Ruang metrik

Dalam matematik, ruang metrik adalah yang telah ditetapkan di mana idea jarak antara unsur-unsur dan himpunan dimaksudkan. Orang yang pertama kali menemui ruang metrik adalah Maurice Fréchet.

RumusSunting

Fungsi   yang memenuhi sifat-sifat

  •   untuk setiap  
  •   jika hanya  
  •   untuk setiap  
  •   untuk setiap  

disebut jarak distance.

Diberikan ruang metrik   untuk sebarang titik   dan pemalar sebenar , himpunan:

 

Pautan luarSunting