Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

jenis bentuk sah sekolah di Malaysia

Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang Institusi Pendidikan Agama (IPA) selain daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Berasrama Penuh Agama dan Kelas Aliran Agama, Sekolah Menengah Kebangsaan. Program Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) adalan satu usaha murni kerajaan untuk membantu dan memperkasakan sekolah-sekolah agama di Malaysia. Program ini pernah dicadangkan pada tahun 2002 oleh Menteri Pelajaran dan dicadangkan semula oleh Jawatankuasa Khas Tan Sri Murad pada Ogos 2004.

Konsep sunting

 1. Berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 2. Ditadbir oleh KPM.
 3. Pemilikan tanah dan bangunan dikekalkan.
 4. Kurikulum agama negeri dikekalkan.
 5. Menerima pelbagai kemudahan.

Tujuan sunting

 1. Mempertingkatkan kualiti pengurusan pentadbiran.
 2. Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
 3. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sumber manusia.
 4. Mempertingkatkan kualiti prasarana dan kemudahan.

Kelebihan sunting

Kelebihan kepada sekolah sunting

 • Menerima bantuan sumbangan bagi urusan pentadbiran sekolah.
 • Menerima bantuan modal bagi menampung keperluan pembangunan fizikal sekolah.
 • Menerima bantuan insentif (SAR sahaja) setelah Memorandum Persefahaman (MoU) ditandatangani.
 • Jawatan Hakiki diwujudkan.
 • Menerima guru terlatih sekiranya guru sedia ada tidak mencukupi.
 • Kurikulum agama dan pelaksanaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dikekalkan.

Kelebihan kepada guru dan kakitangan sunting

 • Berpeluang diserap ke dalam perkhidmatan kerajaan.
 • Berpeluang menikmati gaji dan elaun yang setaraf dengan kelayakan.
 • Berpeluang mendapat kenaikan pangkat.
 • Berpeluang mendapat kemudahan kerajaan.
 • Berpeluang mengikuti kursus ikhtisas.
 • Berpeluang melanjutkan pelajaran.
 • Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti KPM.

Kelebihan kepada pelajar sunting

 • Berpeluang mendapat bantuan.
 • Berpeluang bersaing dengan pelajar-pelajar di sekolah aliran perdana.
 • Berpeluang untuk ikut serta dalam aktiviti anjuran KPM.
 • Berpeluang melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah KPM yang terbaik.
 • Berpeluang mendapatkan pendidikan yang lebih berkualiti.

Syarat permohonan sunting

 1. Sudah berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).
 2. Melaksanakan sesi persekolahan sepenuh masa.
 3. Menggunapakai dwi-kurikulum (Kurikulum Agama dan Kurikulum Kebangsaan).
 4. Mempunyai murid sendiri yang mengambil peperiksaan awam KPM.
 5. Mendapat persetujuan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah.
 6. Mempunyai bangunan sendiri.
 7. Bangunannya dibina di atas tapak tanah yang berstatus wakaf.
 8. Memenuhi syarat keselamatan, kesihatan dan perancangan Pihak Berkuasa Tempatan.
 9. Bilangan muridnya melebihi 150 orang .
 10. Tidak menanggung hutang.

Prosedur permohonan sunting

 1. Menghantar surat permohonan dan salinan keputusan mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) atau pihak berkuasa agama negeri kepada Bahagian Pendidikan Islam, KPM.
 2. Menghantar profil sekolah, senarai nama Ahli Lembaga Pengelola Sekolah, guru, kakitangan dan murid beserta salinan dokumen geran tanah, pelan sekolah dan sijil pendaftaran sekolah yang disahkan.
 3. Menyemak dan mempersetujui draf MoU yang dikemukakan oleh KPM.
 4. Menghantar surat persetujuan terhadap draf MoU kepada KPM.
 5. Menandatangani dokumen MoU.
 6. Mengisi borang pendaftaran sekolah.

