Rebakan industri ialah perkembangan kawasan industri dari bandar ke kawasan baru di luar bandar disebabkan kawasan industri di bandar yang terhad.