Senarai Akta Parlimen Malaysia

rencana senarai Wikimedia

Berikut adalah senarai Akta Utama yang digubal oleh Parlimen Malaysia.

Nombor Akta Akta Catatan
1 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Dipinda 1971
2 Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969
3 Akta Penerbangan Awam 1969
4 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
5 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Disemak 1969
6 Akta Syarikat Kewangan 1969 Dimansuhkan oleh Akta 372
7 Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang yang Tidak Diingini
8 Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969 Dimansuhkan oleh Akta 535
9 Akta Bank Pertanian Malaysia 1969 Dimansuhkan oleh Akta 684
10 Akta Hakcipta 1969 Dimansuhkan oleh Akta 332
11 Akta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia 1969
12 Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan Pindaan Perkara-Perkara Perjanjian) 1969
13 Akta Akuan Berkanun 1960 Disemak 1969
14 Akta Jururawat 1950 Disemak 1969
15 Akta Hasutan 1948 Disemak 1969
16 Akta Banci 1960
17 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953
18 Akta Amanah Perumahan 1950 Dimansuhkan oleh Akta A339
19 Akta Pilihan Raya 1958 Disemak 1970
20 Akta Telekomunikasi 1950 Dimansuhkan oleh Akta 588
21 Akta Umur Dewasa 1971
22 Akta Pencen Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1971
23 Akta (Pencen dan Ganjaran) Anggota Pentadbiran Dan Ahli Parlimen 1971 Dimansuhkan oleh Akta 237
24 Akta Zon Perdagangan Bebas 1971 Dimansuhkan oleh Akta 438
25 Akta (Peruntukan Khas) Saman dan Waran 1971
26 Akta Bantuan Guaman 1971
27 Akta Agensi Persendirian 1971
28 Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971
29 Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971
30 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
31 Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 Disemak 1970
32 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Disemak 1971
33 Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949
34 Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi Penguatkuasaan) 1949
35 Akta Filem (Penapisan) 1952 Dimansuhkan oleh Akta 620
36 Akta (Perbadanan) Synod Diocese Malaysia Barat 1971
37 Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971
38 Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1971 Dimansuhkan oleh Akta 476
39 Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) 1971
40 Akta Timbang dan Sukat Meter 1971 Dimansuhkan oleh Akta 71
41 Akta Pinjaman (Stok Penimbal Timah Antarabangsa) 1971
42 Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971
43 Akta Hospital Persendirian 1971
44 Akta Persatuan Nelayan 1971
45 Akta Saraan Hakim 1971
46 Akta Perbadanan Pembangunan Bandar 1971 Dimansuhkan oleh Akta 547
47 Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1971 Dimansuhkan oleh Akta 522
48 Akta (Perbadanan) Institut Negara bagi Penyelidikan Sains dan Perusahaan 1971 Dimansuhkan oleh Akta 157
49 Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971
50 Akta Perubatan 1971
51 Akta Pergigian 1971
52 Akta Pembasmi Malaria 1971 Dimansuhkan oleh Akta 342
53 Akta Cukai Pendapatan 1967
54 Akta Cukai Pendapatan Tambahan 1967 Dimansuhkan oleh Akta 497
55 Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 Disemak 1971
56 Akta Keterangan 1950
56/1965 Kanun Tanah Negara
57 Akta Pencegah Rasuah 1961 Dimansuhkan oleh Akta 575
58 Akta Mesin Cetak 1948 Dimansuhkan oleh Akta 301
59 Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971
60 Akta Kesahtarafan 1961
61 Akta Tatacara Kewangan 1957
62 Akta Audit 1957
63 Akta Kawalan Penerbitan Diimport 1958 Dimansuhkan oleh Akta 301
64 Akta Cukai Jualan 1972
65 Akta Cukai Perjudian 1972
66 Akta Jaminan Pinjaman 1972
67 Akta Undang-Undang Sivil 1956
68 Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972
69 Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu 1972
70 Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 1972
71 Akta Timbang dan Sukat 1972
72 Akta Perbadanan Kemajuan Pelancungan Malaysia 1972 Dimansuhkan oleh Akta 481
73 Akta Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara 1972 Dimansuhkan oleh Akta 292
74 Akta (Perbadanan) St. John Ambulans Malaysia 1972
75 Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972
76 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972
77 Akta Angkatan Tentera 1972
78 Akta Pendaftaran Negara 1959
79 Akta Buang Negeri 1959
80 Akta Perpustakaan Negara 1972
81 Akta Pemegang Pajak Gadai 1972
82 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960
83 Akta Pelantar Benua 1966
84 Akta Lembaga Pasaran dan Pelesen Getah Malaysia 1972 Dimansuhkan oleh Akta 551
85 Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972
86 Akta (Perbadanan) Superior of the Institute of the Congregation of the Brothers of Mercy 1972
87 Akta Perihal Dagangan 1972
88 Akta Rahsia Rasmi 1972
89 Akta Insurans 1963 Dimansuhkan oleh Akta 553
90 Akta Mahkamah Juvana 1947 Dimansuhkan oleh Akta 611
91 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
92 Akta Mahkamah Rendah 1948
93 Akta Timbang Tara 1952
94 Akta Akauntan 1967
95 Akta Perlombongan Petroleum 1966
96 Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
97 Akta Probet dan Pentadbiran 1959
98 Akta Harta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955
99 Akta Penguatkuasaan Penghakiman Bersaling 1958
100 Akta Syarikat Amanah 1949
101 Akta Tabung Angkatan Tentera 1973
102 Akta Bank 1973 Dimansuhkan oleh Akta 372