Mata pelajaran yang ditawarkan sunting

Mata pelajaran yang ditawarkan adalah matapelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Kementerian Pendidikan Malaysia sepertimana yang dtawarkan di sekolah harian biasa. Terdapat penambahan beberapa matapelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 di kesemua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Malaysia. Manakala, Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) hanya dilaksanakan di 19 buah SABK yang terpilih, dan mungkin akan bertambah dari semasa ke semasa, iaitu :-

BIL NEGERI SEKOLAH
1 KELANTAN SMU(A) AL-KAUTHAR
2 MELAKA SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ AL QURAN (JAIM)
3 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA DATO’ HAJI TAN AHMAD
4 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA HAJI MOHD. YATIM
5 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA NILAI
6 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA REPAH
7 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA SAINS KUALA PILAH
8 NEGERI SEMBILAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA TELOK KEMANG
9 PAHANG MAAHAD TAHFIZ DARUL ULUM AL-BASRIYAH
10 PAHANG SEKOLAH AGAMA MAAHAD TAHFIZ WA TA’LIMIL AL-QURAN
11 PAHANG SMA AL-ITTIHADIAH
12 PAHANG SMA KOTA GELANGGI 3
13 PERAK MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN & AKADEMIK BAKIP (MATAQAB)
14 TERENGGANU SEKOLAH MENENGAH AGAMA IMTIAZ KEMAMAN
15 TERENGGANU SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-BESUT
16 TERENGGANU SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-DUNGUN
17 TERENGGANU SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-KUALA BERANG
18 TERENGGANU SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-KUALA TERENGGANU
19 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI SAINS TAHFIZ (SMISTA) MAIWP
20 SELANGOR SEKOLAH AGAMA MENENGAH MUHAMMADIAH PEKAN SABAK

Menengah Rendah & Atas (KBT) sunting

 • Matapelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Matapelajaran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)
 1. Hifz Al-Quran
 2. Maharat Al-Quran

Menengah Rendah (KBD) sunting

 • Matapelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Matapelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)
 1. Usul Al-Din
 2. Al-Syariah
 3. Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah

Menengah Atas (KBD) sunting

 • Matapelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Matapelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)
Matapelajaran Wajib :- sunting
 1. Usul Al-Din
 2. Al-Syariah
 3. Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah
Matapelajaran Elektif :- sunting
 1. Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
 2. Al-Adab Wa Al-Balaghah

Kecemerlangan SABK sunting

Pelajar-pelajar SABK juga kini mendapat pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lain di Malaysia selain daripada Sekolah Harian, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, dan sebagainya. Hal ini dapat melahirkan banyak SABK di Malaysia yang mencatatkan keputusan cemerlang Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Senarai SABK di Malaysia sunting

Senarai Sekolah Yang Menawarkan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD):-

Perlis sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Al Madrasah Al Alawiyah Ad Diniah Tingkatan 1-6 ALMAAD 1930 Biaidina Nabnil Maad (Dengan tangan-tangan ini kami membina Al Maad.) Sekolah Menengah Agama Al Madrasah Al Alawiyah Ad Diniah
2 Sekolah Agama Al-Islahiyah (Menengah) Tingkatan 1-6 SAIM 1945 Berilmu Bertaqwa Beramal

