Salasilah keluarga Umar al-Khattab

Datuk: Nufayl ibni Abd al-Uzza

Nenek: (???)

Datuk Mertua: Umar ibni Nufayl (bukan salah taip)

Pakcik: Umar ibni Nufayl (bukan salah taip)
Sepupu: Zayd ibni Umar
Anak Lelaki Sepupu: Said ibni Zayd
Anak Perempuan Sepupu: Atika binti Zayd
Bapa: Khattab ibni Nufayl
Abang: Zayd ibni al-Khattab
Kaka Fatimah binti al-Khattab (tidak pasti sama ada mereka mempunyai ibu yang sama)
Dirinya sendiri: Umar ibni al-Khattab


Isteri: Atika binti Zayd ibni Umar ibni Nufayl
Ister: Umm Khultum binti Jarweela Khuzeema Nama sebenar ialah Maleeka.
Isteri: Umm Khultum binti Ukba ibni Abi Mayyath - isteri yang diceraikan Amr ibni al-As
Isteri: Umm Khultum binti Rahab
Isteri: Umm Khultum Jameela binti Asim ibni Thabit
Anak Lelaki: Asim ibni Umar


Isteri (tidak pasti): Umm Khultum binti Abu Bakr or Umm Khultum binti Ali (tidak pasti)


Anak Lelaki Zaid ibni Umar. Anak lelaki sama ada Umm Khultum binti Jarweela Khuzeema, Umm Khultum binti Abu Bakr or Umm Khultum binti Ali.

Anak Lelaki: Abdullah ibni Umar (sedang mencari maklumat)
Cucu Lelaki: Abd al-Rahman ibni Abdullah


Anak Perempuan: Hafsa binti Umar (sedang mencari maklumat)
Anak tiriĀ : Muhammad ibni Abdallah


Pautan luarSunting