Senarai empayar terbesar

rencana senarai Wikimedia

Empayar melibatkan perluasan kedaulatan sebuah negara ke atas wilayah luar. Sebagai contoh, dahulu Empayar Sepanyol dan kemudian Empayar British dipanggil dengan "Empayar di mana matahari tidak pernah terbenam", di sebabkan wilayahnya di seluruh dunia. Rencana ini menyediakan satu senarai empayar terbesar di dalam sejarah dunia.

Empayar terbesar mengikut luas tanah sunting

Untuk perhatian, jumlah keluasan tanah di Bumi kurang sedikit daripada 149 juta km2.[1]

Kesemua empayar pada zaman kemuncaknya sunting

 1. Empayar British - 33.7 juta km2 (1923)[2][3]
 2. Empayar Mongol - 24.0 juta km2 (1270 atau 1309)[4]
 3. Empayar Rusia - 23.7 juta km2 (1866)[2][3]
 4. Empayar Sepanyol - 20.0 juta km2 (ca. 1740-1790)[5]
 5. Empayar Qing, China - 14.7 juta km2 (1790)[2][3]
 6. Empayar Kolonial Perancis Kedua - 13.5 juta km2 (1938)[5]
 7. Kerajaan Ummayyah - 13.0 juta km2 (720 atau 750)[6]
 8. Kerajaan Bani Abbasiyyah - 11.1 juta km2 (850)[3]
 9. Dinasti Yuan - 11.0 juta km2 (1310)[3]
 10. Empayar Portugal - 10.4 juta km2 (1815)[5]
 11. Empayar Jajahan Perancis Pertama - 10.0 juta km2 (1680)[3]
 12. Empayar Oman - 9.9 juta km (1730 atau 1750)
 13. Khulafa al-Rasyidin - 9.0 juta km2 (654)[3][7]
 14. Empayar Brazil - 8.5 juta km2 (1880)[5]
 15. Empayar Achaemenid, Parsi - 8.0 juta km2 (480 SM)[8]
 16. Empayar Jepun - 7.4 juta km2 (1942)[5]
 17. Empayar Rom - 6.5 juta km2 (117)[9]
 18. Empayar Han, China - 6.5 juta km2 (100)[10]
 19. Empayar Ming, China - 6.5 juta km2 (1450)[2][3]
 20. Kekhaganan Göktürk - 6.0 juta km2 (557)[2][10]
 21. Kekhanan Angkatan Kencana - 6.0 juta km2 (1310)[2][3]
 22. Empayar Nguyen, Vietnam - 5.57 juta km (1835)
 23. Kekhaganan Uyghur - 5.5 juta km2 (800)[2][3]
 24. Empayar Tang, China - 5.4 juta km2 (715)[2][3]
 25. Empayar Macedon - 5.2 juta km2 (323 SM)[2][11]
 26. Empayar Uthmaniyyah - 5.2 juta km2 (1595)[2][3]
 27. Khilafah Fatimiyyah - 5.1 juta km2 (969)[2][3]
 28. Empayar Maurya, India - 5.0 juta km2 (250 SM)[2]
 29. Dinasti Yuan Utara (Oirats), Mongolia - 5.0 juta km2 (1550)[3]
 30. Dinasti Xin, China - 4.7 juta km2 (10)[10]
 31. Empayar Tufan (Tibet) - 4.6 juta km2 (800)[2][3]
 32. Empayar Pala, India - 4.6 juta km2 (850)
 33. Wangsa Timuriyah - 4.6 juta km2 (1405)[2][3]
 34. Empayar Mughal, India - 4.6 juta km2 (1690)[2][3]
 35. Empayar Mataram, Indonesia - 4.6 juta km (1642)
 36. Empayar Mexico Pertama - 4.4 juta km2 (1822)[perlu rujukan]
 37. Empayar Bulgaria Pertama - 4.4 juta km (895)[perlu rujukan]
 38. Empayar Xiongnu - 4.03 juta km2 (176 SM)[12]
 39. Empayar Hun - 4.0 juta km2 (441)[10]
 40. Hepthalite (Hun Putih), India - 4.0 juta km2 (490)[10]
 41. Kekhanan Turk Timur - 4.0 juta km2 (624)[10]
 42. Dinasti Afsharid, Parsi - 4.0 juta km2 (1747)[perlu rujukan]
 43. Kekhanan Turk Barat- 4.0 juta km2 (630)[10]
 44. Kekhaganan Rouran (Juan-juan) - 4.0 juta km2 (AD 405)[2][10]
 45. Empayar Seleucid - 3.9 juta km2 (301 SM)[2][11]
 46. Empayar Seljuq Agung - 3.9 juta km2 (1080)[2][3]
 47. Empayar Itali - 3.8 juta km2 (1940)[perlu rujukan]
 48. Empayar Brunei - 3.8 juta km (1521)
 49. Empayar Saadi - 3.8 juta km (1595)
 50. Empayar Kushan, India - 3.8 juta km2 (200)[10]
 51. Ilkhanat - 3.75 juta km2 (1310)[2][3]
 52. Empayar Belanda - 3.7 juta km2(1940)[perlu rujukan]
 53. Dinasti Chola, India - 3.6 juta km2 (1050)[13][14]
 54. Empayar Khwarazmian - 3.6 juta km2 (1218)[3]
 55. Jerman Nazi - 3.6 juta km2 (1942)[perlu rujukan]
 56. Empayar Sassanid, Parsi - 3.5 juta km2 (620)[2]
 57. Empayar Gupta, India - 3.5 juta km2 (400)[2]
 58. Empayar Dai Viet, Vietnam - 3.5 juta km (1765)
 59. Kekhanan Chagatai - 3.5 juta km2 (1310 atau 1350)[2][3]
 60. Dinasti Safavid, Parsi - 3.5 juta km2 (1512)[perlu rujukan]
 61. Empayar Johor, Tanah Melayu - 3.5 juta km (1594)
 62. Empayar Jerman - 3.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 63. Dinasti Jin Barat, China - 3.5 juta km2 (300)[10]
 64. Dinasti Shaybanid (Uzbek) - 3.5 juta km2 (1510)[3]
 65. Dinasti Justinian (Empayar Byzantine) - 3.5 juta km2 (555)[10]
 66. Dinasti Song (Song Utara), China - 3.5 juta km2 (1100)[2][3]
 67. Empayar Ghaznavid, Parsi - 3.4 juta km2 (1029)[2][3]
 68. Kekhalifahan Almoravid - 3.3 juta km2 (1147)[3]
 69. Dinasti Tughlaq, India- 3.2 juta km2 (1320)[3]
 70. Kesultanan Ghurids, Parsi - 3.2 juta km2 (1200)[3]
 71. Dinasti Sui, China - 3.1 juta km2 (610)[3]
 72. Empayar Afghan - 3.0 juta km (1762)
 73. Empayar Perancis Pertama - 3.0 juta km2 (1812)[3]
 74. Kekhanan Khazar - 3.0 juta km2 (850)[2]
 75. Kesatuan Kalmar - 3.0 juta km2 (1397)[perlu rujukan]
 76. Kievan Rus' - 3.0 juta km2 (1050)[2][3]
 77. Kekhanan Kara-Khanid - 3.0 juta km2 (1025)[3]
 78. Dinasti Qajar, Parsi- 3.0 juta km2 (1796)[perlu rujukan]
 79. Empayar Jajahan Denmark - 3.0 juta km2 (1800)[perlu rujukan]
 80. Grand Duchy of Moscow - 3.0 juta km2 (1505)[perlu rujukan]
 81. Dinasti Samanid, Parsi - 2.85 juta km2 (928)[2][3]
 82. Empayar Median - 2.8 juta km2 (585 SM)[2][11]
 83. Dinasti Qin, China - 2.8 juta km2 (206 SM)[10]
 84. Empayar Parthia - 2.8 juta km2 (1)[2][11]
 85. Dinasti Jin Timur, China - 2.8 juta km2 (347)[10]
 86. Dinasti Liu Song, China - 2.8 juta km2 (420)[10]
 87. Empayar Rom Timur (Empayar Byzantine) - 2.8 juta km2 (450)[10]
 88. Dinasti Khilji, India - 2.7 juta km2 (1312 atau 1320)[2][3]
 89. Kekhalifahan Ayyubid - 2.7 juta km2 (1190)[2]
 90. Empayar Majapahit (Indonesia) - 2.7 juta km2 (1389)[10]
 91. Dinasti Liao, China - 2.6 juta km2 (947)[2][3]
 92. Kerajaan India-Yunani (Yavana),India - 2.5 juta km2 (150 SM)[10]
 93. Empayar Baktria - 2.5 juta km2 (184 SM)[10]
 94. Dinasti Zhao Akhir, China - 2.5 juta km2 (329)[10]
 95. Empayar Maratha, India - 2.5 juta km2 (1760)[2]
 96. Empayar Belgian - 2.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 97. Kekhanan Kara-Khitan (Liao Barat) - 2.5 juta km2 (1210)[2]
 98. Dinasti Jin (Jurchen), China - 2.3 juta km2 (1126)[2][3]
 99. Dinasti Qi Selatan, China - 2.3 juta km2 (502)[10]
 100. Dinasti Song Selatan, China - 2.1 juta km2 (1127)[3]
 101. Mamluk Bahriyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1300)[3]
 102. Mamluk Burjiyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1400)[2]
 103. Dinasti Wei, China- 2.0 juta km2 (263)[10]
 104. Dinasti Zhao Awal, China - 2.0 juta km2 (316)[10]
 105. Dinasti Qin Awal, China - 2.0 juta km2 (376)[10]
 106. Empayar Rom Barat - 2.0 juta km2 (395)[10]
 107. Dinasti Wei Utara, China - 2.0 juta km2 (450)[10]
 108. Dinasti Saffarid, Parsi - 2.0 juta km2 (900)[perlu rujukan]
 109. Kekhalifahan Almohad - 2.0 juta km2 (1200)[2]
