Senarai gelaran Manteri

Rencana senarai Wikimedia

Berikut ialah senarai gelaran Manteri. Manteri merupakan golongan pembesar diraja selepas Cheteria dan yang di bawah sekali dalam hierarki pembesar diraja Brunei. Terdapat dua kumpulan utama dalam golongan Manteri, iaitu Manteri Berchiri yang juga dikenali sebagai Pehin Manteri kerana ianya membawa pangkal gelaran "Pehin", dan Manteri Bertauliah. Untuk Manteri Berchiri, pengurniaan gelaran akan diiringi oleh bacaan Chiri oleh Manteri Ugama, manakala untuk Manteri Bertauliah, hanya Surat Tauliah sahaja dibacakan oleh Manteri Ugama.


Terasul bagi Manteri Berchiri adalah seperti berikut:

  • Yang Dimuliakan Lagi Dihormati - Pehin Datu Perdana Manteri, Pehin Datu Seri Maharaja dan Pehin Orang Kaya Di-Gadong.
  • Yang Dimuliakan - Pehin-Pehin Manteri yang dibawah taraf Kepala Manteri 4.
  • Yang Berhormat - Pehin-Pehin Manteri yang merupakan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat.


Terasul bagi Manteri Bertauliah adalah Yang Mulia.

Manteri Berchiri sunting

Senarai gelaran Manteri Berchiri atau Pehin Manteri dengan penyandang sekarang (sehingga 21 November 2023)[1][2]
Kedudukan Gelaran Penyandang (nama penuh dengan terasul gelaran) Penyandang sebelumnya
Kepala Manteri Pehin Datu Perdana Manteri (kosong) Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim bin Ja'afar
Kepala Manteri Ugama Pehin Datu Seri Maharaja Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned Dato' Seri Utama (Dr.) Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz
Kepala Manteri 4 Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Diraja (kosong) Dato' Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha
Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Lela (kosong) Dato' Seri Paduka (Dr.) Haji Awang Hussein bin Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Mohammad Yusof
Manteri Tambahan di Atas Manteri 4 Pehin Orang Kaya Penggawa Laila Bentara Diraja (kosong) Dato' Laila Utama Haji Awang Mohd. Abbas Al-Sufri bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim
Pehin Orang Kaya Penggawa (kosong) Dato' Laila Utama Haji Awang Mohd. Abbas Al-Sufri bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim
Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim (gelaran baru)
Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato' Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato' Seri Paduka Haji Awang Umar (gelaran baru)
Pehin Sanggamara Asgar Diraja (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Mejar Christopher Osgood Philip Hanbury
Manteri 4 Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja (kosong) Dato' Seri Utama Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato' Seri Paduka Haji Awang Umar
Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato' Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin Dato' Seri Paduka (Dr.) Haji Awang Hussein bin Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Mohammad Yusof (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Lela)
Pehin Orang Kaya Laksamana (kosong) Dato' Seri Setia Haji Mohd Taha bin Haji Bakir
Pehin Orang Kaya Shahbandar (kosong) Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha (ditarik balik 24.08.2023)
Manteri Dagang di Bawah Manteri 4 Pehin Orang Kaya Datu Petinggi Maha Kornia Diraja (kosong) Dato' Laila Utama Sir Dennis Charles White KBE CMG
Pehin Datu Laila Setiawan (kosong) Dato' Seri Laila Jasa William Henry Doughty
Pehin Datu Derma Setia (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Peter Albert Coates
Pehin Datu Saudagar Derma Laila (kosong) Dato' Seri Setia Raoul Teesdale Lloyd-Dolbey
Pehin Orang Kaya Laila Kanun Diraja (kosong) Dato' Laila Utama Idris Talog Davies
Pehin Orang Kaya Khazanah Negara Laila Diraja (kosong) Dato' Laila Utama John Lee
Pehin Orang Kaya Tabib Laila Diraja (kosong) Dato' Seri Paduka Mejar John Moran
Pehin Datu Pahlawan Diraja (kosong) Dato' Seri Pahlawan James Richard Henry Burns
Pehin Datu Permakawi Diraja (kosong) Dato' Hamzah Pahlawan George Edwin Coster
Pehin Orang Kaya Datu Setia Diraja (kosong) Dato' Seri Paduka William Ian Glass
Pehin Datu Laila Didekan (kosong) Dato' Seri Laila Jasa A.D. Bumford
Pehin Datu Tabib Laila Lutanan Diraja (kosong) Dato' Seri Paduka Dr. Peter Loy de Villiers Hart
Pehin Datu Tabib Laila Adunan Diraja (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Mr. Ian Antrobus Harris
Pehin Datu Tambanglayaran (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Jack Turner