Kedah sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Irsyadiah Tingkatan 1-5 SMAI 1974 Sentiasa Memperkasa Akhlak Insan [1]
2 Sekolah Menengah Agama Islahiah Tingkatan 1-5 SAIM 1958 Beriman, Berilmu, Beramal & Bertakwa
3 Maktab Mahmud Baling Tingkatan 1-5 MML 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) Maktab Mahmud Baling
4 Maktab Mahmud Bandar Baharu Tingkatan 1-5 MMBB 2003 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) Maktab Mahmud Bandar Baharu Diarkibkan 2013-04-05 di Wayback Machine
5 Sekolah Menengah Agama Darussaadah Tingkatan 1-6 SMAD 1946 Al-Ilmu Asasu Assaa'dah (Ilmu Asas Kebahagian) [2]
6 Sekolah Menengah Agama Ihya Ulum Ad-diniah Tingkatan 1-6 SMAIUD 1964 [3]
7 Maktab Mahmud Pokok Sena Tingkatan 1-5 MMPS 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [4]
8 Sekolah Menengah Agama Nahdzah Tingkatan 1-5 SMAN 1947 [5]
9 Sekolah Menengah Agama Sungai Petani Tingkatan 1-5 SMASP 1986
10 Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun Tingkatan 1-5 SMAPG 2004 Ilmu Suluh Hidup [6]
11 Sekolah Menengah Akademi Islam Haji Abdullah Suboh Tingkatan 1-5 AIHAS 2002 Berilmu Beriman Beramal [7]
12 Maktab Mahmud Kuala Muda Tingkatan 1-5 MMKM 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [8]
13 Maktab Mahmud Merbok Tingkatan 1-5 MMM 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [9]
14 Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah Tingkatan 1-5 SMAHI 1966 Ilmu Amal Iman Taqwa [10]
15 Sekolah Menengah Agama Nurul Islam Tingkatan 1-5 NURIS 1948 NURIS Mumtaz [11]
16 Maktab Mahmud Kulim Tingkatan 1-5 MMKL 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [12]
17 Maktab Mahmud Langkawi Tingkatan 1-5 MML 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [13]
18 Sekolah Menengah Agama Daril Iktisam Tingkatan 1-5 SMADI 1986 Ilmu Iman Amal
19 Sekolah Menengah Agama Maahad Tahfiz Al-Abidin Tingkatan 1-5 MATA 2001 Al-Quran Sumber Kejayaan Menjana Kecemerlangan Ummah Berwawasan
20 Sekolah Menengah Agama Al-Islahiah Al-Islamiah Tingkatan 1-5 SMAFLM 2012 Berilmu Menuju Kecemerlangan [14]
21 Maktab Mahmud Padang Terap Tingkatan 1-5 MMPT 2003 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [15]
22 Sekolah Menengah Agama (Arab) Annajah Tingkatan 1-5 SMAAA 1968
23 Maktab Mahmud Sik Tingkatan 1-5 MMPS 2003 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [16]
24 Sekolah Menengah Agama Saadah Al-Diniah Al-Islamiah Tingkatan 1-5 SMASDI 1959
25 Sekolah Menengah Agama Fauzi Tingkatan 1-5 SMAF 1971 Berilmu Beriman Beramal [17]
26 Ma'had Al Imam Al Syafie Tingkatan 1-5 MIS 2014 [18]
27 Maktab Mahmud Pendang Tingkatan 1-5 MMP 2004 Al-Ilmu Nur (Ilmu Adalah Cahaya) [19]

Pulau Pinang sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Daeratul Maarifil Wataniah 1 Tingkatan 1-6 DMW 1926 Berilmu, Beriman, Beramal [20]
2 Sekolah Menengah Agama Daerah Ma'arifil Wataniah 2 Tingkatan 1-6 DMW2 Berilmu Bertaqwa Beramal
3 Sekolah Menengah Islam Al-Masriyah Tingkatan 1-6 SMIM 1906
4 Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiah Al-Ijtimaiah Tingkatan 1-6 SMAAI 1896 [21]
5 Sekolah Menengah Agama Maahad Al Mashoor Al Islami Tingkatan 1-6 MMI 1918 Berilmu Beramal Bertaqwa [22]
6 Sekolah Menengah Agama Tarbiah Islamiah Tingkatan 1-6 STI 1997 Berilmu, Beriman, Beramal [23]
7 Maahad Al-Imam An-Nawawi Tingkatan 1-6 MIN 2000 Beriman Bersaudara Berwawasan [24]
8 Sekolah Menengah Agama Faqiah Daimiah Tingkatan 1-6 SMAFD 1955 Ke Arah Pembentukan Generasi Ad-Din [25]
9 Maktab Wan Jah Tingkatan 1-6 MWJ Berilmu, Beriman, Bertaqwa
10 Madrasah Khairiah Islamiah Tingkatan 1-6 MKI 1933 Menongkah Kegemilangan Insan [26]
11 Sekolah Menengah Agama Al-Maahadul Islami Tingkatan 1-6 SMAMI Ilmu Iman Amal