 110. Dinasti Satavahana (Salivahana), India - 2.0 juta km2 (90 M)[10]
 111. Dinasti Karkota (Kashmir), India - 2.0 juta km2 (750)[2][3]
 112. Empayar Inca - 2.0 juta km2 (1527)[2][3]
 113. Dinasti Gurjara Pratihara, India - 1.8 juta km2 (860)[3]
 114. Kekhanan Sibir - 1.8 juta km2 (1520)[3]
 115. Dinasti Rashtrakuta, India - 1.7 juta km2 (805)[perlu rujukan]
 116. Kesultanan Buyid, Parsi - 1.6 juta km2 (980)[2][3]
 117. Kesultanan Mamluk, India - 1.6 juta km2 (1228)[3]
 118. Kerajaan Indo-Parthia (Pahalvas), India - 1.5 juta km2 (AD 50)[10]
 119. Dinasti Wu, China- 1.5 juta km2 (221)[10]
 120. Dinasti Zhou Utara, China - 1.5 juta km2 (577)[10]
 121. Dinasti Nanda, India - 1.5 juta km2 (350 atau 321 SM)[10][15]
 122. Kerajaan Indo-Scythians (Shaka), India - 1.5 juta km2 (BC 100)[11]
 123. Emiriyah Tuluniyah - 1.5 juta km2 (900)[10]
 124. Dinasti Idrisiyah, Maghribi - 1.5 juta km2 (828)[2]
 125. Dinasti Suri, India - 1.5 juta km2 (1545 M)[2][3]
 126. Empayar Assyria Baru - 1.4 juta km2 (670 SM)[2][11]
 127. Empayar Songhai - 1.4 juta km2 (1500)[16]
 128. Dinasti Macedonian (Empayar Byzantine) - 1.35 juta km2 (1025)[2][10]
 129. Empayar Harsha (Pusyabhutis), India - 1.35 juta km2 (625 atau 648)[2][3]
 130. Dinasti Liang, China - 1.3 juta km2 (502 atau 549)[2][10]
 131. Dinasti Wei Barat, China - 1.3 juta km2 (557)[10]
 132. Dinasti Liang Akhir, China- 1.3 juta km2 (923)[3]
 133. Dinasti Tang Akhir, China - 1.3 juta km2 (923)[3]
 134. Empayar Mali - 1.29 juta km2 (1312)[17]
 135. Dinasti Shang, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[2][11]
 136. Dinasti Zhou Barat, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[11]
 137. Empayar Aksumite - 1.25 juta km2 (350)[2]
 138. Dinasti Carolingian, Perancis - 1.2 juta km2 (814)[2][3]
 139. Poland–Lithuania - 1.2 juta km2 (1650)[2][3]
 140. Empayar Srivijaya - 1.2 juta km2 (1200)[2]
 141. Empayar Sunga, India - 1.2 juta km2 (BC 150)[2]
 142. Kerajaan Kush (Meroë) (Dinasti ke-25), Sudan - 1.2 juta km2 (700) SM[2]
 143. Empayar Thai (Empayar Siam) - 1.12 juta km2 (1782)[perlu rujukan]
 144. Dinasti Chalukya, India - 1.1 juta km2 (636)[perlu rujukan]
 145. Empayar Swedish - 1.1 juta km2 (1658)[perlu rujukan]
 146. Dinasti Lodhi, India - 1.1 juta km2 (1517)[perlu rujukan]
 147. Dinasti ke-18, Mesir - 1.0 juta km2 (1450 SM)[11]
 148. Kerajaan Baru Mesir - 1.0 juta km2 (1300 SM)[2][11]
 149. Dinasti Ptolemaik, Mesir - 1.0 juta km2 (301 SM)[11]
 150. Dinasti Wei Timur, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 151. Dinasti Qi Utara, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 152. Dinasti Tahirid, Parsi - 1.0 juta km2 (800)[3]
 153. Dinasti Kalachuri, India - 1.0 juta km2 (1050)[2][3]
 154. Empayar Suci Rom - 1.0 juta km2 (1050)[3]
 155. Dinasti Barat Xia (Tangut), China- 1.0 juta km2 (1100)[2]
 156. Empayar Chalukya Barat, India - 1.0 juta km2 (1121)[perlu rujukan]
 157. Empayar Khmer - 1.0 juta km2 (1290)[2][3]
 158. Empayar Avars - 1.0 juta km2 (600)[10]
 159. Empayar Kanem, Chad - 1.0 juta km2 (1200)[3]
 160. Dinasti Maha-Meghavahana, India- 0.9 juta km2 (10 SM)[11]
 161. Dinasti Konbaung, Burma - 0.9 juta km2 (1800 M)[perlu rujukan]
 162. Kekhanan Volga Bulgaria - 0.9 juta km2 (1100)[2][3]
 163. Empayar Akkadia - 0.8 juta km2 (2250 SM)[11]
 164. Dinasti Jin Akhir, China - 0.8 juta km2 (936)[3]
 165. Empayar Ghana - 0.8 juta km2 (1067)[10]
 166. Kerajaan Pagan (Bagan), Burma - 0.8 juta km2 (1200)[3]
 167. Dinasti Satrap Barat, India - 0.8 juta km2 (100)[10]
 168. Kerajaan Himyar, Yaman - 0.8 juta km2 (400 M)[11]
 169. Kerajaan Balhae, Korea - 0.8 juta km2 (830)[2]
 170. Kekhanan Kazan - 0.7 juta km2 (1540)[3]
 171. Dinasti Merovingian, Perancis - 0.7 juta km2 (558)[3]
 172. Empayar Bulgaria - 0.7 juta km2 (900)
 173. Dinasti Shu, China- 0.7 juta km2 (221)[10]
 174. Kerajaan Yadava (Gauli), India- 0.7 juta km2 (1250)[3]
 175. Dinasti Paramara, India - 0.7 juta km2 (1050)[10]
 176. Kerajaan Dali (Hou li),China - 0.7 juta km2 (1200)[perlu rujukan]
 177. Empayar Vijayanagara (Tuluvas), India- 0.7 juta km2 (1529)[perlu rujukan]
 178. Kerajaan Nanzhao, China - 0.7 juta km2 (830)[3]
 179. Empayar Austria-Hungary - 0.676615 juta km2[perlu rujukan]
 180. Dinasti ke-15 (Hyksos), Mesir - 0.65 juta km2 (1650 SM)[11]
 181. Dinasti ke-26, Mesir- 0.65 juta km2 (550 SM)[11]
 182. Kerajaan Vakataka, India - 0.65 juta km2 (450 M)[11]
 183. Kerajaan Visigoths - 0.6 juta km2 (580)[10]
 184. Kekhalifahan Córdoba - 0.6 juta km2 (1000)[3]
 185. Dinasti Rai (Chachas) (Sindh), India - 0.6 juta km2 (675 M)[10]
 186. Dinasti Maukhari (Kannauj), India - 0.6 juta km2 (600 M)[3]
 187. Kesultanan Bahmani, India - 0.6 juta km2 (1470 M)[3]
 188. Dinasti Nizams, India - 0.6 juta km2 (1740 M)[perlu rujukan]
 189. Empayar Sikh, India - 0.5609 juta km2 (1845)[perlu rujukan]
 190. Kerajaan Pertengahan, Mesir - 0.5 juta km2 (1850 SM)[11]
 191. Empayar Lydia - 0.5 juta km2 (585 SM)[11]
 192. Empayar Babylon Baru - 0.5 juta km2 (562 SM)[11]
 193. Dinasti Kosala, India - 0.5 juta km2 (543 SM)[10]
 194. Dinasti Shishunaga,India- 0.5 juta km2 (510 SM)[10]
 195. Dinasti Chu, China - 0.5 juta km2 (350 SM)[10]
 196. Dinasti Pandyan, India - 0.5 juta km2 (1251)[perlu rujukan]
 197. Dinasti Han Akhir, China - 0.5 juta km2 (947)[3]
 198. Empayar Kangju (Transoxiana) - 0.5 juta km2 (100 SM)[10]
 199. Kerajaan Ostrogothic- 0.5 juta km2 (510 M)[3]
 200. Kerajaan Goguryeo, Korea- 0.45 juta km2 (476)[11]
 201. Dinasti Xia, China (berdasarkan hipotesis bahawa bandar-bandar prasejarah budaya Erlitou pernah bersatu) - 0.45 juta km2 (1800 SM)[11]
 202. Kerajaan Baru, Hittite - 0.45 juta km2 (1250 atau 1220 SM)[11]
 203. Kekhanan Krimea - 0.4 juta km2 (1500)[3]
 204. Empayar Armenia - 0.4 juta km2 (83 SM)[10]
 205. Kerajaan Lama, Mesir- 0.4 juta km2 (2400 SM)[11]
 206. Kerajaan Pertengahan, Assyria (bawah Tiglath-Pileser I) - 0.4 juta km2 (1080 SM)[11]
 207. Empayar Latin - 0.35 juta km2 (1204)[10]
 208. Empayar Harappan, India- 0.3 juta km2 (1800 SM)[15]
 209. Empayar Mitanni - 0.3 juta km2 (1450 SM)[11]
 210. Empayar Carthaginian - 0.3 juta km2 (220 SM)[11]
 211. Dinasti Palailogan (Empayar Byzantine) - 0.3 juta km2 (1300)[11]
 212. Dinasti Pertama, Babylon - 0.25 juta km2 (1690 SM)[11]
 213. Empayar Serbia - 0.25 juta km2 (1350)[perlu rujukan]
 214. Empayar Aztec - 0.22 juta km2 (1520)[3]
 215. Elamite Pertengahan - 0.2 juta km2 (1160 SM)[11]
 216. Dinasti Kedua, Isin - 0.2 juta km2 (1130 SM)[11]
 217. Empayar Urartu - 0.2 juta km2 (800 SM)[11]
 218. Dinasti Phrygian - 0.2 juta km2 (750 SM)[11]
 219. Old, Assyria - 0.15 juta km2 (1730 SM)[11]
 220. Dinasti Zhou Timur, China - 0.15 juta km2 (770 SM)[11]

