Dalam geometri Euclid, segi empat tepat ialah segi empat yg mempunyai dua pasang sisi bertentangan yang masing-masing sama panjang dan empat sudut yang kesemuanya adalah sudut tegak. Sisinya yang terpanjang dikenali sebagai panjang dan yang terpendek dikenali sebagai lebar . Sebuah segi empat tepat dengan bucu ABCD akan dinyatakan dengan  ABCD.

Contoh segi empat tepat

Segi empat yang keempat-empat sisinya sama panjang dikenali sebagai segi empat sama.

Rumus segi empat tepat sunting

Perimeter sunting

 

P : perimeter p : panjang l : lebar

9+9+4+4

Keluasan sunting

 

Panjang pepenjuru sunting