Sanglang boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-

  1. Sanglang, Perlis
  2. Sanglang, Johor