Empayar yang memecah rekod sunting

Berikut adalah empayar-empayar yang memecah rekod saiz pada zamannya, setiap satunya memiliki luas yang lebih besar (atau menyamai) dengan empayar pemegang rekod sebelumnya.[3]

Mengikut era sunting

Empayar kuno sunting

 
Dinasti Han
 
Empayar Macedon pada tahap yang paling besar.
 
Empayar Maurya pada tahap yang paling besar.
 1. Empayar Achaemenid - 8.0 juta km2 (480 SM)[8][19]
 2. Empayar Han, China - 6.5 juta km2 (100 M)[10]
 3. Empayar Rom - 6.5 juta km2 (117 M)[9][20]
 4. Empayar Macedon - 5.2 juta km2 (323 SM)[2][11]
 5. Empayar Maurya, India - 5.0 juta km2 (250 SM)[2][21]
 6. Dinasti Xin, China - 4.7 juta km2 (10 M)[10]
 7. Empayar Xiongnu - 4.03 juta km2 (176 SM)[12][22]
 8. Empayar Hun - 4.0 juta km2 (441 M)[10]
 9. Kekhanan Hapthalite (White Huns), India - 4.0 juta km2 (490 M)[10]
 10. Kekhaganan Rouran (Juan-juan) - 4.0 juta km2 (405 M)[2][10]
 11. Empayar Seleucid - 3.9 juta km2 (301 SM)[2][11]
 12. Empayar Kushan, India - 3.8 juta km2 (200 M)[10][23]
 13. Empayar Sassanid - 3.5 juta km2 (450 M)[2][11]
 14. Empayar Gupta, India - 3.5 juta km2 (400 M)[2][24]
 15. Dinasti Jin Barat, China - 3.5 juta km2 (300 M)[10]
 16. Empayar Median - 2.8 juta km2 (585 SM)[2][11]
 17. Dinasti Qin, China - 2.8 juta km2 (206 SM)[10]
 18. Empayar Parthia - 2.8 juta km2 (1 M)[2][11]
 19. Dinasti Jin Timur, China - 2.8 juta km2 (347 M)[10]
 20. Dinasti Liu Song, China - 2.8 juta km2 (420 M)[10]
 21. Empayar Rom Timur (Empayar Byzantine) - 2.8 juta km2 (450 M)[10]
 22. Indo-Greek (Yavana), India - 2.5 juta km2 (150 SM)[10]
 23. Empayar Baktria - 2.5 juta km2 (184 SM)[10]
 24. Dinasti Zhao Akhir, China - 2.5 juta km2 (329 M)[10]
 25. Dinasti Wei Utara, China - 2.2 juta km2 (450 M)[10]
 26. Dinasti Wei, China - 2.0 juta km2 (263 M)[10]
 27. Dinasti Qin Awal, China - 2.0 juta km2 (376 M)[10]
 28. Empayar Hittite - 2.0 juta km (1281 SM)
 29. Empayar Rom Barat - 2.0 juta km2 (395 M)[10]
 30. Dinasti Zhao Awal, China - 2.0 juta km2 (316 M)[10]
 31. Empayar Funan - 2-0 juta km (300 M)
 32. Empayar Satavahana (Salivahana), India - 2.0 juta km2 (90 M)[10]
 33. Indo-Parthia (Pahalvas), India - 1.5 juta km2 (50 M)[10]
 34. Dinasti Wu, China - 1.5 juta km2 (221 M)[10]
 35. Indo-Scythians (Shaka), India - 1.5 juta km2 (BC 100)[11]
 36. Dinasti Nanda, India - 1.5 juta km2 (350 atau 321 SM)[10][15]
 37. Empayar Assyria Baru - 1.4 juta km2 (670 SM)[11]
 38. Dinasti Shang, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[2][11]
 39. Dinasti Zhou Barat, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[11]
 40. Empayar Aksumite - 1.25 juta km2 (350 M)[2]
 41. Empayar Sunga, India - 1.2 juta km2 (150 SM)[2]
 42. Kerajaan Kush (Meroë) (Dinasti ke-25), Sudan - 1.2 juta km2 (700 SM)[2]
 43. Dinasti ke-18, Mesir - 1.0 juta km2 (1450 SM)[11]
 44. Kerajaan Baru Mesir - 1.0 juta km2 (1300 SM)[2][11]
 45. Empayar Ptolemaik, Mesir - 1.0 juta km2 (301 SM)[11]
 46. Dinasti Maha-Meghavahana, India - 0.9 juta km2 (10 SM)[11]
 47. Empayar Akkadia - 0.8 juta km2 (2250 SM)[11]
 48. Dinasti Satrap Barat, India - 0.8 juta km2 (100 M)[10]
 49. Himyar, Yaman - 0.8 juta km2 (400 M)[11]
 50. Dinasti Shu, China - 0.7 juta km2 (221 M)[10]
 51. Dinasti ke-15 (Hyksos), Mesir - 0.65 juta km2 (1650 SM)[11]
 52. Vakataka, India - 0.65 juta km2 (450 M)[11]
 53. Dinasti ke-26, Mesir - 0.65 juta km2 (550 SM)[11]
 54. Kerajaan Pertengahan, Mesir - 0.5 juta km2 (1850 SM)[11]
 55. Empayar Lydia - 0.5 juta km2 (585 SM)[11]
 56. Empayar Babylon Baru - 0.5 juta km2 (562 SM)[11]
 57. Dinasti Kosala, India - 0.5 juta km2 (543 SM)[10]
 58. Dinasti Shishunaga, India - 0.5 juta km2 (510 SM)[10]
 59. Dinasti Chu, China - 0.5 juta km2 (350 SM)[10]
 60. Empayar Kangju (Transoxiana) - 0.5 juta km2 (100 SM)[10]
 61. Goguryeo, Korea - 0.45 juta km2 (476)[11]
 62. Dinasti Xia, China (berdasarkan hipotesis bahawa bandar-bandar prasejarah budaya Erlitou pernah bersatu) - 0.45 juta km2 (1800 SM)[11]
 63. Kerajaan Baru, Hittite - 0.45 juta km2 (1250 atau 1220 SM)[11]
 64. Empayar Armenia - 0.4 juta km2 (83 SM)[10]
 65. Kerajaan Lama, Mesir - 0.4 juta km2 (2400 SM)[11]
 66. Tempoh ertengahan, Assyria - 0.4 juta km2 (1080 SM)[11]
 67. Empayar Harappa, India (berdasarkan hipotesis bahawa Lembah Indus pernah bersatu) - 0.3 juta km2 (1800 SM)[15]
 68. Dinasti Mitanni - 0.3 juta km2 (1450 SM)[11]
 69. Empayar Carthaginian - 0.3 juta km2 (220 SM)[11]
 70. Dinasti Pertama, Babylon - 0.25 juta km2 (1690 SM)[11]
 71. Elamite Pertengahan - 0.2 juta km2 (1160 SM)[11]
 72. Dinasti Kedua, Isin - 0.2 juta km2 (1130 SM)[11]
 73. Empayar Urartu - 0.2 juta km2 (800 SM)[11]
 74. Dinasti Phrygian - 0.2 juta km2 (750 SM)[11]
 75. Old, Assyria - 0.15 juta km2 (1730 SM)[11]
 76. Dinasti Zhou Timur, China - 0.15 juta km2 (770 SM)[11]

Empayar Zaman Pertengahan sunting

 
Empayar Mongol pada tahap yang paling besar.
 
Kerajaan Bani Umayyah (750)
 
Empayar Ming pada tahap yang paling besar.
 
Empayar Chola bawah pemerintahan Rajendra Chola kk. 1030 SM.
 