103 Akta Duti Hiburan 1953
104 Akta Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 1973
105 Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973
106 Akta Pelindungan Wanita dan Gadis 1973 Dimansuhkan oleh Akta 611
107 Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur 1973 Dimansuhkan oleh Akta 267
108 Akta (Perbadanan) Good Shepherd Nuns 1973
109 Akta Pertubuhan Peladang 1973
110 Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973
111 Akta Lembaga Tembakau Negara (Pemerbadanan) 1973 Dimansuhkan oleh Akta 692
112 Akta Perusahaan Sekuriti 1973 Dimansuhkan oleh Akta 280
113 Akta Bank Simpanan Pejabat Pos 1948 Dimansuhkan oleh Akta 146
114 Akta Prosiding Kehakiman (Pengawalseliaan Laporan) 1962
115 Akta Notari Awam 1959
116 Akta Elektrik 1949 Dimansuhkan oleh Akta 447
117 Akta Arkitek 1967
118 Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966
119 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950
120 Akta Kontrak Kerajaan 1949
121 Akta Kawalan Harga 1946
122 Akta Kawalan Bekalan 1961
123 Akta Biro Siasatan Negara 1973 Dimansuhkan oleh Akta 271
124 Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan Sementara) 1973 Dimansuhkan oleh Akta 171
125 Akta Syarikat 1965
126 Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974 Dimansuhkan oleh Akta 169
127 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
128 Akta Petroleum dan Elektrik (Kawalan Bekalan) 1974
129 Akta Penyiasatan Kaji Bumi 1974
130 Akta Tisu Manusia 1974
131 Akta Biskop-Biskop Roman Katholik (Tukaran Nama dan Perbadanan) 1974 Dimansuhkan oleh Akta 492
132 Akta Cukai Pendapatan (Caruman dan Pembayaran Balik Stok Penimbal Timah) 1974
133 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
134 Akta Orang Asli 1954 Disemak 1974
135 Akta Perkongsian 1961
136 Akta Kontrak 1950
137 Akta Relif Spesifik 1950 Disemak 1974
138 Akta Pendaftaran Jurutera 1967 Disemak 1974
139 Akta Kilang dan Jentera 1967
140 Akta Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 1955
141 Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965
142 Akta Kumpulan Wang Kutu (Pengesahan) 1974
143 Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974
144 Akta Kemajuan Petroleum 1974
145 Akta Politeknik Ungku Omar 1974
146 Akta Bank Simpanan Nasional 1974
147 Akta Doktor Veterinar 1974
148 Akta Pengangkutan Melalui Udara 1974
149 Akta Racun Makhluk Perosak 1974
150 Akta Pasport 1966
151 Akta Cukai Perkhidmatan 1975
152 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan-Peruntukan Khas) 1975
153 Akta Bank Pembangunan Islam 1975
154 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
155 Akta Imigresen 1959/63
156 Akta Penyelarasan Perindustrian 1975
157 Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) 1975 Dimansuhkan oleh Akta 549
158 Akta Ahli Kimia 1975
159 Akta Maklumat Pekerjaan 1953
160 Akta Mata Wang Malaysia (Ringgit) 1975
161 Akta Penstabilan Harga Getah 1975
162 Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama) 1975
163 Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976
164 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976
165 Akta Membaharui Undang-Undang (Penghapusan Samsu Gelap) 1976
166 Akta Profesion Undang-Undang 1976
167 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976
168 Akta Benda Purba 1976
169 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
170 Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri 1976
171 Akta Kerajaan Tempatan 1976
172 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
173 Akta Universiti Teknologi MARA 1976
174 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
175 Akta Cap Dagangan 1976
176 Akta Eksais 1976
177 Akta Perhubungan Perusahaan 1967
178 Akta Yayasan Tun Razak 1976
179 Akta Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (Pemerbadanan) 1976 Dimansuhkan oleh Act 582
180 Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977
181 Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977
182 Akta Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Wilayah Persekutuan) 1977 Dimansuhkan oleh Akta 493
183 Akta Orang-Orang Papa 1977
184 Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan Pindaan Kedua kepada Perkara-Perkara Perjanjian) 1977
185 Akta Kumpulan Wang Persaraan Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1977
186 Akta Tribunal Perkhidmatan Awam 1977 Dimansuhkan oleh Akta 604
187 Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977
188 Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 Disemak 1977
189 Akta Peniaga Sekendhend 1946 Disemak 1977
190 Akta Ibukota Persekutuan 1960 Disemak 1977
191 Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947
192 Akta Kuasa-Kuasa Darurat (Kelantan) 1977 Dimansuhkan oleh P.U.(A)46/1978
193 Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949 Disemak 1977
194 Akta Sumpah dan Ikrar 1949
195 Akta Majlis Upah 1947
196 Akta Amanah (Kewibawaan Badan Perundangan Negeri) 1949
197 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Disemak 1978
198 Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 Disemak 1978
199 Akta Galakan Pelaburan 1968 Dimansuhkan oleh Akta 327
200 Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947
201 Akta Duti Pertaruhan dan Ambil tagan 1948 Disemak 1978
202 Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978
203 Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978
204 Akta Bil Pertukaran 1949
205 Akta Anggapan Kepenakatan 1950 Disemak 1978
