Sekretariat Kabinet Republik Indonesia


Sekretariat Kabinet ialah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ia ditugasi untuk memberikan dukungan kakitangan dan perkhidmatan pentadbiran kepada Presiden selaku Ketua Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Setiausaha Kabinet yang pada saat ini dijawat oleh Pramono Anung.

Lihat juga sunting