Empayar Sassanid pada tahap yang paling besar.
 1. Empayar Mongol - 24.0 juta km2 (1270 atau 1309)[4]
 2. Dinasti Yuan - 14.0 juta km2 (1310)[3]
 3. Kerajaan Ummayyah - 13.0 juta km2 (720 atau 750)[6]
 4. Kerajaan Bani Abbasiyyah - 11.1 juta km2 (850)[3]
 5. Khulafa al-Rasyidin - 9.0 juta km2 (654)[3]
 6. Empayar Ming, China - 6.5 juta km2 (1450)[2][3]
 7. Khulafa al-Rasyidin - 6.4 juta km (655)
 8. Kekhaganan Göktürk - 6.0 juta km2 (557)[2][10]
 9. Kekhanan Angkatan Kencana - 6.0 juta km2 (1310)[2][3]
 10. Kekhaganan Uyghur - 5.5 juta km2 (800)[2][3]
 11. Empayar Tang, China - 5.4 juta km2 (715)[2][3]
 12. Khilafah Fatimiyyah - 5.1 juta km2 (969)[2][3]
 13. Empayar Tufan (Tibet) - 4.6 juta km2 (800)[2][3]
 14. Empayar Pala, India - 4.6 juta km2 (850)[perlu rujukan]
 15. Wangsa Timuriyah - 4.6 juta km2 (1405)[2][3]
 16. Empayarn Tu'i Tonga - 4.5 juta km (1499)
 17. Empayar Norwegian - 4.5 juta km (1070)
 18. Empayar Bulgaria Pertama - 4.4 juta km (895)[perlu rujukan]
 19. Kekhanan Turk Timur - 4.0 juta km2 (624)[10]
 20. Kekhanan Turk Barat - 4.0 juta km2 (600)[10]
 21. Empayar Seljuq Agung - 3.9 juta km2 (1080)[2][3]
 22. Ilkhanat - 3.75 juta km2 (1310)[2][3]
 23. Dinasti Chola, India - 3.6 juta km2 (1050)[13][14]
 24. Khaganate Turki Kedua - 3.6 juta km (730)
 25. Empayar Khwarazmian - 3.6 juta km2 (1218)[3][25]
 26. Empayar Sassanid - 3.5 juta km2 (620)[2]
 27. Kekhanan Chagatai - 3.5 juta km2 (1310 atau 1350)[2][3]
 28. Dinasti Justinian (Empayar Byzantine) - 3.5 juta km2 (555)[10]
 29. Empayar Yuan Utara (Oirats), Mongolia - 3.5 juta km2 (1400)[3]
 30. Dinasti Song (Song Utara), China- 3.5 juta km2 (1100)[2][3]
 31. Empayar Ghaznavid, Parsi - 3.4 juta km2 (1029)[2][3]
 32. Kekhalifahan Almoravid - 3.3 juta km2 (1147)[3][26]
 33. Empayar Aq Qoyunlu, Azerbaijan - 3.3 juta km (1475)
 34. Dinasti Tughlaq, India - 3.2 juta km2 (1320)[3]
 35. Kesultanan Ghurids, Parsi - 3.2 juta km2 (1200)[3]
 36. Dinasti Sui, China - 3.1 juta km2 (610)[3]
 37. Empayar Eldiguzids, Azerbaijan - 3.0 juta km (1150)
 38. Kekhanan Khazar - 3.0 juta km2 (850)[2][27]
 39. Kesatuan Kalmar - 3.0 juta km2 (1397)[perlu rujukan]
 40. Kievan Rus' - 3.0 juta km2 (1050)[2][3]
 41. Kekhanan Kara-Khanid - 3.0 juta km2 (1025)[3]
 42. Empayar Qara Qoyunlu, Azerbaijan - 2.9 juta km (1430)
 43. Dinasti Samanid, Parsi - 2.85 juta km2 (928)[2][3]
 44. Kekhalifahan Ayyubid - 2.7 juta km2 (1190)[2][28]
 45. Empayar Laut Utara - 2.7 juta km (1000)
 46. Empayar Venezia - 2.7 juta km (1455)
 47. Empayar Majapahit (Indonesia) - 2.7 juta km2 (1389)[10]
 48. Dinasti Khilji, India - 2.7 juta km2 (1312 atau 1320)[2][3]
 49. Silla, Korea - 2.6 juta km (870)
 50. Liao, China - 2.6 juta km2 (947)[2][3]
 51. Kekhanan Kara-Khitan(Liao) - 2.5 juta km2 (1210)[2][29]
 52. Empayar Toltec - 2.5 juta km (970)
 53. Empayar Georgia - 2.5 juta km (1213)
 54. Dinasti Jin(Jurchen), China) - 2.3 juta km2 (1126)[2][3]
 55. Dinasti Qi Selatan, China - 2.3 juta km2 (502)[10]
 56. Empayar Bulgaria Kedua - 2.3 juta km (1241)
 57. Dinasti Song Selatan, China - 2.1 juta km2 (1127)[3]
 58. Mamluk Bahriyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1300)[3]
 59. Mamluk Burjiyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1400)[2][30]
 60. Empayar Mamluk, Mesir - 2.0 juta km (1450)
 61. Dinasti Saffarid, Parsi - 2.0 juta km2 (900)[perlu rujukan]
 62. Empayar Dai Viet, Vietnam - 2.0 juta km (1320)
 63. Empayar Uthmaniyyah - 2.0 juta km2 (1480)[2][3]
 64. Kekhalifahan Almohad - 2.0 juta km2 (1200)[2][31]
 65. Empayar Singhasari - 2.0 juta km (1291)
 66. Kara Khanid Kekhanan - 2.0 juta km (1020)
 67. Dinasti Karkota (Kashmir), India - 2.0 juta km2 (750)[2][3]
 68. Dinasti Pratihara, India - 1.8 juta km2 (860)[3]
 69. Dinasti Rashtrakuta, India - 1.7 juta km2 (805)[perlu rujukan]
 70. Kesultanan Buyid, Parsi - 1.6 juta km2 (980)[2][3]
 71. Kesultanan Mamluk, India - 1.6 juta km2 (1228)[3]
 72. Dinasti Zhou Utara, China - 1.5 juta km2 (577)[10]
 73. Emiriyah Tuluniyah - 1.5 juta km2 (900)[10]
 74. Dinasti Idrisiyah, Maghribi - 1.5 juta km2 (828)[2]
 75. Empayar Songhai - 1.4 juta km2 (1500)[16]
 76. Empayar Angevin - 1.4 juta km (1198)
 77. Dinasti Macedonian (Empayar Byzantine) - 1.35 juta km2 (1025)[2][10]
 78. Empayar Harsha (Pusyabhutis), India - 1.35 juta km2 (625 atau 648)[2][3]
 79. Dinasti Liang, China - 1.3 juta km2 (502 atau 549)[2][10]
 80. Dinasti Wei Barat, China - 1.3 juta km2 (557)[10]
 81. Dinasti Liang Akhir, China - 1.3 juta km2 (923)[3]
 82. Dinasti Tang Akhir, China - 1.3 juta km2 (923)[3]
 83. Empayar Sukhothai, Thai - 1.3 juta km (1300)
 84. Empayar Mali - 1.29 juta km2 (1312)[17]
 85. Dinasti Carolingian, Perancis - 1.2 juta km2 (814)[2][3]
 86. Empayar Srivijaya - 1.2 juta km2 (1200)[2]
 87. Dinasti Chalukya, India - 1.1 juta km2 (636)[perlu rujukan]
 88. Dinasti Wei Timur, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 89. Dinasti Qi Utara, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 90. Dinasti Tahirid, Parsi - 1.0 juta km2 (800)[3]
 91. Empayar Suci Rom - 1.0 juta km2 (1050)[3]
 92. Dinasti Xia Barat (Tangut), China - 1.0 juta km2 (1100)[2]
 93. Empayar Chalukya Barat, India - 1.0 juta km2 (1121)[perlu rujukan]
 94. Empayar Khmer - 1.0 juta km2 (1290)[2][3]
 95. Dinasti Kalachuri, India - 1.0 juta km2 (1050)[2][3]
 96. Empayar Wari - 1.0 juta km (999)
 97. Empayar Ajuran - 1.0 juta km (1400)
 98. Empayar Avars - 1.0 juta km2 (600)[10]
 99. Empayar Kanem, Chad - 1.0 juta km2 (1200)[3]
 100. Kekhanan Volga Bulgaria - 0.9 juta km2 (1100)[2][3]
 101. Empayar Kanem - 0.9 juta km (1200)
 102. Dinasti Jin Akhir, China - 0.8 juta km2 (936)[3]
 103. Empayar Ghana - 0.8 juta km2 (1067)[10]
 104. Pagan (Bagan), Burma - 0.8 juta km2 (1200)[3]
 105. Balhae, Korea - 0.8 juta km2 (830)[2]
 106. Empayar Ifat - 0.8 juta km (1345)
 107. Dinasti Merovingian, Perancis - 0.7 juta km2 (558)[3]
 108. Yadava (Gauli), India - 0.7 juta km2 (1250)[3]
 109. Dinasti Paramara, India - 0.7 juta km2 (1050)[10]
 110. Kerajaan Dali (Hou li), China - 0.7 juta km2 (1200)[perlu rujukan]
 111. Kerajaan Nanzhao, China - 0.7 juta km2 (830)[10]
 112. Visigoths - 0.6 juta km2 (580)[10]
 113. Empayar Chenla - 0.6 juta km (600)
 114. Kekhalifahan Córdoba - 0.6 juta km2 (1000)[3]
 115. Dinasti Rai (Chacha) (Sindh), India - 0.6 juta km2 (675 M)[10]
 116. Maukhari (Kannauj), India - 0.6 juta km2 (600 M)[3]
 117. Kesultanan Bahmani, India - 0.6 juta km2 (1470 M)[3]
 118. Empayar Tiwanaku - 0.5 juta km (800)
 119. Dinasti Han Akhir, China - 0.5 juta km2 (947)[3]
 120. Dinasti Pandyan, India - 0.5 juta km2 (1251)[perlu rujukan]
 121. Ostrogothic - 0.5 juta km2 (510 M)[3]
 122. Empayar Latin - 0.35 juta km2 (1204)[10]
 123. Dinasti Palailogan (Empayar Byzantine)- 0.3 juta km2 (1300)[11]
 124. Empayar Serbia - 0.25 juta km2 (1350)[perlu rujukan]

Empayar moden sunting

 
Empayar British pada tahap yang paling besar.
 
Empayar Rusia pada tahap yang paling besar.
 
Empayar Sepanyol pada tahap yang paling besar.
 
Semua wilayah dan kawasan pengaruh yang pernah dipegang oleh Empayar Perancis
 
Peta ''anchronous'' Empayar Portugal.
 
Wilayah yang diperoleh Empayar Uthmaniyyah antara 1300 dan 1683.
 
