Sekolah menengah kebangsaan

jenis sekolah di Malaysia

Sekolah Menengah Kebangsaan (singkatannya SMK atau Sek. Men. Keb) merujuk kepada jenis sekolah awam milik kerajaan di Malaysia. Sekolah jenis ini dihadiri pelajar dari tingkatan satu hingga tujuh, sesetengahnya memiliki tingkat peralihan.

Senarai Sekolah Menengah Kebangsaan di MalaysiaSunting

Lihat jugaSunting