hukuman qisas membunuh dengan sengajaSunting

Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh." (Surah Al-Baqarah 2:178)

Hukuman qisas mencederakan dengan sengajaSunting

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukakan tadi. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah S.W.T, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Ma'idah: 45)

RujukanSunting

  1. Jabatan Mufti Negeri Melaka