Empayar Jepun pada tahap yang paling besar.
 1. Empayar British - 33.67 juta km2 (1922)[18][32]
 2. Empayar Rusia - 23.7 juta km2 (1866)[2][3]
 3. Empayar Sepanyol - 20.0 juta km2 (ca. 1740-1790)[5][33]
 4. Empayar Qing, China - 14.7 juta km2 (1790)[2][3]
 5. Empayar Kolonial Perancis Kedua - 13 juta km2 (1938)[5][34]
 6. Empayar Habsyah - 12.9 juta km (1955)
 7. Empayar Amerika - 11 juta km (1945)
 8. Empayar Portugal - 10.4 juta km2 (1815)[5][35]
 9. Empayar Brazil - 8.5 juta km2 (1880)[5]
 10. Empayar Jepun - 7.4 juta km2 (1942)[5]
 11. Kesatuan Iberia - 7.1 juta km (1640)
 12. Empayar Austria - 6.9 juta km (1815)
 13. Dinasti Nguyen, Vietnam - 6.5 juta km (1841)
 14. Empayar Uthmaniyyah - 5.2 juta km2 (1683, 1829 atau 1850)[2][3]
 15. Empayar Yuan Utara (Oirats), Mongolia - 5.0 juta km2 (1550)[3]
 16. Empayar Ming, China - 5.0 juta km2 (1540)[2][3]
 17. Empayar Mataram, Indonesia - 4.8 juta km (1642)
 18. Empayar Oman - 4.7 juta km (1840)
 19. Empayar Mughal, India - 4.6 juta km2 (1690)[2][3]
 20. Empayar Maghribi - 4.5 juta km (1830)
 21. Empayar Mexico Pertama - 4.4 juta km2 (1822)[36]
 22. Empayar Diriyah, Saudi - 4.4 juta km (1811)
 23. Dinasti Afsharid, Parsi - 4.0 juta km2 (1747)[perlu rujukan]
 24. Empayar Brunei - 4.0 juta km (1523)
 25. Empayar Itali - 3.8 juta km2 (1940)[perlu rujukan]
 26. Empayar Belanda - 3.7 juta km2(1940)[perlu rujukan]
 27. Nazi Empayar Jerman - 3.6 juta km2 (1942)[perlu rujukan]
 28. Empayar Jerman - 3.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 29. Empayar Johor - 3.5 juta km (1595)
 30. Dinasti Safavid, Parsi - 3.5 juta km2 (1512)[perlu rujukan]
 31. Empayar Dai Viet, Vietnam - 3.5 juta km (1766)
 32. Dinasti Shaybanid (Uzbek) - 3.5 juta km2 (1510)[3]
 33. Empayar Aceh - 3.4 juta km (1633)
 34. Empayar Jajahan Perancis Pertama - 3.4 juta km2 (1670)[3]
 35. Empayar Afghan - 3.0 juta km (1762)
 36. Empayar Jajahan Denmark - 3.0 juta km2 (1800)[perlu rujukan]
 37. Dinasti Qajar, Parsi - 3.0 juta km2 (1796)[perlu rujukan]
 38. Grand Duchy of Moscow - 3.0 juta km (1505)[perlu rujukan]
 39. Empayar Demak, Indonesia - 2.9 juta km (1543)
 40. Empayar Gowa-Tallo - 2.8 juta km (1660)
 41. Empayar Tu'i Tonga - 2.8 juta km (1700)
 42. Empayar Nejd, Saudi - 2.7 juta km (1850)
 43. Empayar Ternate - 2.7 juta km (1605)
 44. Empayar Siak Sri Indrapura - 2.6 juta km (1770)
 45. Empayar Belgian - 2.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 46. Empayar Melaka, Tanah Melayu - 2.5 juta km (1505)
 47. Empayar Maratha, India - 2.5 juta km2 (1760)[2]
 48. Empayar Ayutthaya - 2.4 juta km (1600)
 49. Empayar Saadi, Maghribi - 2.4 juta km (1599)
 50. Empayar Banten - 2.3 juta km (1677)
 51. Empayar Toungoo, Burma - 2.3 juta km (1581)
 52. Empayar Jajahan Sweden - 2.2 juta km (1651)
 53. Empayar Perancis Pertama - 2.1 juta km2 (1813)[3]
 54. Empayar Zulu - 2.1 juta km (1822)
 55. Empayar Inca - 2.0 juta km2 (1527)[2][3]
 56. Empayar Haiti Pertama - 2.0 juta km (1805)
 57. Empayar Ashanti - 2.0 juta km (1870)
 58. Kekhanan Sibir - 1.8 juta km2 (1520)[3]
 59. Empayar Korea - 1.7 juta km (1900)
 60. Empayar Adal - 1.6 juta km (1550)
 61. Dinasti Suri, India - 1.5 juta km2 (1545 M)[2][3]
 62. Kesateria Malta - 1.4 juta km (1655)
 63. Empayar Joseon - 1.3 juta km (1700)
 64. Empayar Bornu - 1.2 juta km (1891)
 65. Empayar Poland-Lithuania - 1.2 juta km2 (1650)[2][3]
 66. Empayar Siam (Empayar Thai) - 1.12 juta km2 (1782)[perlu rujukan]
 67. Dinasti Lodhi, India - 1.1 juta km2 (1517 M)[perlu rujukan]
 68. Empayar Swedish - 1.1 juta km2 (1658)[perlu rujukan]
 69. Majeerteen Empayar - 1.0 juta km (1850)
 70. Empayar Mysore, India - 1.0 juta km (1725)
 71. Empayar Venezia - 1.0 juta km (1788)
 72. Dinasti Konbaung, Burma - 0.9 juta km2 (1800 M)[perlu rujukan]
 73. Empayar Tidore - 0.8 juta km (1690)
 74. Empayar Thonburi - 0.8 juta km (1780)
 75. Empayar Hobyo - 0.7 juta km (1850)
 76. Kekhanan Kazan - 0.7 juta km2 (1540)[3]
 77. Empayar Vijayanagara (Tuluvas), India - 0.7 juta km2 (1529)[perlu rujukan]
 78. Empayar Banjar - 0.7 juta km (1780)
 79. Empayar Austria-Hungary - 0.676615 juta km2 (1913)[perlu rujukan]
 80. Dinasti Nizams, India - 0.6 juta km2 (1740 M)[perlu rujukan]
 81. Empayar Sikh, India - 0.5609 juta km2 (1845)[perlu rujukan]
 82. Kekhanan Krimea - 0.4 juta km2 (1500)[3]
 83. Empayar Aztec - 0.22 juta km2 (1520)[3]