Perak sunting

 1. Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang, Bidor
 2. Maahad Islahiah Addiniah, Batu 10 Lekir
 3. Maahad Al Imam Asy Syafie, Jelapang
 4. Maahad Al Ummah, Chemor
 5. Sekolah Menengah Agama Al Hidayah, Parit Abas
 6. Sekolah Menengah Agama At Tahzib, Titi Serong
 7. Sekolah Menengah Agama Shamsul Maarif Wataniah, Tanjung Piandang
 8. Sekolah Menengah Agama Al Falah, Parit Tok Ngah
 9. Sekolah Menengah Agama Tan Sri Ghazali Jawi, Gerik
 10. Maahad Ehya As Syarif, Gunung Semanggol
 11. Maahad Ar Ridhwan Teluk Medan
 12. Sekolah Menengah Agama Ad diniah Al Islamiah, Padang Rengas
 13. Sekolah Menengah Agama Maahad Mizan, Manong
 14. Maahad Nurul Fadzliah, Sungai Siput
 15. Maahad Al Yahyawiyah, Padang Rengas
 16. Sekolah Menengah Agama Ulum Syar'iyyah, Bagan Datoh
 17. Sekolah Menengah Ad Diniah, Jelutong
 18. Maahad Al Maarif Al Islamiah, Changkat Jering
 19. Maahad Al Khair Lil Banat, Kemunting
 20. Maahad Tarbiah Al Islamiah, Changkat Jering
 21. Sekolah Menengah Agama Asy Syubbaniah, Batu Kurau
 22. Sekolah Menengah Agama Al Aziz, Parit
 23. Maahad Ehyak Diniah Al Islamiyah, Kampung Gajah

Selangor sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun Ditubuhkan Moto Laman Web Rasmi Sekolah
1 Sekolah Agama Menengah Hulu Langat, Batu 10, Cheras (Sekolah Kluster Kecemerlangan) Tingkatan 1- 5 SAMTEN 1983 Berilmu, Bertaqwa, Berbakti [27]
2 Sekolah Agama Menengah Rawang, Gombak Tingkatan 1- 5 SAMER 1983 Berilmu, Beramal, Bertaqwa [28]
3 Sekolah Agama Menengah Sungai Selisek, Kuala Kubu Bharu Tingkatan 1- 5 SAMSES 1962 Berilmu, Beriman, Beramal [29]
4 Sekolah Agama Menengah Muhammadiah, Pekan Sabak Tingkatan 1- 6 (STAM) SAMONE 1960 Ilmu Itu Cahaya [30]
5 Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abd Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam Tingkatan 1- 6 (STAM & STPM) SAMTSSAAS 1947 Cahaya Di Atas Cahaya [31]
6 Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, Sekinchan Tingkatan 1- 5 SAMPP 1964 Beramal, Berilmu, Beriman, Bertaqwa [32]
7 Sekolah Agama Menengah Sungai Haji Dorani, Sg Besar Tingkatan 1- 5 SAMDOR 1953 Berilmu, Beriman, Beramal [33]
8 Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah, Sg Besar Tingkatan 1- 5 SAMTAJ 1952 [34]
9 Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, Seksyen 11, Shah Alam Tingkatan 1- 6 (STAM) SAMTTAJ 1983 Berilmu, Beriman, Beramal, Berdakwah [35]
10 Sekolah Agama Menengah Paya Jaras, Sungai Buloh Tingkatan 1- 5 SEMAJU Berusaha, Berilmu, Berbakti [36]
11 Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, Kampung Bukit Cherakah Tingkatan 1- 5 SAMNI 2003 Berilmu, Beriman, Beramal [37]
12 Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang Tingkatan 1- 6 (STAM) SAMBBST 2004 Berilmu, Beramal, Bertaqwa [38]
13 Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin, Kampung Jawa (Sekolah Kluster Kecemerlangan) Tingkatan 1- 6 (STAM & STPM) SAMTISH 1936 Sebaik-baik Ilmu Ialah Ilmu Yang Bermanfaaat [39]
14 Sekolah Agama Menengah Sultan Hisamuddin, Sungai Bertih Tingkatan 1- 5 SAMSHSB 1936 Ilmu Itu Cahaya, Jahil Itu Kegelapan [40]
15 Sekolah Agama Menengah Bestari, Subang Jaya (Sekolah Kluster Kecemerlangan) Tingkatan 1- 5 SAMBEST 1998 Sambest Smart [41]
16 Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Sungai Manggis Tingkatan 1- 6 (STAM & STPM) SAMTTAR 1980 Ilmu Sinar Bahagia [42]
17 Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Bharu Tingkatan 1- 6 (STAM) SAMTKKB 1986 Berilmu, Beramal, Bertaqwa [43]
18 Sekolah Agama Menengah Tanjong Karang, Kuala Selangor Tingkatan 1- 5 SAMTAK 1975 Ilmu Itu Cahaya [44]
19 Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor Tingkatan 1- 6 (STAM) SAMJ 1957 Bacalah [45]
20 Sekolah Agama Menengah Bagan Terap, Sg Besar Tingkatan 1- 5 SAMBT 1960 Berilmu Dan Beramal [46]
21 Sekolah Agama Menengah Sungai Merab Luar, Kajang Tingkatan 1- 5 SAMSMEL Berilmu, Beramal, Bertaqwa [47]
22 Sekolah Agama Menengah Parit Baru, Sungai Air Tawar Tingkatan 1- 5 SAMPB Berilmu, Beriman, Beramal [48]
23 Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kanchong Darat Tingkatan 1- 5 SAMUSKD 1946 [49]


Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Tingkatan 1-6 SMAMAIWP 2007 Berilmu Beramal [50]
2 Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Majlis Agama Islam Wilayah Persekuruan Tingkatan 1-5 SMISTA MAIWP 2011

Negeri Sembilan sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Dato' Klana Petra Maamor Tingkatan 1-6 SMADKLANA 1958 Kemantapan Aqidah dan Keunggulan Akhlak Teras Kecemerlangan [51]
2 Sekolah Menengah Agama Dato' Haji Mustafa Tingkatan 1-6 SMADHM 1966
3 Sekolah Menengah Agama Nilai Tingkatan 1-6 SMAN 1973 Berilmu Beriman Beramal [52]
4 Sekolah Menengah Rendah Agama Johol Tingkatan 1-3 SMRAJ
5 Sekolah Menengah Agama Kuala Klawang Tingkatan 1-3 SMRAKK
6 Sekolah Menengah Rendah Agama Ulu Jempol Tingkatan 1-3 SMRAUJ
7 Sekolah Menengah Agama Gemas Tingkatan 1-5 SMAG 1969
8 Sekolah Menengah Rendah Agama Chuah Tingkatan 1-5 SMRAC 1959 Indah Iman Tinggi Ilmu [53]
9 Sekolah Menengah Agama Telok Kemang Tingkatan 1-5 SMATKEM 1964
10 Sekolah Menengah Agama Haji Mohd.Yatim Tingkatan 1-5 SMAHMY 1948 [54]
11 Sekolah Menengah Agama Repah Tingkatan 1-5 SMAR
12 Sekolah Menengah Agama Rembau Tingkatan 1-5 SMAR 1959 [55]
13 Sekolah Menengah Agama Dato' Haji Tan Ahmad Tingkatan 1-5 SMADATA 1940 [56]
14 Sekolah Menengah Agama Haji Muhamad Tingkatan 1-5 SMAHM
15 Sekolah Menengah Agama Rantau Tingkatan 1-5 SMAR 1964 [57]
16 Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah Tingkatan 1-5

Melaka sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Al-Ehya Al-Karim (P) Tingkatan 1-5 MEKAR 1943 Cekap, Tepat dan Berkesan [58]
2 Sekolah Menengah Arab Jaim Al Ahmadi Tingkatan 1-5 SMAJAA 1963 Berilmu Beriman Bertaqwa [59]
3 Sekolah Menengah Arab JAIM Assyakirin Tingkatan 1-5 SMAJAA 1998 Berilmu, Beramal Dan Bertaqwa [60]
4 Sekolah Menengah Arab (Jaim) Darul Falah (L) Tingkatan 1-5 SMAJAA 1937 Berilmu, Beramal Dan Bertaqwa [61]
5 Sekolah Menengah Arab (JAIM)) Al-Asyraf Tingkatan 1-5 SMASRA 1988 Berilmu, Beramal Dan Bertaqwa [62]
6 Sekolah Menengah Arab Assaiyidah Khadijah (P) Tingkatan 1-5 SMASKM 1980 Berilmu, Beriman Dan Beristiqamah [63]
7 Sekolah Menengah Tahfiz Al Quran (L) Tingkatan 1-5 SMTAQ 2005

