Senarai anime yang ditayangkan di Malaysia

Senarai Anime pernah ditayangkan di Malaysia

Berikut merupakan senarai anime yang telah/sedang ditayangkan di Malaysia: