Senarai Kawasan Pertanian di Malaysia

Pertanian merupakan kegiatan ekonomi di Malaysia. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia hanya menumpukan kegiatan ekonomi ataupun sektor primer perniagaan. Kegiatan pertanian amat penting dalam sesebuah negara untuk memperolehi sumber bahan mentah dan makanan yang boleh meneruskan sumber sekunder dan tertier.

Pengenalan Sunting

Segala aktiviti pertanian di Malaysia berada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.

Jenis Pertanian di Malaysia Sunting

Malaysia menumpukan aktiviti pertanian yang diusahakan oleh pihak British semasa mereka menjajah negara kita. Penanaman yang diusahakan pihak British banyak berlaku di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu iaitu Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang. Penanaman yang diusahakan di situ adalah Kopi dan Getah. Manakala negeri Johor pula ialah Lada Hitam dan Gambir. Bagi negeri-negeri selat pula seperti Pulau Pinang,Melaka dan Singapura,British kurang menumpukan aktiviti pertanian.

Jabatan dan Agensi berkenaan Pertanian Sunting

FELCRA Sunting

FELDA Sunting

Kawasan Pertanian di Malaysia Sunting

Perlis Sunting

Negeri Perlis mengusahakan kegiatan pertanian tanaman padi

Kedah Sunting

Negeri Kedah mengusahakan kegiatan pertanian padi.

Perak Sunting

Negeri Perak fokus pelbagai jenis tanaman di Malaysia seperti Padi,Kelapa Sawit dan Getah. Kebesaran negeri Perak adalah salah satu faktor kemajuan aktiviti pertanian di negeri tersebut.

Kelantan Sunting

Terengganu Sunting

Penanaman pokok pisang

Pahang Sunting

Selangor Sunting

Negeri Sembilan Sunting

Melaka Sunting

Ubi kayu

Johor Sunting

Penanaman nenas di Pontian,Johor

Sabah Sunting

Sarawak Sunting

Rujukan Sunting

Pertanian di Malaysia

Sila Lihat Sunting