Johor sunting

 1. Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu Pahat
 2. Sekolah Menengah Agama Jawahir Al Ulum, Batu Pahat
 3. Sekolah Menengah Agama Parit Sulong, Batu Pahat
 4. Sekolah Menengah Agama Attarbiah Al Islamiah, Batu Pahat
 5. Madrasah Alattas Al Arabiah, Pasir Gudang
 6. Sekolah Menengah Agama Al Quran Waddin, Johor Bahru
 7. Sekolah Menengah Agama Arabiah Kluang
 8. Sekolah Menengah Agama Kota Tinggi
 9. Sekolah Menengah Agama Al Khairiah Al Islamiah, Mersing
 10. Sekolah Menengah Agama Ad Diniah, Muar
 11. Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah, Muar
 12. Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran, Tangkak
 13. Sekolah Menengah Agama Shamsuddiniah, Muar
 14. Sekolah Menengah Agama At Tanwiriah, Muar
 15. Sekolah Menengah Agama Darul Ulum, Muar
 16. Sekolah Menengah Agama (Arab) An Nur, Pontian
 17. Sekolah Maahad Pontian
 18. Sekolah Menengah Agama Bugisiah, Pontian
 19. Sekolah Menengah Agama Al Khairiah, Segamat
 20. Sekolah Menengah Agama Bandar Tenggara, Kulai

Kelantan sunting

 1. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Muhammadiah, Kota Bharu
 2. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Darul Iman, Jelawat
 3. Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin A'ishah Putri, Panji
 4. Sekolah Menengah Ugama (Arab ) Al Yunusiah, Banggu
 5. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Kauthar, Banggu
 6. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Darus Salam, Kuala Krai
 7. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Saadatul Qura, Kuala Krai
 8. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Falah Siram, Alor Pasir
 9. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Ulum, Tendong
 10. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Balaghul Mubin, Chetok
 11. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Diniah, Pasir Mas
 12. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Mardziah Jabo, Pasir Mas
 13. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Nurul Ittifak, Pasir Puteh
 14. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Tarbiah Islamiah, Selising
 15. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Ittifakiah, Pasir Puteh
 16. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Tarbiah Islamiah, Lalang Pepuyu
 17. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Arabiah, Gual Ipoh
 18. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Mardziah, Wakaf Bharu
 19. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Darul Ulum, Tanah Merah
 20. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Al Fitrah, Tanah Merah
 21. Sekolah Menengah Ugama (Arab) Nurul Huda Kajang Sebidang, Tumpat

Terengganu sunting

 1. Sekolah Menengah Agama Maarif,Kampong Raja, Besut
 2. Sekolah Menengah Agama Kampung Laut
 3. Maahad Muhammadi Pasir Pekan
 4. Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu
 5. Sekolah Menengah Agama Mahmudiah, Hulu Terengganu
 6. Sekolah Menengah Agama Marang,
 7. Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail, Dungun
 8. Sekolah Menengah Agama Khairiah, Kuala Terengganu
 9. Sekolah Menengah Agama Al Falah, Kemaman
 10. Sekolah Menengah Agama (Arab) Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk
 11. Sekolah Menengah Agama Ittifakiah, Jertih
 12. Sekolah Menengah Agama Setiu
 13. Sekolah Menengah Agama Nurul Ittifaq,Kuala Besut, Besut
 14. Sekolah Menengah Agama Wataniah,Hulu Besut, Besut
 15. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Marang Wakaf Tapai
 16. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Nerus, Jalan Lapangan Terbang,Kuala Nerus
 17. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Setiu

Pahang sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Agama Al Maarif Tingkatan 1-5 SMAAM 1996 Beramal, Bertaqwa [64]
2 Sekolah Menengah Agama Al-Hasanah Tingkatan 1-5 SMAAH 1990 Membina Generasi Ulama [65]
3 Madrasah Tarbiah Islamiah Tingkatan 1-5 MTI Tarbiah Kekuatan Ilmu
4 Sekolah Menengah Agama Al Mahmudi Pondok Aman Tingkatan 1-5 SMAAM Berilmu Beramal Bertaqwa [66]
5 Maahad Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah Tingkatan 1-5
6 Sekolah Agamaa Maahad Tahfiz Wa Ta'limil Al-Quran Tingkatan 1-5
7 Sekolah Menengah Agama Al-Ittihadiah Tingkatan 1-5
8 Sekolah Menengah Agama Kota Gelanggi 3 Tingkatan 1-5

Sabah sunting

Bil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Tingkatan Singkatan Tahun ditubuhkan Moto Laman web rasmi sekolah
1 Sekolah Menengah Islamiah Tawau Tingkatan 1-6 SMIT 1970 [67]
2 Sekolah Menengah Agama Al-Irsyadiah Marakau Tingkatan 1-5 SMAIM 1992 Ilmu Iman Taqwa [68]

Sarawak sunting

1. SMK Agama Tun Ahmad Zaidi

2. SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud