Resolusi Perhimpunan Agung PBB 97 (1)

PBB Perhimpunan Umum
Resolusi 97 (1)
Tarikh: 14 Disember 1946
Bil. mesyuarat: sidang pleno kelima puluh lima
Kod: A/RES/97(1) (Document)

Perkara: Pendaftaran dan Penerbitan Perjanjian dan Perjanjian Antarabangsa: Peraturan-Peraturan untuk memberi kesan kepada Artikel 102 Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu
Keputusan: Adopted

Resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu 97(1)
Pendaftaran dan Penerbitan Triti dan Perjanjian Antarabangsa:
Peraturan-peraturan untuk melaksanakan ARTIKEL 102 Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu

Resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu 97 (1) 14 Disember 1946, bertajuk "Registration and Publication of Treaties and International Agreements: Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations" (Pendaftaran dan Penerbitan Perjanjian dan Perjanjian Antarabangsa: Peraturan-Peraturan untuk memberi kesan kepada Artikel 102 Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu), adalah resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu semasa sesi pertama yang mengesahkan bahawa diterima pakai oleh Perhimpunan Agung pada [Resolusi 97 (1)], seperti yang dipinda oleh resolusi 364 B (IV), 482 (V) dan 33/141 A, diterima pakai masing-masing oleh Perhimpunan Agung pada 1 Disember 1949, 12 Disember 1950 dan 18 Disember 1978.

Resolusi Pendaftaran dan Penerbitan Perjanjian dan Perjanjian Antarabangsa: Peraturan-Peraturan untuk memberi kesan kepada Artikel 102 Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu menjemput Sekretariat Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menyediakan satu perjanjian antarabangsa yang akan mewajibkan Pendaftaran dan Penerbitan Triti dan Perjanjian Antarabangsa dan kenyataan bertauliah mengenai apa-apa tindakan berikutnya yang melibatkan pertukaran dalam pihak yang terlibat dengannya, atau syarat-syarat, skop atau permohonan, hendaklah juga didaftarkan dengan Sekretariat Bangsa-Bangsa Bersatu dan diterbitkan olehnya.

Tiada pihak kepada apa-apa triti atau perjanjian antarabangsa yang belum didaftarkan mengikut peruntukan-peruntukan perenggan 1 Perkara ini boleh menggunakan triti atau perjanjian itu di hadapan sebarang ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Setiausaha Agung, atau wakilnya, hendaklah mengeluarkan pati yang disahkan daripada Daftar atas permintaan mana-mana Ahli Pertubuhan Bangsa Bersatu atau mana-mana pihak dalam triti atau perjanjian antarabangsa berkenaan.

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting