Raja elektif secara harfiahnya merujuk kepada kerajaan diperintah oleh seseorang yang dipilih berbeza dengan raja keturunan, Cara pencalonan dan pemilihan berbeza mengikut keadaan. Adalah tidak menjadi mustahil untuk sebuah kerajaan elektif bertukar menjadi kerajaan keturunan setelah beberapa kurun. Antara contoh kerajaan elektif pada hari ini adalah seperti Malaysia, Kemboja dan Kota Vatikan.