Pehin Orang Kaya Datu Tabib Laila Setia (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Datu Amar Setia Diraja (kosong) Haji Awang Kassim bin Awang Tamin
Pehin Datu Temanggong (kosong) Dato' Seri Paduka Lim Teck Hoo
Pehin Datu Bendahari China Bandar, Bandar Seri Begawan (kosong) Khoo Ban Hock
Pehin Datu Saudagar (kosong) Lim Thian Hoo
Pehin Orang Kaya Datu Tabib Indera Setia (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Dr. Naren Dhoj Joshi
Pehin Kapitan China Kornia Diraja (kosong) Dato' Paduka Lau Ah Kok
Pehin Kapitan Lela Diraja Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin Lim See King
Pehin Bendahari China Kornia Diraja (kosong) Ng Teck Hock
Pehin Bendahari China Yang Dimuliakan Pehin Bendahari China Dato Paduka Onn Siew Siong (tidak diketahui)
Manteri 8 (Manteri Pengalasan Besar) Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Md. Said (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Perdana Wangsa (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Perdana Indera (kosong) Dato' Seri Setia Haji Mohd. Taha Bin Bakir (sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pehin Orang Kaya Laksamana)
Pehin Orang Kaya Amar Diraja (kosong) Dato' Seri Utama Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato' Seri Paduka Haji Awang Umar (sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja)
Pehin Orang Kaya Ratna Diraja (kosong) Dato' Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin (sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja)
Pehin Orang Kaya Seri Diraja (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Udana Laila (kosong) Dato' Paduka Haji Awang Omar bin Awang Mat Serudin
Pehin Orang Kaya Seri Wangsa (kosong) Dato' Paduka Haji Awang Matserudin bin Pehin Tuan Imam Awang Abdul Rahman
Manteri Ugama di Bawah Manteri 8 Pehin Datu Imam (kosong) Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal
Pehin Seri Raja Khatib / Pehin Siraja Khatib (kosong) Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim
Pehin Tuan Imam (kosong) Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Datu Seri Maharaja)
Pehin Udana Khatib Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Tuan Imam)
Manteri Ugama Tambahan di Bawah Manteri Ugama Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin (gelaran baru)
Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar (gelaran baru)
Manteri 16 (Manteri Pengalasan Biasa) Pehin Orang Kaya Lela Wangsa (kosong) Dato' Seri Paduka Haji Mohd Salleh bin Haji Masri (sebelum dinaikkan menjadi Pehin Orang Kaya Shahbandar)
Pehin Orang Kaya Indera Wangsa (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Indera Dewa (kosong) Dato' Paduka Haji Musa bin Hitam
Pehin Orang Kaya Udana Indera (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Udana Sura (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Nara Indera (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Sudana Indera (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Indera Laila (kosong) (Begawan Mudim) Dato' Seri Utama Haji Ismail bin Serudin
Pehin Orang Kaya Udana Setia (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Lela Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Kerna Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato' Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Dewa Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato' Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud (gelaran baru)
Pehin Orang Kaya Ratna Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Indera Sugara (kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Ratna Setia (kosong) Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya Laksamana Haji Awang Abdul Razak
Pehin Orang Kaya Kesuma (kosong) Dato' Paduka Haji Awang Ali bin Ismail
Manteri 32 (Manteri Temanggong / Manteri Pengalasan Damit) Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat Dato' Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Mohamed Taib (sebelum dinaikkan menjadi Pehin Orang Kaya Seri Lela)
Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan (kosong) Dato' Seri Setia Awang Haji Zakaria bin Datu Mahawangsa Haji Sulaiman
Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Awang Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato' Seri Setia Haji Awang Mohd. Yusof (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato' Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Dewa Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Dewa Pahlawan Dato' Paduka Awang Haji Dani bin Haji Ibrahim (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel (B) Dato Paduka Awang Haji Abdu’r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B) Dato' Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jaafar bin Haji Abdul Aziz (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Maharaja Seri Rama (kosong) Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohammad bin Abdul Momin