Mengikut jenis sunting

Empayar berdampingan sunting

 1. Empayar Mongol - 33.0 juta km2 (1270 atau 1309)[2][3]
 2. Empayar Rusia - 23.7 juta km2 (1866)[2][3]
 3. Empayar Qing, China - 14.7 juta km2 (1790)[2][3]
 4. Kekhanan Yuan - 14.0 juta km2 (1310)[3]
 5. Kerajaan Ummayyah - 13.0 juta km2 (720 atau 750)[6]
 6. Kerajaan Bani Abbasiyyah - 11.1 juta km2 (850)[3]
 7. Khulafa al-Rasyidin - 9.0 juta km2 (654)[3]
 8. Empayar Brazil - 8.5 juta km2 (1880)[5]
 9. Empayar Achaemenid, Parsi - 8.0 juta km2 (480 SM)[8]
 10. Empayar Han, China - 6.5 juta km2 (100)[10]
 11. Empayar Ming, China - 6.5 juta km2 (1450)[2][3]
 12. Kekhaganan Göktürk - 6.0 juta km2 (557)[2][10]
 13. Angkatan Kencana - 6.0 juta km2 (1310)[2][3]
 14. Empayar Nguyen, Vietnam - 5.57 juta km (1835)
 15. Kekhaganan Uyghur - 5.5 juta km2 (800)[2][3]
 16. Empayar Tang, China - 5.4 juta km2 (715)[2][3]
 17. Empayar Macedonian - 5.2 juta km2 (323 SM)[2][11]
 18. Khilafah Fatimiyyah - 5.1 juta km2 (969)[2][3]
 19. Empayar Maurya, India - 5.0 juta km2 (250 SM)[2]
 20. Empayar Yuan Utara (Oirats), Mongolia - 5.0 juta km2 (1550)[3]
 21. Dinasti Xin, China - 4.7 juta km2 (10)[10]
 22. Empayar Tufan (Tibet) - 4.6 juta km2 (800)[2][3]
 23. Empayar Pala, India - 4.6 juta km2 (850)[perlu rujukan]
 24. Wangsa Timuriyah - 4.6 juta km2 (1405)[2][3]
 25. Empayar Mataram, Indonesia - 4.6 juta km (1642)
 26. Empayar Mughal, India - 4.6 juta km2 (1690)[2][3]
 27. Empayar Mexico Pertama - 4.4 juta km2 (1822)[perlu rujukan]
 28. Empayar Xiongnu - 4.03 juta km2 (176 SM)[12]
 29. Empayar Hun - 4.0 juta km2 (441)[10]
 30. Kekhanan Hepthalite (Hun Putih), India - 4.0 juta km2 (490)[10]
 31. Turk Timur - 4.0 juta km2 (624)[10]
 32. Dinasti Afsharid, Parsi - 4.0 juta km2 (1747)[perlu rujukan]
 33. Kekhanan Turk Barat - 4.0 juta km2 (630)[10]
 34. Kekhaganan Rouran (Juan-juan) - 4.0 juta km2 (405)[2][10]
 35. Empayar Seleucid - 3.9 juta km2 (301 SM)[2][11]
 36. Empayar Seljuq Agung - 3.9 juta km2 (1080)[2][3]
 37. Empayar Kushan, India - 3.8 juta km2 (200)[10]
 38. Ilkhanat - 3.75 juta km2 (1310)[2][3]
 39. Empayar Khwarazmian - 3.6 juta km2 (1218)[3]
 40. Nazi Empayar Jerman - 3.6 juta km2 (1942)[perlu rujukan]
 41. Empayar Sassanid, Parsi - 3.5 juta km2 (620)[2]
 42. Empayar Gupta, India - 3.5 juta km2 (400)[2]
 43. Empayar Dai Viet, Vietnam - 3.5 juta km (1766)
 44. Kekhanan Chagatai - 3.5 juta km2 (1310 atau 1350)[2][3]
 45. Dinasti Safavid, Parsi - 3.5 juta km2 (1512)[perlu rujukan]
 46. Empayar Johor, Tanah Melayu - 3.5 juta km (1595)
 47. Dinasti Barat Jin, China - 3.5 juta km2 (300)[10]
 48. Shaybanid (Uzbek) - 3.5 juta km2 (1510)[3]
 49. Dinasti Song (Song Utara), China- 3.5 juta km2 (1100)[2][3]
 50. Empayar Ghaznavid, Parsi - 3.4 juta km2 (1029)[2][3]
 51. Kekhalifahan Almoravid - 3.3 juta km2 (1147)[3]
 52. Dinasti Tughlaq, India - 3.2 juta km2 (1320)[3]
 53. Kesultanan Ghurids, Parsi - 3.2 juta km2 (1200)[3]
 54. Dinasti Sui, China - 3.1 juta km2 (610)[3]
 55. Empayar Durrani, Afghanistan - 3.0 juta km (1762)
 56. Kekhanan Khazar - 3.0 juta km2 (850)[2]
 57. Kievan Rus' - 3.0 juta km2 (1050)[2][3]
 58. Kekhanan Kara-Khanid - 3.0 juta km2 (1025)[3]
 59. Grand Duchy of Moscow - 3.0 juta km2 (1505)[perlu rujukan]
 60. Dinasti Qajar, Parsi - 3.0 juta km2 (1796)[perlu rujukan]
 61. Dinasti Samanid, Parsi - 2.85 juta km2 (928)[2][3]
 62. Empayar Median - 2.8 juta km2 (585 SM)[2][11]
 63. Dinasti Qin, China - 2.8 juta km2 (206 SM)[10]
 64. Empayar Parthia - 2.8 juta km2 (1)[2][11]
 65. Dinasti Jin Timur, China - 2.8 juta km2 (347)[10]
 66. Dinasti Liu Song, China - 2.8 juta km2 (420)[10]
 67. Dinasti Khilji, India - 2.7 juta km2 (1312 atau 1320)[2][3]
 68. Kekhalifahan Ayyubid - 2.7 juta km2 (1190)[2]
 69. Dinasti Liao, China - 2.6 juta km2 (947)[2][3]
 70. Kerajaan Indo-Greek (Yavana), India - 2.5 juta km2 (150 SM)[10]
 71. Empayar Baktria - 2.5 juta km2 (184 SM)[10]
 72. Zhao Akhir, China - 2.5 juta km2 (329)[10]
 73. Empayar Maratha, India - 2.5 juta km2 (1760)[2]
 74. Kekhanan Kara-Khitan (Barat Liao) - 2.5 juta km2 (1210)[2]
 75. Dinasti Jin (Jurchen) China - 2.3 juta km2 (1126)[2][3]
 76. Dinasti Qi Selatan, China - 2.3 juta km2 (502)[10]
 77. Dinasti Song Selatan, China - 2.1 juta km2 (1127)[3]
 78. Mamluk Bahriyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1300)[3]
 79. Mamluk Burjiyya, Mesir - 2.1 juta km2 (1400)[2]
 80. Dinasti Wei, China - 2.0 juta km2 (263)[10]
 81. Dinasti Zhao Awal, China - 2.0 juta km2 (316)[10]
 82. Dinasti Qin Awal, China - 2.0 juta km2 (376)[10]
 83. Empayar Rom Barat - 2.0 juta km2 (395)[10]
 84. Dinasti Wei Utara, China - 2.0 juta km2 (450)[10]
 85. Dinasti Saffarid, Parsi - 2.0 juta km2 (900)[perlu rujukan]
 86. Kekhalifahan Almohad - 2.0 juta km2 (1200)[2]
 87. Empayar Inca - 2.0 juta km2 (1527)[2][3]
 88. Dinasti Karkota (Kashmir), India - 2.0 juta km2 (750)[2][3]
 89. Empayar Satavahana (Salivahana), India - 2.0 juta km2 (90 M)[10]
 90. Dinasti Pratihara, India - 1.8 juta km2 (860)[3]
 91. Kekhanan Sibir - 1.8 juta km2 (1520)[3]
 92. Dinasti Rashtrakuta, India - 1.7 juta km2 (805)[perlu rujukan]
 93. Kesultanan Buyid, Parsi - 1.6 juta km2 (980)[2][3]
 94. Kesultanan Mamluk, India - 1.6 juta km2 (1228)[3]
 95. Kerajaan Indo-Parthia (Pahalvas), India - 1.5 juta km2 (AD 50)[10]
 96. Dinasti Wu, China - 1.5 juta km2 (221)[10]
 97. Dinasti Zhou Utara, China - 1.5 juta km2 (577)[10]
 98. Dinasti Nanda, India - 1.5 juta km2 (350 atau 321 SM)[10][15]
 99. Kerajaan Indo-Scythians (Shaka), India- 1.5 juta km2 (BC 100)[11]
 100. Emiriyah Tuluniyah - 1.5 juta km2 (900)[10]
 101. Dinasti Idrisiyah, Maghribi - 1.5 juta km2 (828)[2]
 102. Dinasti Suri, India - 1.5 juta km2 (1545 M)[2][3]
 103. Assyria Baru - 1.4 juta km2 (670 SM)[2][11]
 104. Empayar Songhai - 1.4 juta km2 (1500)[16]
 105. Dinasti Macedonian, Empayar Byzantine - 1.35 juta km2 (1025)[2][10]
 106. Empayar Harsha (Pusyabhutis), India - 1.35 juta km2 (625 atau 648)[2][3]
 107. Dinasti Liang, China - 1.3 juta km2 (502 atau 549)[2][10]
 108. Dinasti Wei Barat, China - 1.3 juta km2 (557)[10]
 109. Dinasti Liang Akhir, China - 1.3 juta km2 (923)[3]
 110. Dinasti Tang Akhir, China - 1.3 juta km2 (923)[3]
 111. Dinasti Shang, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[2][11]
 112. Dinasti Zhou Barat, China - 1.25 juta km2 (1122 SM)[11]
 113. Empayar Axumite - 1.25 juta km2 (350)[2]
 114. Empayar Poland-Lithuania - 1.2 juta km2 (1650)[2][3]
 115. Dinasti Carolingian, Perancis - 1.2 juta km2 (814)[2][3]
 116. Empayar Sunga, India - 1.2 juta km2 (BC 150)[2]
 117. Kerajaan Kush (Meroë) (Dinasti ke-25), Sudan - 1.2 juta km2 (BC 700)[2]
 118. Empayar Mali - 1.2 juta km2 (1312)[17]
 119. Empayar Thai (Empayar Siam) - 1.12 juta km2 (1782)[perlu rujukan]
 120. Dinasti Chalukya, India - 1.1 juta km2 (636)[perlu rujukan]
 121. Dinasti Lodhi, India - 1.1 juta km2 (1517 M)[perlu rujukan]
 122. Dinasti ke-18, Mesir - 1.0 juta km2 (1450 SM)[11]
 123. Dinasti ke-19, Mesir - 1.0 juta km2 (1300 SM)[2][11]
 124. Wei Timur, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 125. Dinasti Qi Utara, China - 1.0 juta km2 (550)[10]
 126. Dinasti Tahirid, Parsi - 1.0 juta km2 (800)[3]
 127. Empayar Suci Rom - 1.0 juta km2 (1050)[3]
 128. Dinasti Kalachuri, India - 1.0 juta km2 (1050)[2][3]
 129. Dinasti Xia Barat (Tangut), China - 1.0 juta km2 (1100)[2]
 130. Dinasti Chalukya Barat, India - 1.0 juta km2 (1121)[perlu rujukan]
 131. Empayar Khmer - 1.0 juta km2 (1290)[2][3]
 132. Empayar Avars- 1.0 juta km2 (600)[10]
 133. Empayar Kanem, Chad - 1.0 juta km2 (1200)[3]
 134. Kekhanan Volga Bulgaria - 0.9 juta km2 (1100)[2][3]
 135. Dinasti Maha-Meghavahana, India- 0.9 juta km2 (10 SM)[11]
 136. Dinasti Konbaung, Burma - 0.9 juta km2 (1800 M)[perlu rujukan]
 137. Empayar Akkadia - 0.8 juta km2 (2250 SM)[11]
 138. Dinasti Jin Akhir, China - 0.8 juta km2 (936)[3]
 139. Empayar Ghana - 0.8 juta km2 (1067)[10]
 140. Kerajaan Pagan (Bagan), Burma - 0.8 juta km2 (1200)[3]
 141. Dinasti Satrap Barat, India - 0.8 juta km2 (100)[10]
 142. Kerajaan Himyar, Yaman - 0.8 juta km2 (400 M)[11]
 143. Kerajaan Balhae, Korea - 0.8 juta km2 (830)[2]
 144. Kekhanan Kazan - 0.7 juta km2 (1540)[3]
 145. Dinasti Merovingian, Perancis - 0.7 juta km2 (558)[3]
 146. Empayar Bulgaria - 0.7 juta km2 (900)[perlu rujukan]
 147. Dinasti Shu, China- 0.7 juta km2 (221)[10]
 148. Kerajaan Yadava (Gauli), India - 0.7 juta km2 (1250)[3]
 149. Dinasti Paramara, India - 0.7 juta km2 (1050)[10]
 150. Kerajaan Dali (Hou li), China - 0.7 juta km2 (1200)[perlu rujukan]
 151. Empayar Vijayanagara (Tuluvas), India - 0.7 juta km2 (1529)[perlu rujukan]
 152. Kerajaan Nanzhao, China - 0.7 juta km2 (830)[3]
 153. Empayar Austria-Hungary - 0.676615 juta km2 (1910)[perlu rujukan]
 154. Dinasti ke-15 (Hyksos), Mesir - 0.65 juta km2 (1650 SM)[11]
 155. Dinasti ke-26, Mesir - 0.65 juta km2 (550 SM)[11]
 156. Kerajaan Vakataka, India - 0.65 juta km2 (450 M)[11]
 157. Kerajaan Visigoths - 0.6 juta km2 (580)[10]
 158. Kekhalifahan Córdoba - 0.6 juta km2 (1000)[3]
 159. Dinasti Rai (Chachas) (Sindh), India - 0.6 juta km2 (675 M)[10]
 160. Dinasti Maukhari (Kannauj), India - 0.6 juta km2 (600 M)[3]
 161. Kesultanan Bahmani, India - 0.6 juta km2 (1470 M)[3]
 162. Dinasti Nizams, India - 0.6 juta km2 (1740 M)[perlu rujukan]
 163. Empayar Sikh, India - 0.5609 juta km2 (1845)[perlu rujukan]
 164. Kerajaan Pertengahan, Mesir - 0.5 juta km2 (1850 SM)[11]
 165. Empayar Lydia - 0.5 juta km2 (585 SM)[11]
 166. Empayar Babylon Baru - 0.5 juta km2 (562 SM)[11]
 167. Dinasti Kosala, India - 0.5 juta km2 (543 SM)[10]
 168. Dinasti Shishunaga, India - 0.5 juta km2 (510 SM)[10]
 169. Dinasti Chu, China - 0.5 juta km2 (350 SM)[10]
 170. Dinasti Pandyan, India - 0.5 juta km2 (1251)[perlu rujukan]
 171. Dinasti Han Akhir, China - 0.5 juta km2 (947)[3]
 172. Empayar Kangju (Transoxiana) - 0.5 juta km2 (100 SM)[10]
 173. Kerajaan Ostrogothic - 0.5 juta km2 (510 M)[3]
 174. Kerajaan Goguryeo, Korea - 0.45 juta km2 (476)[11]
 175. Dinasti Xia, China (berdasarkan hipotesis bahawa bandar-bandar prasejarah budaya Erlitou pernah bersatu) - 0.45 juta km2 (1800 SM)[11]
 176. Kerajaan Baru, Hittite - 0.45 juta km2 (1250 atau 1220 SM)[11]
 177. Kekhanan Krimea - 0.4 juta km2 (1500)[3]
 178. Kerajaan Lama, Mesir - 0.4 juta km2 (2400 SM)[11]
 179. Kerajaan Pertengahan, Assyria (bawah Tiglath-Pileser I) - 0.4 juta km2 (1080 SM)[11]
 180. Empayar Armenia - 0.4 juta km2 (83 SM)[10]
 181. Empayar Latin - 0.35 juta km2 (1204)[10]
 182. Empayar Harappan, India - 0.3 juta km2 (1800 SM)[15]
 183. Empayar Mitanni - 0.3 juta km2 (1450 SM)[11]
 184. Dinasti Palailogan (Empayar Byzantine) - 0.3 juta km2 (1300)[10]
 185. Dinasti Pertama, Babylon - 0.25 juta km2 (1690 SM)[11]
 186. Empayar Serbia - 0.25 juta km2 (1350)[perlu rujukan]
 187. Empayar Aztec - 0.22 juta km2 (1520)[3]
 188. Elamite Pertengahan - 0.2 juta km2 (1160 SM)[11]
 189. Dinasti Kedua, Isin - 0.2 juta km2 (1130 SM)[11]
 190. Empayar Urartu - 0.2 juta km2 (800 SM)[11]
 191. Dinasti Phrygian - 0.2 juta km2 (750 SM)[11]
 192. Kerajaan Lama, Assyria - 0.15 juta km2 (1730 SM)[11]
 193. Dinasti Zhou Timur, China - 0.15 juta km2 (770 SM)[11]

