Sastera lisan ialah kesusasteraan yang disampaikan melalui pertuturan atau percakapan dikembangkan daripada satu generasi pendengar kepada generasi pendengar yang lain. Antara contohnya ialah mitos, legenda, cerita rakyat dan puisi rakyat.

Rujukan sunting