206 Akta Senjata 1960
207 Akta Bahan Letupan 1957 Disemak 1978
208 Akta Pemegang Amanah 1949
209 Akta Fi 1951 Disemak 1978
210 Akta Perikanan 1963 Dimansuhkan oleh Akta 317
211 Akta Pejabat Pos 1947 Dimansuhkan oleh Akta 465
212 Akta Sewa Beli 1967
213 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 Disemak 1978
214 Akta Reka Bentuk United Kingdom (Perlindungan) 1949 Dimansuhkan oleh Akta 552
215 Akta Pendaftaran Paten United Kingdom 1951 Dimansuhkan oleh Akta 291
216 Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979
217 Akta Pengisytiharan Kawasan dalam Daerah Bintulu menjadi suatu Port Persekutuan 1979
218 Akta Penyelidikan dan Kemajuan Minyak Kelapa Sawit 1979 Dimansuhkan oleh Akta 582
219 Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1979 Dimansuhkan oleh Akta 476
220 Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 Disemak 1979
221 Akta Pertahanan Awam 1951 Disemak 1979
222 Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979
223 Akta Pencen Khas (Raja Permaisuri Agong) 1979 Dimansuhkan oleh Akta 270
224 Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1980 Dimansuhkan oleh Akta 476
225 Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980
226 Akta Taman Negara 1980
227 Akta Pencen 1980
228 Akta Penghitungan Semula Pencen 1980
229 Akta Dagangan Komoditi 1980 Dimansuhkan oleh Akta 324
230 Akta Kumpulan Wang Bekalan Air Negeri (Tatacara Kewangan dan Perakaunan) 1980
231 Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
232 Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947 Dimansuhkan oleh Akta 468
233 Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950
234 Akta Dadah Berbahaya 1952
235 Akta Kastam 1967 Disemak 1980
236 Akta Resit Deposit Perbendaharaan 1952 Disemak 1980
237 Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980
238 Akta Penyelarasan Pencen 1980
239 Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980
240 Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980
241 Akta Kewangan 1981
242 Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen-Ejen Harta Tanah 1981
243 Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
244 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981
245 Akta Pemberian kepada Negeri (Penyenggaraan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) 1981
246 Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
247 Akta Pemegang Amanah Raya 1950 Dimansuhkan oleh Akta 532
248 Akta Tuan Rumah Inapan 1952
249 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981
250 Akta Dius Api Persekutuan 1953
251 Akta Kumpulan Wang Pinjaman Pekebun (Pembubaran) 1981
252 Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan 1950–1962 Dimansuhkan oleh Akta 470
253 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 Disemak 1981
254 Akta Had Masa 1953
255 Akta Distres 1951
256 Akta Penghutang 1957
257 Akta Pengangkatan 1952
258 Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952
259 Akta Iklan Lucah 1953
260 Akta Hidrogen Sianida (Pewasapan) 1953
261 Akta Waktu Standard Malaysia 1981
262 Akta Kesatuan Sekerja 1959
263 Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Nafkah) 1950
264 Akta Kewangan 1982
265 Akta Kerja 1955
266 Akta Wilayah Persekutuan (Perkiraan Kewangan) 1982
267 Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982
268 Akta Bil Jualan 1950
269 Akta Peruntukan Diraja 1982
270 Akta Istana Negara (Elaun-Elaun Diraja) 1982
271 Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 Dimansuhkan oleh Akta 575
272 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951 Dimansuhkan oleh Akta 452
273 Akta Pampasan Pekerja 1952
274 Akta Kewangan (No. 2) 1982
275 Akta Pelaburan Kerajaan 1983
276 Akta Bank Islam 1983
277 Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983 Dimansuhkan oleh Akta 447
278 Akta Lembaga Letrik Sabah 1983
279 Akta Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak 1983 Belum berkuat kuasa
280 Akta Perindustrian Sekuriti 1983 Dimansuhkan oleh Akta 671
281 Akta Makanan 1983
282 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 1983
283 Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983
284 Akta Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri 1983
285 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka 1983 Dimansuhkan oleh Akta 567
286 Akta Fitnah 1957
287 Akta Koperasi 1948 Dimansuhkan oleh Akta 502
288 Akta Loteri 1952
289 Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953
290 Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956
291 Akta Paten 1983
292 Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran) 1983
293 Akta Kewangan 1983
294 Akta Levi Kenderaan Barang-Barang 1983
295 Akta Manuver Tentera 1983
296 Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958
297 Akta Pencegahan Jenayah 1959 Akta Pencegahan Jenayah (Pindaan dan Pemerluasan) 2014
298 Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959
299 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957
300 Akta Pembahagian 1958
301 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
302 Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984
303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984
304 Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984
305 Akta Tabung Pertahanan Negara (Pembubaran dan Pemindahan) 1984
306 Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
307 Akta Kesalahan-Kesalahan Penerbangan 1984
308 Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984
309 Akta Kewangan 1984
