Sebahagian dari siri
Islam & Iman

Hukum-hukum dalam Islam

Sah adalah salah satu daripada hukum Islam.

Sah adalah sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

Seperti solat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syaratnya.