Sah adalah salah satu daripada hukum Islam. Sah adalah sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat. Seperti solat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syaratnya.