310 Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan Tanah) 1984 Dimansuhkan oleh Akta 364
311 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984
312 Akta Takaful 1984
313 Akta Perhutanan Negara 1984
314 Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984
315 Akta Kewangan 1985
316 Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985
317 Akta Perikanan 1985
318 Akta Hakmilik Strata 1985
319 Akta Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia 1985
320 Akta Konvensyen Mengenai Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Award Timbangtara Asing 1985
321 Akta Badan Berkanun Getah 1985
322 Akta Perkhidmatan Telekomunikasi (Syarikat Pengganti) 1985
323 Akta Kewangan (No. 2) 1985
324 Akta Dagangan Komoditi 1985 Dimansuhkan oleh Akta A987
325 Akta Kedah dan Pulau Pinang (Pengubahan Sempadan) 1985
326 Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986
327 Akta Penggalakan Pelaburan 1986
328 Akta Kewangan 1986
329 Akta Kewangan (No. 2) 1986
330 Akta Kewangan (Bank dan Institusi Kewangan) 1986
331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986
332 Akta Hak Cipta 1987
333 Akta Pengangkutan Jalan 1987
334 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987
335 Akta Pertubuhan 1966
336 Akta Kesalahan Kecil 1955
337 Akta Kewangan 1987
338 Akta Penyiaran 1988 Dimansuhkan oleh Akta 588
339 Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988
340 Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988
341 Akta Perkhidmatan Bomba 1988
342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
343 Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) 1988
344 Akta Polis 1967
345 Akta Keadilan Jenayah 1953
346 Akta Wasiat 1959
347 Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa) 1952
348 Akta Pegawai-Pegawai Diplomat dan Konsul (Sumpah dan Fee) 1959
349 Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957
350 Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966
351 Akta Penjagaan Budak 1961
352 Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966
353 Akta Kerja (Sekatan) 1968
354 Akta Kerja Penyaliran 1954
355 Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965
356 Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968
357 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958
358 Akta Perwakilan Kuasa 1956
359 Akta Prosiding Kerajaan 1956
360 Akta Kebankrapan 1967
361 Akta Kastam (Lambakan dan Subsidi) 1959 Dimansuhkan oleh Akta 504
362 Akta Kawalan Timah 1954
363 Akta Kawalan Sewa 1966 Dimansuhkan oleh Akta 572
364 Akta Kewangan 1988
365 Akta Penculikan 1961
366 Akta Racun 1952
367 Akta Pemerbadanan Dewan Perlombongan Malaysia 1914
368 Akta Jualan Dadah 1952
369 Akta Hari Kelepasan 1951
370 Akta Wang Tak Dituntut 1965
371 Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951
372 Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989
373 Akta Yang di-Pertuan Agong (Penjalanan Fungsi) 1957
374 Akta Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Saraan) 1958
375 Akta Menteri Kewangan (Pemerbadanan) 1957
376 Akta Jalan Persekutuan 1959
377 Akta Kediaman Terhad 1933
378 Akta Setem 1949
379 Akta Ijazah dan Diploma 1962
380 Akta Perbadanan (Kekompetenan Badan Perundangan Negeri) 1962
381 Akta Pendaftaran Tetamu 1965
382 Akta Jualan Barang 1957
383 Akta Pihak-Pihak Berkuasa Awam (Kawalan Kuasa-Kuasa Meminjam) 1961
384 Akta Pertaruhan Pool 1967
385 Akta Pemuliharaan Tanah 1960
386 Akta Kawasan Pengairan 1953
387 Akta Pengakusaksian Suratcara-Suratcara Boleh Daftar (Perlombongan) 1960
388 Akta Tafsiran 1948 dan 1967
389 Akta Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman 1966
390 Akta Lagu Kebangsaan 1968
391 Akta Perumahan Persekutuan 1965
392 Akta Konvensyen Mengenai Penyelesaian Pertikaian Pelaburan 1966
393 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
394 Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 Dimansuhkan oleh Akta A837
395 Akta Penyerahhakan Hasil (Duti Eksport atas Bijih Besi) 1962
396 Akta Penyerahhakan Duti Eksport (Bijih Mineral) 1964
397 Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Pemerbadanan) 1965
398 Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (Pemerbadanan) 1966 Dimansuhkan oleh Akta 570
399 Akta Gelaran Jawatan 1949
400 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951
401 Akta Kumpulan Wang Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia 1958 Dimansuhkan oleh Akta 551
402 Akta Pasaran Getah Malaysia (Pemerbadanan) 1962
403 Akta Pinjaman Luar Negeri 1963
404 Akta Kelab Lumba Kuda (Ambil tagan Awam) 1965
405 Akta Kredit Lanjutan 1966
406 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966
407 Akta Institut Penyelidikan Getah Malaysia 1966 Dimansuhkan oleh Akta 551
408 Akta Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan) 1966
409 Akta Persekutuan Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968
410 Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Asia) 1968
411 Akta Pinjaman (Bank Antarabangsa) 1958
412 Akta Gerenti Pinjaman 1963
413 Akta Tanah Tentera 1963
414 Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tak Wajar) 1963
415 Akta Perangkaan 1965
416 Akta Tol (Jalan Raya dan Jambatan) 1965
417 Akta Pasukan Kadet Bersatu Malaysia 1967
418 Akta Air 1920
419 Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) 1965 Dimansuhkan oleh Akta 607
420 Akta Kewangan 1990
421 Akta Kewangan (No. 2) 1990
422 Akta Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) 1990
423 Akta Lembaga Pembangunan Langkawi 1990
424 Akta Surat Kuasa Wakil 1949
425 Akta Perkhidmatan Negara 1952
426 Akta Sekuriti Pemegang Amanah Kerajaan 1957
427 Akta Perindustrian Nanas 1957
428 Akta Perbadanan Kewangan Antarabangsa 1957
429 Akta Syiling Lancungan 1957
430 Akta Syiling (Import dan Eksport) 1957
431 Akta Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960
432 Akta Angkatan Pelawat 1960
433 Akta Perbadanan Stadium Merdeka 1963
434 Akta Duti Sewa Guna Filem Sinematograf 1965 Dimansuhkan oleh Akta 557
435 Akta Pembantu Hospital Estet (Pendaftaran) 1965
436 Akta Bidan 1966
437 Akta Maktab Kerjasama (Pemerbadanan) 1968
438 Akta Zon Bebas 1990
439 Akta Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) 1990
440 Akta Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990
441 Akta Syarikat Luar Pesisir 1990
442 Akta Syarikat Amanah Labuan 1990 Dimansuhkan oleh Akta 704
443 Akta Bank Luar Pesisir 1990
444 Akta Insurans Luar Pesisir 1990
445 Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990
446 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990
447 Akta Bekalan Elektrik 1990
448 Akta Bekalan Elekrik (Syarikat Pengganti) 1990
449 Akta Bernama 1967
450 Akta Perempuan Bersuami 1957
451 Akta Kewangan 1991
452 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
453 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991
454 Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991
455 Akta Kumpulan Wang Industri Timah (Penyelidikan dan Pembangunan) 1953
456 Akta Pandu Puteri 1953
457 Akta Gereja Methodist di Malaysia 1955
458 Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958
459 Akta Pinjaman (Bank Negara Malaysia) 1960
460 Akta Penyelesaian Tanah Kelantan 1955
461 Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954
462 Akta Bank Pembangunan Asia 1966
463 Akta Keretapi 1991
464 Akta Keretapi (Syarikat Pengganti) 1991
465 Akta Perkhidmatan Pos 1991
466 Akta Perkhidmatan Pos (Syarikat Pengganti) 1991
467 Akta Perkhidmatan-Perkhidmatan Lapangan Terbang dan Penerbangan (Syarikat Pengendali) 1991
468 Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Dimansuhkan oleh Akta 611
469 Akta Optik 1991
470 Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan (Pembubaran) 1991
471 Akta Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) 1991
472 Akta Perjanjian Bretton Woods 1957
473 Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960
474 Akta Pembangunan Tanah 1956
475 Akta Pendaftaran Eksport Getah 1966 Dimansuhkan oleh Akta 551
476 Akta Kewangan 1992
477 Akta Duti Import (Pengesahan) 1992
478 Akta Pembatalan Pengecualian daripada Bayaran Duti-Duti Setem 1992
479 Akta Ekstradisi 1992
480 Akta Lembaga Pembangunan Labuan 1992 Dimansuhkan oleh Akta 609
481 Akta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 1992
482 Akta Industri Pelancongan 1992
483 Akta Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian 1992
484 Akta Pinjaman (Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian) 1992
485 Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) 1992
486 Akta Pengambilan Tanah 1960
487 Akta Juruukur Bahan 1967
488 Akta Pihak-Pihak Berkuasa Pelabuhan 1963
489 Akta Majlis Amanah Rakyat 1966
490 Akta Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 1992
491 Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992 Dimansuhkan oleh Akta 612
492 Akta Biskop Roman Katholik (Pemerbadanan) 1957
493 Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992
494 Akta Perlumbaan (Lembaga Totalizator) 1961
495 Akta Pertaruhan 1953
496 Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan 1958 Dimansuhkan oleh Akta 596
497 Akta Kewangan 1993
498 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
499 Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993
500 Akta Jualan Langsung 1993
501 Akta Bekalan Gas 1993
502 Akta Koperasi 1993
503 Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 1993
504 Akta Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan 1993
505 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993
506 Akta Pusat Jagaan 1993
507 Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993
508 Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993
509 Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968
510 Akta Persatuan Institut Wanita Kebangsaan bagi Malaysia Perbadanan 1958
511 Akta Arkib Negara 1966 Dimansuhkan oleh Akta 629
512 Akta Konvensyen Geneva 1962
513 Akta Kewangan 1994
514 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
515 Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) 1994
516 Akta Balai Seni Lukis Negara 1959
517 Akta Tokong Cheng Hoon Teng (Perbadanan) 1949
518 Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963
519 Akta Bank Negara Malaysia 1958 Disemak 1994
520 Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
521 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
522 Akta Kawalan Padi dan Beras 1994
523 Akta Lembaga Padi dan Beras Negara (Syarikat Pengganti) 1994
524 Akta Akademi Sains Malaysia 1994
525 Akta Pembangunan Mineral 1994
526 Akta Pengawalan Perkapalan dan Pembungkusan Getah 1949 Dimansuhkan oleh Akta 551
527 Akta Pengangkutan Barang Melalui Laut 1950
528 Akta Penanam Padi (Mengawal Sewa dan Menjamin Pemegangan) 1967
529 Akta Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (Perbadanan) 1948
530 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
531 Akta Kewangan 1995
532 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995
