Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, Temerloh

Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah ialah sebuah sekolah menengah agama milik Kerajaan Negeri Pahang. Sekolah ini diasaskan pada tahun 1921 atas usaha seorang ulama'. Sekolah ini mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan tambahan silibus mata pelajaran Maahad Buuth, Universiti Al-Azhar. Sekolah ini terletak 1 km dari bandar Temerloh.

Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, Temerloh

AliranSunting

 • Sains Tulen Agama
 • Perakaunan
 • Sains Sosial dan Sastera

Subjek peperiksaanSunting

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)Sunting

 • Bahasa Melayu
 • Ujian Lisan Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Ujian Lisan Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Matematik
 • Sains
 • Pendidikan Islam
 • Geografi
 • Sejarah
 • Kemahiran Hidup Bersepadu

Sijil Menengah Agama (SMA)Sunting

 • Insya wa Mutalaah (Penulisan dan Pemahaman)
 • Qawaid Nahu (Kaedah Tatabahasa)
 • Feqah
 • Hadith
 • Tafsir
 • Tauhid
 • Mantiq (Pengenalan kepada Falsafah)
 • Adab wa Nusus (Sastera dan petikan sastera)
 • Balaghah

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)Sunting

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris 1119
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Sains
 • Biologi
 • Kimia
 • Fizik
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Perdagangan

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)Sunting

 • Hifz Al-Qur’an dan Tajwid
 • Fiqh
 • Tauhid dan Mantiq (ilmu akal logik)
 • Tafsir dan Ulumuhu (Ilmu Ulum Al-Quran)
 • Hadith dan Mustolah
 • Nahu (tatabahasa) dan Sarf
 • Insya’ dan Mutalaah
 • Adab (Sastera Arab) dan Nusus (Nas-Nas Syair Arab)
 • ‘Arudh dan Qafiyah
 • Balaghah (kesusateraan)

Pautan luarSunting

Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah