Bani Quraisy (Arab: قريش) merupakan puak utama di Makkah al-Mukarramah. Nabi Muhammad s.a.w. berasal dari suku ini.

Sejarah pembangunan oleh bangsa Quraisy

sunting

Ketika Rasulullah mencapai usia dewasa (menurut riwayat lain; ketika berumur dua puluh lima tahun), ada seorang wanita membuat tungku di dekat Kaabah. Percikan apinya mengenai kain Kakbah sehingga mengakibatkan kebakaran.

Lalu bangsa Quraisy merobohkannya dan membangunnya kembali. Di saat peletakkan Hajar Aswad mereka (Qabilah-qabilah Quraisy) saling bertengkar; siapakah yang berhak meletakkannya? Mereka berkata, "Mari kita tentukan siapa yang pertama-tama masuk melalui pintu Bani Syaibah maka dialah yang akan meletakkannya." Setelah nampak bagi mereka bahawa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah adalah Rasulullah saw. mereka menetapkan beliau untuk meletakkannya.

Rasulullah mengambil sepotong kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya kemudian memintakan setiap suku untuk memegang hujungnya. (Menurut riwayat lain; Nabi saw. memilih kepala-kepala suku), masing-masing memegang hujung kain tersebut kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad. Rasulullah mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya semula. Bangsa Quraisy membuat enam tiang penyangga di dalam Kakbah yang diletakkan dalam dua baris.

Bangsa Quraisy juga telah meninggikan letak pintu Kaabah atas usulan Abu Hudzaifah bin Mughirah yang mengatakan, "Wahai kaum, tinggikanlah pintu Kakbah sehingga tidak dapat dimasuki kecuali dengan menggunakan tangga, agar tidak ada yang akan memasukinya kecuali orang yang kamu sukai.

Apabila ada orang yang kamu benci mencuba memasukinya kamu dapat melemparinya sampai dia jatuh, dan ini dapat menjadi pelajaran buat yang melihatnya." Kemudian bangsa Quraisy melaksanakan usulan tersebut dan menambah ketingginya dari sembilan menjadi lapan belas hasta, namun bangsa Quraisy kerana kekurangan sumber kewangan, mereka mengurangkan bangunan Kaabah dari apa yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim as. enam hasta di sebelah utara.