533 Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995
534 Akta Kumpulan Wang Simpanan Keretapi Tanah Melayu (Pembubaran) 1995
535 Akta Tabung Haji 1995
536 Akta Perbadanan Putrajaya 1995
537 Akta Penjara 1995
538 Akta Perancang Bandar 1995
539 Akta Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 1995
540 Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965
541 Akta Wakil Negara Asing (Keistimewaan dan Kekebalan) 1967
542 Akta Harta Karun 1957
543 Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
544 Akta Kewangan 1996
545 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996
546 Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996
547 Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Pembubaran) 1996
548 Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Syarikat Pengganti) 1996
549 Akta Standard Malaysia 1996
550 Akta Pendidikan 1996
551 Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996 Menggantikan Akta 84, Akta 401, Akta 407, Akta 475, dan Akta 526
552 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996
553 Akta Insurans 1996
554 Akta Amanah Luar Pesisir Labuan 1996
555 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
556 Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996
557 Akta Kewangan 1997
558 Akta Laporan Kewangan 1997
559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997
560 Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997
561 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997
562 Akta Tandatangan Digital 1997
563 Akta Jenayah Komputer 1997
564 Akta Teleperubatan 1997 Belum berkuat kuasa
565 Akta Perkongsian Terhad Luar Pesisir Labuan 1997 Digantikan oleh Akta 707
566 Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997
567 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (Pembubaran) 1997
568 Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pembubaran) 1997 Belum berkuat kuasa
569 Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (Pembubaran) 1997
570 Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (Penggantian dan Pembubaran) 1997
571 Akta Bank Simpanan Nasional Berhad 1997 Belum berkuat kuasa
572 Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997
573 Akta Perkhidmatan Bersama (Pegawai Hal-Ehwal Islam) 1997
574 Kanun Keseksaan
575 Akta Pencegahan Rasuah 1997 Dimansuhkan oleh Akta 694
576 Akta Pembangunan Sukan 1997
577 Akta Pengurupan Wang 1998
578 Akta Kewangan 1998
579 Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1998
580 Akta Kaunselor 1998
581 Akta Pembekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1998
582 Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998
583 Akta Fi (Planetarium Negara) (Pengesahan) 1998
584 Akta Kumpulan Wang Persaraan Guru-Guru (Sabah) (Pembubaran) 1998
585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998
586 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Belum berkuat kuasa
587 Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998
588 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
589 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998
590 Akta Francais 1998
591 Akta Kewangan (No. 2) 1998
592 Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998
593 Kanun Tatacara Jenayah
594 Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999
595 Akta Hubungan Konsular (Konvensyen Vienna) 1999
596 Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan (Pembubaran) 1999
597 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999
598 Akta Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999
599 Akta Perlindungan Pengguna 1999
600 Akta Kewangan 2000
601 Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000
602 Akta Petunjuk Geografi 2000
603 Akta Penguatkuasaan Konvensyen Periuk Api Pembinasa Anggota 2000
604 Akta Tribunal Perkhidmatan Awam (Pembubaran)2000
605 Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000
606 Akta Cakera Optik 2000
607 Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) (Pembubaran) 2000
608 Akta Kewangan (No. 2) 2000
609 Akta Perbadanan Labuan 2001 Menggantikan Akta 480
610 Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
611 Akta Kanak-Kanak 2001
612 Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
613 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001
614 Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
615 Akta Kesihatan Mental 2001 Belum berkuat kuasa
616 Akta Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) 2001
617 Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002
618 Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
619 Akta Kewangan 2002
620 Akta Penapisan Filem 2002
621 Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
622 Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2002
623 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam 2002
624 Akta Kewangan (No.2) 2002
625 Akta Kanun Tanah Negara (Pengesahan) 2003
626 Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003
627 Akta Sistem Pembayaran 2003
628 Akta Latihan Khidmat Negara 2003
629 Akta Arkib Negara 2003
630 Akta Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2003
631 Akta Kewangan 2003
632 Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003
633 Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 Belum berkuat kuasa
634 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 Belum berkuat kuasa
635 Akta Fi (Taman Laut Malaysia) (Pengesahan) 2004
636 Akta Keistimewaan Diplomatik (Konvensyen Vienna) 1966 Disemak 2004