Empayar maritim sunting

 1. Empayar British - 33.67 juta km2 (1922)[18]
 2. Empayar Sepanyol - 20.0 juta km2 (ca. 1740-1790)[5]
 3. Empayar Kolonial Perancis Kedua - 12.3 juta km2 (1938)[5]
 4. Empayar Portugal - 10.4 juta km2 (1815)[5]
 5. Amerika Syarikat - 9.67 juta km2 (1899)[3]
 6. Empayar Jepun - 7.4 juta km2 (1942)[5]
 7. Empayar Rom - 6.5 juta km2 (117)[9]
 8. Empayar Uthmaniyah - 5.2 juta km2 (1683, 1829 atau 1850)[2][3]
 9. Empayar Oman - 4.7 juta km (1840)
 10. Empayar Brunei - 4.0 juta km (1522)
 11. Empayar Itali - 3.8 juta km2 (1940)[perlu rujukan]
 12. Empayar Belanda - 3.7 juta km2(1940)[perlu rujukan]
 13. Dinasti Chola, India - 3.6 juta km2 (1050)[13][14]
 14. Empayar Jerman - 3.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 15. Dinasti Justinian (Empayar Byzantine) - 3.5 juta km2 (555)[10]
 16. Empayar Jajahan Perancis Pertama - 3.4 juta km2 (1670)[3]
 17. Kesatuan Kalmar - 3.0 juta km2 (1397)[perlu rujukan]
 18. Empayar Jajahan Denmark - 3.0 juta km2 (1800)[perlu rujukan]
 19. Empayar Rom Timur (Empayar Byzantine) - 2.8 juta km2 (450)[10]
 20. Empayar Majapahit (Javanese) - 2.7 juta km2 (1389)[10]
 21. Empayar Belgian - 2.5 juta km2 (1914)[perlu rujukan]
 22. Empayar Perancis Pertama - 2.1 juta km2 (1813)[3]
 23. Empayar Srivijaya - 1.2 juta km2 (1000)[2]
 24. Empayar Swedish - 1.1 juta km2 (1658)[perlu rujukan]
 25. Dinasti Ptolemaik, Mesir - 1.0 juta km2 (301 SM)[11]
 26. Empayar Carthaginian - 0.3 juta km2 (220 SM)[11]

Empayar terbesar menikut populasi sunting

Population estimates are unknown for many other ancient empires not listed here.

Saiz populasi sunting

 1. Empayar British - 531.3 juta (in 1938)[37]
 2. Empayar Qing, China - 432.2 juta pada 1851.[38]
 3. Empayar Rusia - 176.4 juta pada 1913
 4. Empayar Mughal, India - 175.0 juta pada 1700
 5. Empayar Perancis - 150.9 juta pada 1938
 6. Empayar Jepun - 134.8 juta pada 1938
 7. Dinasti Nguyen, Vietnam - 130.0 juta pada 1840
 8. Dinasti Song Utara, China - 123.0 juta pada 1103[39][40]
 9. Empayar Durrani, Afghanistan - 115.0 juta pada 1763.
 10. Empayar Oman - 111.6 juta pada 1842
 11. Empayar Ming, China - 110.0 juta pada 1600.[41][42]
 12. Empayar Mongol - 110.0 juta (pada abad ke-13)[43]
 13. Empayar Perancis - 96.4 (96.4 juta daripada 1.000 bilion pada 1800)
 14. Kekhanan Yuan - 86.0 juta pada 1290.[39][44]
 15. Empayar Rom - 80.0 juta (pada abad ke-2 Masihi)[45][46]
 16. Empayar Sassanid, Parsi - 78.0 juta (pada abad ke-7 Masihi)
 17. Empayar Nazi Jerman - 75.4 juta (pada 1938)[37]
 18. Empayar Han, China - 74.0 juta pada 2[39][47]
 19. Dinasti Song Selatan, China - 73.0 juta pada 1193.[39][48]
 20. Empayar Sepanyol - 68.2 juta[49]
 21. Empayar Jerman - 64.9 juta pada 1914
 22. Empayar Han Timur, China - 64 juta pada 156[39][50]
 23. Kerajaan Ummayyah - 62.0 juta (pada abad ke-7)[51]
 24. Empayar Belanda - 60.0 juta pada 1940.
 25. Dinasti Sui, China - 53.0 juta pada 606[39][52]
 26. Empayar Tang, China - 53.0 juta pada 755[39][53]
 27. Empayar Austria-Hungary - 52.8 juta pada 1914
 28. Empayar Itali - 51.9 juta pada 1938
 29. Empayar Maurya, India - 50.0 juta pada abad ke-2 SM
 30. Empayar Achaemenid - 49.4 juta (pada abad ke-5 SM)[54]
 31. Dinasti Jin, China - 48.0 juta pada 1195.[39][55]

Peratusan daripada populasi dunia sunting

 
Empayar Achaemenid pada abad ke-5 SM.
 1. Empayar Achaemenid, Parsi - 44.0% (49.4 juta daripada 112.4 juta[56] pada abad ke-5 SM/480 SM)[54]
 2. Empayar Sassanid, Parsi - 37.1% (78.0 juta daripada 210 juta[57] pada abad ke-7 M)
 3. Empayar Qing, China - 36.6% (381.0 juta daripada 1.041 bilion pada 1820)[58]
 4. Empayar Rom - 35.9% (80.0 juta daripada 223 juta[59] pada abad ke-2 M)
 5. Empayar Maurya, India - 33.3% (50.0 juta daripada 150 juta pada abad ke-2 SM[60])
 6. Kerajaan Ummayyah - 29.5% (62.0 juta daripada 210 juta[57] pada abad ke-7 M)
 7. Empayar Mughal, India - 29.2% (175.0 juta daripada 600 juta[61] pada 1700)
 8. Empayar Ming, China - 28.8% (160.0 juta daripada 556.2 juta pada 1600)[58]
 9. Empayar Tang, China - 28.0% (70.0 juta daripada 250 juta pada 850 M)[58]
 10. Empayar Gupta, India - 26.36% (58.0 juta daripada 220 juta pada 400 M) [37]
 11. Empayar Han, China - 26.0% (59.6 juta daripada 230 juta[58] pada 2 M)
 12. Empayar Mongol - 25.6% (110.0 juta daripada 429 juta[62] pada abad ke-13)
 13. Empayar Pala, India - 24.0% (60.0 juta daripada 250 juta pada 850)[58]
 14. Empayar British - 23.1% (531.3 juta daripada 2.295 bilion pada 1938)[37]
 15. Dinasti Song, China - 22.0% (59.0 juta daripada 268 juta pada 1000)[58]
 16. Kerajaan Bani Abbasiyyah - 20.0% (50.0 juta daripada 250 juta pada 850)[58]
 17. Khulafa al-Rasyidin - 19.1% (40.3 juta daripada 210 juta pada abad ke-7)
 18. Empayar Kushan, India - 19.0% (42.37 juta daripada 223 juta pada 140)[58]
 19. Dinasti Tughlaq, India - 18.91% (70.0 juta daripada 370 juta pada 1330)[58]
 20. Empayar Sepanyol - 12.3% (68.2 juta daripada 556 juta[58] pada abad ke-17)
 21. Empayar Mali - 10.0% (45.0 juta daripada 450 juta[63] pada pertengahan abad ke-15)
 22. Empayar Rusia - 9.8% (176.4 juta daripada 1.791 bilion[58] pada 1913)
 23. Empayar Perancis - 9.6% (96.4 juta daripada 1.000 bilion pada 1800)
 24. Empayar Uthmaniyyah - 7.1% (39.0 juta daripada 556 juta[58] pada abad ke-17)
 25. Empayar Perancis - 6.9% (150.9 juta daripada 2.295 bilion pada 1938)
 26. Empayar Jepun - 5.9% (134.8 juta daripada 2.295 bilion[58] pada 1938)
 27. Empayar Vijayanagara, India - 5.0% (25.0 juta daripada 500 juta[58] pada abad ke-16)
 28. Empayar Jerman - 3.7% (64.9 juta daripada 1.753 bilion pada 1910)
 29. Empayar Belanda - 3.5% (60.0 juta daripada 1.700 bilion pada 1907)
 30. Nazi Empayar Jerman - 3.3% (75.4 juta daripada 2.295 bilion pada 1938)
 31. Empayar Austria-Hungary - 2.9% (51.3 juta daripada 1.753 bilion pada 1910)
 32. Empayar Itali - 2.3% (51.9 juta daripada 2.295 bilion pada 1938)

Empayar terbesar mengikut saiz ekonomi sunting

KDNK dianggarkan di dalam senarai berikut diberi kepada empayar pada zaman moden, bermula pada kurun ke-18 sehingga ke-20. Jumlah nilai dolar Amerika berdasarkan nilai pada tahun 1990.

