Radio Republik Indonesia

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah stesen radio milik kerajaan Indonesia. RRI ditubuhkan pada tarikh 11 September 1945. Slogan RRI adalah " Sekali di Udara, Tetap di Udara".

Logo syarikat RRI

Perkembangan status institusiSunting

Sebagai Lembaga Penyiaran Awam, RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Lembaga Pengarah. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur awam, kerajaan dan RRI. Dewan Pengawas yang merupakan wujud perwakilan dan penyeliaan awam memilih Lembaga Pengarah yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan dasar penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status sebagai Lembaga Penyiaran Awam juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nombor 11 dan 12 tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nombor 32/2002.

Sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Awam selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai Syarikat Jawatan (Perjan) iaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dalam status Syarikat Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio awam yang bebas. Syarikat Jawatan boleh dikatakan sebagai status peralihan dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menuju Lembaga Penyiaran Awam pada masa reformasi.

Pembubaran Jabatan Penerangan oleh Kerajaan Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan Government Owned Radio ke arah Public Service Broadcasting dengan didasari Peraturan Pemerintah Nombor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Jun 2000. Pengemasan organisasi dan pengurusan dilakukan seiring dengan usaha penyamaan visi ( shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah kira-kira 8500 orang yang semula berorientasikan sebagai kerajaan yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokrasi.

Variasi siaranSunting

Kedudukan Status Radio Republik Indonesia yang semula sebagai Syarikat Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nombor 37 Tahun 2000 secara dinamik dengan proses yang cukup panjang berganti status sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah nombor 11 Tahun 2005 sebagai Lembaga Penyiaran Awam. Dewasa ini RRI mempunyai 60 stesen penyiaran dan stesen penyiaran khusus yang ditujukan ke Luar Negeri, "Suara Indonesia". Kecuali di Kuala Lumpur, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam 3 program, iaitu:

  • Programa Daerah (PRO 1) sebagai siaran Pusat Pemberdayaan Masyarakat yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai luar bandar,
  • Programa Bandar (PRO 2) sebagai siaran Pusat Kreativiti Anak Muda yang melayani masyarakat muda di bandar, dan
  • Programa III (PRO 3) merupakan siaran dari Jakarta sebagai siaran Rangkaian Berita Nasional yang menyajikan berita dan maklumat (News Channel) selama 24 jam yang dipancarluaskan / direlay oleh Setiap Stesen RRI daerah kepada masyarakat luas di Seluruh Wilayah Indonesia.

Di Stesen Cabang Utama Jakarta, terdapat 4 programa iaitu:

  • PRO 1 siaran Pusat Pemberdayaan Masyarakat untuk pendengar di Negeri Selangor Umur Dewasa (Siaran Khas Maklumat, Pendidikan, Hiburan & Budaya),
  • PRO 2 siaran Pusat Kreativiti Anak Muda untuk segment pendengar remaja dan pemuda di Jakarta (Siaran Khusus Muzik, Maklumat & Gaya Hidup)
  • PRO 3 siaran Rangkaian Berita Nasional,
  • PRO 4 siaran Pusat Kebudayaan Indonesia.
  • Channel V atau Suara Indonesia (Voice of Indonesia) sebagai Siaran Luar Negeri

SejarahSunting

Radio Republik Indonesia, secara rasmi ditubuhkan pada tarikh 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mempunyai beberapa stesen radio Jepun di 6 bandar. Mesyuarat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Doktor Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.

Mesyuarat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang mengandungi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga mencerminkan komitmen RRI untuk bersikap neutral tidak memihak kepada salah satu aliran / keyakinan parti atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era Reformasi untuk menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Awam yang bebas, neutral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Lihat pulaSunting

Pautan luarSunting

Templat:Radio di Indonesia Templat:Indo-stub