637 Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 Disemak 2004
638 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 Belum berkuat kuasa
639 Akta Kewangan 2004
640 Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004
641 Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005
642 Akta Perbadanan Insuran Deposit Malaysia 2005
643 Akta Syarikat Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2005 Belum berkuat kuasa
644 Akta Kewangan 2005
645 Akta Warisan Kebangsaan 2005
646 Akta Timbangtara 2005
647 Animals Act 1953 Disemak 2006
648 Loan (Local) Act 1957 Disemak 2006
649 Government Loans (Notice of Trusts) Act 1947 Disemak 2006
650 Loan (Local) Act 1961 Disemak 2006
651 Akta Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 2006
652 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
653 Akta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006
654 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006
655 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Belum berkuat kuasa
656 Akta Lembaga Lada Malaysia 2006
657 Akta Pelindung 2006
658 Akta Perdagangan Elektronik 2006
659 Akta Kepentingan Antarabangsa Mengenai Kelengkapan Bergerak (Pesawat Udara) 2006
660 Akta Garis Pangkal Zon Maritim 2006
661 Akta Kewangan 2006
662 Akta Kum​pulan Wang Persaraan 2007
663 Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan & Pengurusan) 2007 Dimansuhkan oleh Akta 757
664 Akta Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar 2007
665 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
666 Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007
667 Akta Hakmilik Anak Negeri Labuan 2007
668 Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan Belia 2007
669 Akta Perbadanan Kewangan Perdagangan Islam Antarabangsa 2007
670 Akta Anti Pemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
671 Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
672 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007
673 Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007
674 Akta Makmal Patologi 2007
675 Akta Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007
676 Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007
677 Akta Pendaftaran Sewa Beli (Sarawak) 2007
678 Akta Biokeselamatan 2007
679 Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007
680 Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007
681 Akta Pencen Balu dan Anak Yatim 1915 Semakan 2007
682 Akta Universiti Malaya 1961
683 Akta Kewangan 2007
684 Akta Bank Pertanian Malaysia Berhad 2008 Menggantikan Akta 9
685 Akta Orang Kurang Upaya 2008
686 Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008
687 Akta Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara 2008
688 Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2008
689 Akta Ahli Geologi 2008
690 Akta Angkatan Tentera Penyelamat (Perbadanan) 1956
691 Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1964
692 Akta Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara 2009 Menggantikan Akta 111
693 Akta Kewangan 2009
694 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Menggantikan Akta 575
695 Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009
696 Akta Perlindungan Saksi 2009
697 Akta Fi (Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan) (Pengesahan) 2009
698 Akta Makanan Haiwan 2009
699 Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009
700 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009
701 Akta Bank Negara Malaysia 2009
702 Akta Kewangan 2010
703 Akta Jawatankuasa Etika Hakim 2010
704 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 Menggantikan Akta 442
705 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010
706 Akta Yayasan Labuan 2010
707 Akta Perkongsian Terhad Dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2010 Menggantikan Akta 556
708 Akta Perdagangan Strategik 2010
709 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
710 Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010
711 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010
712 Akta Persaingan 2010
713 Akta Suruhanjaya Persaingan 2010
714 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 Dimansuhkan oleh Akta 811
715 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
716 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
717 Akta Perbadanan Stadium Malaysia 2010
718 Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010
719 Akta Kewangan 2011
720 Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
721 Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011
722 Akta Fi (Jabatan Meterologi Malaysia) 2011
723 Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011
724 Akta Lembaga Pembangunan Seni 2011
725 Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
726 Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011
727 Akta Juruanalisis Makanan 2011
728 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011
729 Akta Institut Sukan Negara 2011
730 Akta Perihal Dagangan 2011
731 Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
732 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011
733 Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011
734 Akta Kediaman Terhad (Pemansuhan)
735 Akta Buang Negeri (Pemansuhan) 2011
736 Akta Perhimpunan Aman 2012
737 Akta Peranti Perubatan 2012
738 Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2012
739 Akta Perumahan Rakyat 1Malaysia 2012
740 Akta Veteran 2012
741 Akta Perkhidmatan Pos 2012
742 Akta Kewangan 2012
743 Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
744 Akta Jasa Perkasa Persekutuan (Elaun Kenangan) 2012
745 Akta Pingat Tentera Udara (Elaun Kenangan) 2012
746 Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012
747 Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012
748 Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012
749 Akta Pengantaraan 2012
750 Akta Laut Wilayah 2012
751 Akta Rukun tetangga 2012
752 Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012
753 Akta Umur Persaraan Minimum 2012
754 Akta Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012
755 Akta Kewangan 2013
756 Akta Perubatan Tradisional dan Komplimentari 2013
757 Akta Pengurusan Strata 2013 Berkuat kuasa 2015
758 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
759 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
760 Akta Fi (Jabatan Muzium Malaysia) (Pengesahan) 2014
761 Akta Kewangan 2014
762 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 Dimansuhkan oleh Akta 805
763 Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014
764 Akta Kewangan (No. 2) 2014
765 Akta Malaysian Airline System Berhad (Pentadbiran) 2015
766 Akta Penghasilan Bersih Perjanjian Kewangan 2015
767 Akta Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 2015
768 Akta Teknologis dan Juruteknik 2015
769 Akta Pencegahan Keganasan 2015
770 Akta Langkah-langkah Khas Menentang Keganasan Di Luar Negara 2015
771 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015
772 Akta Kebajikan Haiwan 2015
773 Akta Kewangan 2015
774 Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016
775 Akta Perubatan Tradisional dan Komplimentari 2016
776 Akta Majlis Keselamatan Negara 2016
777 Akta Syarikat 2016
778 Akta Skim Kepentingan 2016
779 Akta Badan Perundangan Sarawak (Penggunaan Wang Yang Dipinjam Daripada Persekutuan) 1968 (Disemak 2016)
780 Akta Bernama 1967 (Disemak 2016)
781 Redemptorist Fathers (Incorporation) Act 1962 (Disemak 2016)
782 Akta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016
783 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016)
784 Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968 (Disemak 2016)
785 Akta Kewangan 2017
786 Akta Bank Pelaburan Infrastruktur Asia 2017
787 Akta Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Anugerah 2017
788 Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017
789 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017
790 Akta Mahkamah (Kaedah-Kaedah Pemulaan Tindakan Sivil ) 2017
791 Akta Cukai Pelancongan 2017
792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017
793 Akta Penanam Padi (Pengwalan Sewa Dan Jaminanan Pemegangan) 1967
794 Akta Perempuan Bersuami Dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968
795 Akta Akses Kepada Sumber Biologi Dan Perkongsian Faedah 2017
796 Akta Kerja (Sekatan) 1968
797 Sabah Ports Authority (Consequential Provisions) Act 1968 (Disemak 2017)
798 Local Authorities (Conditions of Service) Act 1964 (Disemak 2017)
799 Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017
800 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017
801 Akta Kewangan (No. 2) 2017
802 Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018
803 Akta Antiberita Tidak Benar 2018 Dimansuhkan oleh Akta 825
804 Akta Pergigian 2018
805 Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018
806 Akta Cukai Jualan 2018
807 Akta Cukai Perkhidmatan 2018
808 Akta Lagu Kebangsaan 1968 (Disemak 2018)
809 Akta Pertaruhan Wang Terkumpul 1967 (Disemak 2018)
810 Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968 (Disemak 2018)
811 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Pembubaran) 2018 Menggantikan Akta 714
812 Akta Kewangan 2018
813 Akta Levi Pelepasan 2019
814 Akta Profesion Guaman Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2019
815 Akta Cap Dagangan 2019
816 Visitor In The Federation Of Malaya Of The Christian Brothers’ Schools (Incorporation) Act 1954 (Revised 2019)
817 Lady Superior Of The Society Of Saint Maur (Incorporation) Act 1955 (Revised 2019)
818 Overseas Missionary Fellowship (Incorporation) Act 1957 (Revised 2019)
819 Daughters Of Charity Of The Canossian Institute (Incorporation) Act 1957 (Revised 2019)
820 Superior Of The Institute Of The Franciscan Missionaries Of Mary (Incorporation) Act 1957 (Revised 2019)
821 Penang And Province Wellesley Jubilee Fund Act 1965 (Revised 2019)
822 Akta Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019
823 Akta Kewangan 2019
824 Akta Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (Pembubaran) 2019
825 Akta Antiberita Tidak Benar (Pemansuhan) 2020
826 Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020
827 Akta Mata Wang 2020 Belum berkuat kuasa
828 Kanun Tanah Negara (Disemak 2020)
829 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 Berkuat kuasa 23 Oktober 2020

sehingga 22 Oktober 2022

830 Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Pembiayaan Kerajaan (Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19)) 2020
831 Akta Kewangan 2020
832 Akta Pertubuhan 1966 (Disemak 2021)
833 Akta Kewangan 2021
834 Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 Belum berkuat kuasa
835 Akta Kilang dan Jentera (Pemansuhan) 2022 Belum berkuat kuasa
836 Akta Petunjuk Geografi 2022

Peristiwa & isu berkaitan

sunting

Rujukan

sunting
  • Laman Rasmi Laman Perundangan Persekutuan Malaysia (LOM)[1]