Seberang Perak teletak di negeri Kedah. Di Perak juga kawasan bernama Seberang Perak.