Rawatan kumbahan adalah proses membuang bahan buangan daripada air sisa, terutamanya daripada kumbahan di rumah. Proses-proses ini termasuk kaedah fizikal, kimia, dan biologi untuk membuang bahan pencemar ini dan menghasilkan air buangan yang tidak mengancam alam sekitar (atau dirawat kumbahan). Sebuah produk sampingan dari pengolahan limbah biasanya sisa separa pejal atau sluri (slurry) dipanggil enap cemar kumbahan, yang telah menjalani rawatan lanjutan sebelum ia dianggap sesuai untuk dilupuskan atau dipakaikan dalam tanah.

Loji rawatan kumbahan di Massachusetts, Amerika Syarikat

Rawatan kumbahan mungkin juga disebut sebagai rawatan air sisa, walaupun kedua adalah istilah yang lebih luas yang boleh juga digunakan untuk semata-mata industri air sisa. Bagi kebanyakan bandar-bandar, sistem pembetungan juga akan membawa sebahagian daripada buangan industri melalui loji rawatan kumbahan yang telah biasanya menerima prarawatan di kilang-kilang terlebih dahulu untuk mengurangkan beban bahan pencemar. Jika sistem saluran pembuangan terdiri daripada pembetung yang digabungkan maka ia juga akan membawa buangan dari jalan-jalan bandar yang dicampurkan bersama air hujan kepada loji rawatan kumbahan. Air kumbahan boleh dialirkan ke loji rawatan melalui sistem paip dan dalam aliran yang dibantu oleh graviti dan pam. Bahagian pertama penapisan kumbahan biasanya termasuk bar skrin yang menapis pepejal dan objek besar yang kemudiannya dikumpulkan dalam bak sampah dan dibuang di tempat pelupusan sampah. Lemak dan gris juga dikeluarkan sebelum rawatan kumbahan primer berlaku.

Langkah-langkah pemprosesan

sunting

Rawatan kumbahan umumnya melibatkan tiga peringkat iaitu rawatan primer(rawatan fizikal), sekunder dan tertier.

 
Tangki-tangki rawatan primer kumbahan di Oregon, Amerika Syarikat.

Prarawatan

sunting

Prarawatan menyingkirkan semua bahan-bahan yang boleh diambil dengan mudahnya daripada kumbahan mentah, mengelakkan kerosakan atau tersumbatnya pam dan baris penapis rawatan primer. Objek yang biasa dikeluarkan dalam peringkat ini termasuklah sampah, batang pokok, daun, dahan, dan objek besar yang lain.

Proses ini juga boleh melibatkan saluran atau kebuk khas di mana kelajuan air kumbahan yang masuk diselaraskan agar batu kerikil, batu kecil, pasir mahupun serpihan kaca dapat termendap seterusnya mengelakkan kerosakkan pada pam-pam dan alatan penuras. Sistem penapisan sebegini lebih cenderung diperlukan di loji-loji yang lebih berskala besar.[1]

Rawatan (atau olahan) primer

sunting

Dalam peringkat pemendapan primer ini, kumbahan dialirkan melalui tangki besar, yang biasa disebut "besen pra-mendap", "tangki mendapan utama" atau "penapis utama".[2] Tangki-tangki ini digunakan untuk memendapkan lumpur di mana gris dan minyak yang timbul ke permukaan dibuang. Tangki jenis ini biasanya dilengkapi dengan pengikis janaan mekanikal yang terus-menerus membawa lumpur yang terkumpul ke arah hopper di dasar tangki di mana ia dipamkan ke kemudahan rawatan enap cemar.[1]:9–11 Gris dan minyak yang terapung daripada hasil enap cemar ini kadangkalanya boleh digunakan semula untuk proses membuat sabun (penyabunan).

Olahan sekunder

sunting

Rawatan peringkat ini direka untuk menguraikan kandungan biologi kumbahan yang berasal dari sisa-sisa manusia dan makanan, sabun dan detergen dengan banyaknya. Kebanyakan loji perbandaran merawat air kumbahan termendap ini menggunakan proses biologi aerobik. Biota memerlukan kedua-dua oksigen dan makanan untuk hidup, seterusnya menjadikan proses biologi tersebut lebih berkesan. Bakteria dan protozoa memakan bahan-bahan pencemar organik (misalnya gula, lemak, molekul rantai pendek karbon organik dan sebagainya) serta mengikat sisa-sisa yang kurang larut pecahan menjadi flok.

Olahan tertier

sunting

Rawatan ini bertujuan menyediakan peringkat akhir rawatan untuk meningkatkan lagi kualiti buangan atau efluen sebelum ia dilepaskan ke alam sekitar (laut, sungai, tasik, tanah basah, tanah, dan lain-lain.). Lebih daripada satu proses rawatan tertier mungkin akan digunakan dalam mana-mana perawatan. Proses rawatan ini berada di peringkat akhir jika terdapatnya proses pembasmian kuman.

Perawatan dan pelupusan enap cemar

sunting

Enap cemar yang terkumpul sepanjang proses rawatan ini harus dirawat dan dibuang secara selamat dan efektif. Enap cemar dicernakan untuk mengurangkan jumlah bahan organik dan mikroorganisma penyebab penyakit yang hadir dalam pepejal ini. Rawatan yang paling biasa digunakan termasuk pencernaan anaerob, pencernaan aerob dan kompos. Penunuan juga digunakan tetapi pada tahap yang lebih rendah.

Enap cemar kadangkalanya dibawa melalui pra-pemekat yang menyingkirkan air daripada bahan ini, sama ada pemekat tersebut jenis sentrifugal,[3] dram putaran ataupun penuras tali sawat.[4] Enap yang disingkirkan airnya ini mungkin akan dibakar atau dibawa keluar untuk dilupuskan di tempat pembuangan sampah atau digunakan sebagai bahan pinda tanah dalam pertanian.

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ a b EPA. Washington, DC (2004). "Primer for Municipal Waste water Treatment Systems." Document no. EPA 832-R-04-001.
  2. ^ Huber Company, Berching, Germany (2012). "Sedimentation Tanks." Diarkibkan 2012-01-18 di Wayback Machine
  3. ^ "Centrifuge Thickening and Dewatering". EPA. Dicapai pada 16 Oktober 2017.
  4. ^ "Belt Filter Press". EPA. Dicapai pada 16 Oktober 2017.