Saiz KDNK sunting

 1. Empayar British - $683.3 bilion (pada 1938)[37]
 2. Empayar Jerman Nazi - $375.6 bilion (pada 1938)[37]
 3. Empayar Jepun - $260.7 bilion (pada 1938)[37]
 4. Empayar Rusia - $257.7 bilion (pada 1913)[58]
 5. Empayar Qing, China - $241.3 bilion (KDNK jatuh pada 1912, serta merta sebelum kejatuhannya)[58]
 6. Empayar Perancis - $234.1 bilion (pada 1938)[37]
 7. Empayar Itali - $143.4 bilion (in 1938)[37]
 8. India British - $134.9 bilion (pada 1870)[58]
 9. Empayar Afsharid, Parsi - $119.85 bilion (pada 1740)[58]
 10. Empayar Austria-Hungary - $100.5 bilion (pada 1913)[64]
 11. Empayar Mughal, India - $90.8 bilion (KDNK jatuh pada 1700)[58]
 12. Empayar Belanda - $60 bilion (pada 1900)
 13. Empayar Uthmaniyyah - $26.4 bilion (pada 1913)[65]
 14. Empayar Portugal - $12.6 bilion (pada 1913)[64]

Nota dan rujukan sunting

 1. ^ CIA - The World Factbook(The total is 148.94).
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy Peter Turchin, Thomas D. Hall and Jonathan M. Adams, "East-West Orientation of Historical Empires Diarkibkan 2007-02-22 di Wayback Machine", Journal of World-Systems Research Vol. 12 (no. 2), pp. 219-229 (2006).
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha Rein Taagepera "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia", International Studies Quarterly Vol. 41, 475-504 (1997).
 4. ^ a b "salinan arkib" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2008-05-27. Dicapai pada 2007-10-19.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Gordon (2005)
 6. ^ a b c d Blankinship, Khalid Yahya (1994). The End of the Jihad State, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of the Umayyads. State University of New York Press. m/s. 37. ISBN 0791418278.
 7. ^ a b Khulafa al-Rasyidin
 8. ^ a b c d Vasseghi, Sheda, "The other Iran story: Re-engineering the nation's cultural DNA", Breaking... WorldTribune.com World Tribune News, (12 October 2009).
 9. ^ a b c Steele, Christy, "Rome", p. 36 (2001).
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es Rein Taagepera "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.", Social Science History Vol. 3, 115-138 (1979).
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg Rein Taagepera "Size and Duration of Empires Growth-Decline Curves, 3000 to 600 B.C.", Social Science Research Vol. 7, 180-196 (1978).
 12. ^ a b c Claudio Cioffi-Revilla, J. Daniel Rogers, Steven P. Wilcox, & Jai Alterman, "Computing the Steppes: Data Analysis for Agent-Based Modeling of Polities in Inner Asia", Proceedings of the 104th Annual Meeting of the Amer. Pol. Sci. Assoc., Boston, MA, p. 8 August 28–31, (2008).
 13. ^ a b c [1]
 14. ^ a b c "The Cholas"" University of Madras"K. A. Nilakanta Sastri
 15. ^ a b c d e f Rein Taagepera "Size and Duration of Empires: Systematics of Size", Social Science Research Vol. 7, 108-127 (1978).
 16. ^ a b c John O. Hunwick: Timbuktu and the Songahy Empire: Al-Sa’di’s Ta’rikh Al-sudan Down to 1613 and other Contemporary Documents (Brill, 2003),p. xlix.
 17. ^ a b c Hempstone, page 312
 18. ^ a b c Ferguson 2004, p. 15.
 19. ^ Stewart, Basil, "Restoration of Palestine", (In reference to the Empayar Achaemenid), p. 3 (2003).
 20. ^ Parker, Philip, "The Empire Stops Here", p. 2 (2009).
 21. ^ Peak area estimated by Taagepera (1979) is 3.4 juta km2 pada 261 SM.
 22. ^ Peak area estimated by Taagepera (1979) and Turchin et al (2006) is 9.0 juta km2 pada 176 SM. As it should be noted, historians are divided on whether the Xiongnu was an empire, and modern consensus in the majority of reputable sources is that the Xiongnu did not exceed 5 juta km2 at their greatest extent.
 23. ^ Peak area estimated by Turchin et al (2006) is 2.0 juta km2 pada 140 M.
 24. ^ Peak area estimated by Taagepera (1979) is 1.7 juta km2 pada 440 M.
 25. ^ Peak area estimated by Turchin et al (2006) is 2.3 juta km2 in 1210.
 26. ^ Peak area estimated by Turchin et al (2006) is 1.0 juta km2 in 1120.
 27. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 1.0 juta km2 in 900.
 28. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 1.7 juta km2 in 1200.
 29. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 1.0 juta km2 in 1130.
 30. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 1.6 juta km2 in 1400.
 31. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 1.5 juta km2 in 1163.
 32. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 35.5 juta km2 in 1920.
 33. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 13.7 juta km2 in 1780 or 1810.
 34. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 12.3 juta km2 in 1920.
 35. ^ Peak area estimated by Taagepera (1997) is 5.5 juta km2 in 1820.
 36. ^ "Mexican Empire". All Empires. Dicapai pada 2009-08-02. Cite journal requires |journal= (bantuan)
 37. ^ a b c d e f g h i Harrison (1998, pp. 3,7).
 38. ^ Recorded number of persons in 1851 is 432,164,047 according to Draft History of Qing.
 39. ^ a b c d e f g h (a) John D. Durand, 1960, "The Population Statistics of China, A.D. 2–1953," Population Studies Vol. 13 (No. 3), 209–256. (b) John D. Durand, 1974, "Historical Estimates of World Population: An Evaluation," University of Pennsylvania, Population Center, Analytical and Technical Reports, Number 10.
 40. ^ Recorded number of persons and households in 1103 are 45,981,845 and 20,524,065, respectively (Song Huiyao), while recorded peak number of persons and households are 46,734,784 and 20,882,438 in 1109, respectively (Song Huiyao).
 41. ^ Jean-Noël Biraben, "The History of the Human Population From the First Beginnings to the Present" in Demography: Analysis and Synthesis: A Treatise in Population (Eds: Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume J. Wunsch), Vol. III, Chapter 66, pp 5-18, Academic Press:San Diego (2005).
 42. ^ Recorded number of persons and households in 1393 are 60,545,812 and 10,652,870, respectively (Ming Hui Dian), while recorded peak number of persons and households are 66,598,337 and 11,415,829 in 1403, respectively (Book of Ming).
 43. ^ The combined population of China and Korea in the 13th century was 83 juta in Biraben (2003Templat:Page number). The combined population of Eropah Timur, Rusia, Asia Tengah, Iran, Iraq dan Turki was about 27 juta in Maddison (2006Templat:Page number).
 44. ^ Recorded number of persons and households in 1290 are 58,834,711 and 13,196,206, respectively (History of Yuan), while recorded peak number of persons and households are 59,848,964 and 13,430,322 in 1291, respectively (History of Yuan).
 45. ^ Mclynn Frank "Marcus Aurelius" p. 4. Published by The Bodley Head 2009
 46. ^ There are several different estimates for the Empayar Rom. Scheidel (2006, p. 2) estimates 60 juta. Goldsmith (1984, p. 263) estimates 55 juta. Beloch (1886, p. 507) estimates 54 juta. Maddison (2006, p. 51, 120) estimates 48 juta. Roman Empire Population estimates 65 juta (while mentioning several other estimates between 55 juta and 120 juta).
 47. ^ Recorded number of persons and households in AD 2 are 59,594,978 and 12,233,062, respectively (Book of Han).
 48. ^ Recorded number of persons and households in 1193 are 27,845,085 and 12,302,873, respectively (Wenxian Tongkao), while recorded peak number of persons and households are 28,320,085 and 12,670.801 in 1223, respectively (Wenxian Tongkao).
 49. ^ The combined population of Spain, Portugal, Italy, Netherlands, United States and the Philippines was 29.2 juta in Maddison (2006Templat:Page number). The population of Latin America was 39 juta in Biraben (2003Templat:Page number), minus Brazil and its 4 juta people with was a part of the Empayar Portugal.
 50. ^ Recorded number of persons and households in 156 are 56,486,856 and 10,677,960 respectively (Book of the Later Han).
 51. ^ The combined population of Southwest Asia and North Africa was about 57 juta in Biraben (2003Templat:Page number). The combined population of Spain and Portugal was about 5 juta in Maddison (2006Templat:Page number).
 52. ^ Recorded number of persons and households are 46,019,956 and 8,907,546, respectively, in 606 (Tongdian) or 609 (Book of Sui).
 53. ^ Recorded number of persons and households in 755 are 52,919,309 and 8,914,709, respectively (Book of Tang).
 54. ^ a b While estimates for the Empayar Achaemenid range from 10–80+ juta, most prefer 50 juta. Prevas (2009, p. 14) estimates 10 juta 1. Langer (2001, p. 40) estimates around 16 juta 2. McEvedy and Jones (2001, p. 50) estimates 17 juta 3. Strauss (2004, p. 37) estimates about 20 juta 4. Ward (2009, p. 16) estimates at 20 juta 5. Aperghis (2007, p. 311) estimates 32 juta 6. Scheidel (2009, p. 99) estimates 35 juta 7. Zeinert (1996, p. 32) estimates 40 juta 8. Rawlinson and Schauffler (1898, p. 270) estimates possibly 50 juta 9. Astor (1899, p. 56) estimates almost 50 juta 10. Lissner (1961, p. 111) estimates probably 50 juta 11. Milns (1968, p. 51) estimates some 50 juta 12. Hershlag (1980, p. 140) estimates nearly 50 juta 13. Yarshater (1996, p. 47) estimates by 50 juta 14. Daniel (2001, p. 41) estimates at 50 juta 15. Meyer and Andreades (2004, p. 58) estimates to 50 juta 16. Pollack (2004, p. 7) estimates about 50 juta 17. Jones (2004, p. 8) estimates over 50 juta 18. Safire (2007, p. 627) estimates in 50 juta 19. Dougherty (2009, p. 6) estimates about 70 juta 20. Richard (2008, p. 34) estimates nearly 70 juta 21. Mitchell (2004, p. 16) estimates over 70 juta 22. Hanson (2001, p. 32) estimates almost 75 juta 23. West (1913, p. 85) estimates about 75 juta 24. Zenos (1889, p. 2) estimates exactly 75 juta 25. Cowley (1999 and 2001, p. 17) estimates possibly 80 juta 26. Cook (1904, p. 277) estimates exactly 80 juta 27.
 55. ^ Recorded number of persons and households in 1195 are 48,490,400 and 7,223,400, respectively (History of Jin).
 56. ^ Historical Estimates of World Population U.S. Census Bureau.
 57. ^ a b McEvedy and Jones (1978).
 58. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Maddison, op cit. For alternate estimates, see the Economic History Services' USA/UK KDNK search tool.
 59. ^ Mclynn Frank "Marcus Aurelius" p.4. Published by The Bodley Head 2009
 60. ^ Colin McEvedy and Richard Jones (1978), "Atlas of World Population History", Facts on File (p. 342-351). New York.
 61. ^ Thomlinson (1975, Table 1).
 62. ^ Jean-Noel Biraben; Biraben, Jean-Noel (1979-01). "Essai sur l'evolution du nombre des hommes". Population (French Edition). Institut National d'&#201. 34 (1): 13–25. doi:10.2307/1531855. Check date values in: |date= (bantuan)
 63. ^ Walker, Sheila S., African roots/American cultures: Africa in the creation of the Americas, Published by Rowman & Littlefield, p. 127. (2001)
 64. ^ a b Broadberry and Harrison (2005).
 65. ^ Pamuk (2005Templat:Page number).

Bibliografi sunting

Pautan luar sunting