Pehin Orang Kaya Maharaja Kerna Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Maharaja Kerna Dato' Paduka Seri Awang Haji Yaakub bin Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato' Paduka Haji Awang Zainal (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Maharaja Salia Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Maharaja Salia Dato' Paduka Awang Haji Mohd. Tarif bin Pehin Orang Kaya Perdana Wangsa Haji Muhammad (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Saiful Mulok (kosong) Dato' Seri Paduka Awang Haji Abidin bin Orang Kaya Periwara Abdul Rashid
Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato' Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato' Paduka Haji Sabtu (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Setia Raja (kosong) Dato' Seri Paduka Haji Awang Mohd Ali bin Haji Mohd Daud
Pehin Orang Kaya Setia Wangsa (kosong) Dato' Paduka Seri Laila Jasa Awang Haji Ahmad Wally Skinner
Pehin Orang Kaya Laila Setia Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Ibrahim Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Orang Kaya Shahbandar)
Pehin Orang Kaya Setia Jaya (kosong) Dato' Paduka Haji Awang Abu Hurairah bin Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Lela Dato' Seri Utama Haji Awang Mohd. Taha
Pehin Orang Kaya Lela Raja (kosong) Dato' Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Abdul Karim
Pehin Orang Kaya Lela Sura Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Sura Dato' Seri Laila Jasa Awang Haji Abas bin Haji Serudin (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Laila Perkasa Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Laila Perkasa Kolonel (B) Dato' Paduka Awang Haji Mahdini bin Dato' Paduka Haji Basir (gelaran baru)
Pehin Orang Kaya Lela Utama (kosong) Dato' Paduka Awang Haji Jaya bin Abdul Latif
Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato' Paduka Awang Haji Abd. Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato' Paduka Haji Abdul Rahim Dato' Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Orang Kaya Seri Kerna)
Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato' Seri Setia Lim Jock Seng (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Pekerma Indera (kosong) Dato' Paduka Awang Haji Sidek bin Yahya
Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato' Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato' Paduka Haji Awang Chuchu bin Panglima Asgar Dato' Paduka Haji Awang Abdullah (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah Dato' Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Mohd. Said (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja)
Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Dato' Paduka Awang Haji Abdul Rahman bin Kani Dato' Paduka Haji Awang Hashim bin Awang Mohd. Salleh
Pehin Orang Kaya Pekerma Sura Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Sura Awang Haji Abd. Aziz bin Abd. Rahman (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Seri Utama Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato' Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato' Paduka Haji Bakar (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Pekerma Sura Pahlawan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Awang Haji Mohd. Tahir bin Metassan Haji Awang Abdul Manan bin Awang Mohammad
Pehin Orang Kaya Seri Setia (kosong) Dato' Paduka Haji Awang Muhammad Yusuf bin Awang Muhammad Tahir
Manteri Tambahan di Bawah Manteri 32 Pehin Datu Penglima Yang Dimuliakan Pehin Datu Penglima Kolonel (B) Dato' Paduka Haji Abdul Jalil bin Haji Ahmad Haji Awang Abu Bakar bin Awang Jambol (selepas dinaikkan dari gelaran Pehin Penyurat)
Pehin Datu Inderasugara Yang Dimuliakan Pehin Datu Inderasugara Brigadier Jeneral (B) Dato' Paduka Awang Haji Mohd. Yusof bin Abu Bakar Dato' Seri Laila Jasa Awang Hj Johari bin Abdul Razak
Pehin Datu Dermajasa (kosong) Dato' Hamzah Pahlawan Awang Haji Metali bin Osman
Pehin Datu Singamenteri Yang Dimuliakan Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato' Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohd. Yasmin bin Haji Umar Ariff bin Mujun
Pehin Orang Kaya Datu Indera Setia Diraja Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Datu Indera Setia Diraja Brigadier Jeneral (B) Dato' Paduka Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Kaya Datu Abdullah (gelaran baru)
Pehin Datu Maharajalela Yang Dimuliakan Pehin Datu Maharajalela Leftenan Kolonel (B) Dato' Seri Laila Jasa Awang Haji Musa bin Haji Ya'akub (gelaran baru)
Pehin Datu Harimaupadang Yang Dimuliakan Pehin Datu Harimaupadang Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Husin bin Ahmad (gelaran baru)
Pehin Datu Juragan Laila Diraja Yang Dimuliakan Pehin Datu Juragan Laila Diraja Kolonel (B) Dato' Seri Pahlawan Awang Haji Kefli bin Orang Kaya Laila Setia Haji Razali (gelaran baru)
Pehin Datu Pekerma Bijaya Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Bijaya Kolonel (B) Dato' Paduka Awang Haji Hussin bin Haji Sulaiman (gelaran baru)
Pehin Datu Laksamana Yang Dimuliakan Pehin Datu Laksamana Dato' Paduka Awang Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Ghafar (gelaran baru)
Pehin Datu Indera Negara Yang Dimuliakan Pehin Datu Indera Negara Leftenan Kolonel (B) Dato' Paduka Awang Haji Mohd. Ariffin bin Dato' Paduka Haji Abdul Wahab (gelaran baru)
Pehin Datu Indera Setia (kosong) Mejar Jeneral (B) Dato' Paduka Seri Haji Awang Sulaiman bin Haji Awang Damit
Pehin Datu Dermasakti Yang Dimuliakan Pehin Datu Dermasakti Dato' Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Abdullah (gelaran baru)
Pehin Datu Padukaraja Yang Dimuliakan Pehin Datu Padukaraja Mejar Jeneral (B) Dato' Paduka Seri Awang Haji Shari bin Ahmad (gelaran baru)
Pehin Datu Kesuma Diraja (kosong) Kolonel (B) Awang Haji Abdul Rahman bin Mustapha
Pehin Datu Pekerma Dewa (kosong) Awang Haji Muhd Ali bin Abdullah Hitam
Pehin Datu Lailaraja Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yusof Awang Haji Abu Bakar bin Baha
Pehin Datu Perkasa (kosong) Kolonel (B) Dato' Seri Laila Jasa Awang Haji Ishak bin Haji Abdul Hamid
Pehin Datu Pekerma Jaya Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral (B) Dato' Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah Haji Mohd. Yussof bin Mohd. Said
Pehin Datu Kerma Setia Yang Dimuliakan Pehin Datu Kerma Setia Dato' Paduka Seri Awang Zainuddin bin Jalani Mejar (B) Dato' Seri Laila Jasa Awang Mohd Don bin Haji Abdul Latif
Pehin Datu Bendahara Yang Dimuliakan Pehin Datu Bendahara Leftenan Kolonel (B) Awang Sari bin Ahmad (gelaran baru)
Manteri Dalam Istana Pehin Manteri Bini Yang Dimuliakan Pehin Manteri Bini Datin Paduka Dayang Hajah Aminah binti Haji Yassin (tidak diketahui)
Pehin Jawatan Bini Yang Dimuliakan Pehin Jawatan Bini Datin Paduka Dayang Hajah Siti binti Haji Mohd. Yusof Khan Hajah Masneh binti Haji Masri
Pehin Manda Bini (kosong) Kawang Halimah binti Awang Besar
Seri Laila Pengiring Diraja Yang Dimuliakan Seri Laila Pengiring Diraja Datin Seri Utama Dayang Hajah Rosnah binti Abdullah (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Dato' Paduka Haji Awang Mashhor bin Haji Awang Metahir Haji Awang Hussain bin Pehin Penyurat Awang Matseruddin
Pehin Penyurat Yang Dimuliakan Pehin Penyurat Awang Maidin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid Haji Awang Mashhor bin Haji Awang Metahir (sebelum dinaikkan menjadi Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja)
Yang Dimuliakan Pehin Penyurat Haji Awang Osman bin Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Haji Awang Mohd. Said (tidak diketahui)
(kosong) Haji Awang Ahmad bin Pehin Jawatan Dalam Haji Awang Mohd Yusof
(kosong) Haji Awang Muhammad Salleh bin Pehin Penyurat Awang Matseruddin
Pehin Bendahari Yang Dimuliakan Pehin Bendahari Haji Awang Abu Bakar bin Pehin Orang Kaya Udana Laila Dato' Paduka Haji Awang Umar (tidak diketahui)
(kosong) Awang Maidin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid (sebelum dinaikkan menjadi Pehin Penyurat)
(kosong) (tidak diketahui)
(kosong) (tidak diketahui)
Pehin Orang Kaya Perbendaharaan Diraja (kosong) (Begawan Pehin Khatib) Dato' Seri Setia Haji Awang Ali Hussain bin Pehin Khatib Awang Mohammad
Dayang-Dayang Diraja (Tidak lagi dikurniakan) (tidak diketahui)
Manteri Ugama Pehin Khatib (kosong) Apabila genap umur 55 tahun dan bersara dari perkhidmatan, gelaran Pehin Khatib akan menjadi Begawan Pehin Khatib
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
Begawan Pehin Khatib Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Ahmad bin Abdul Razak
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Zainuddin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato' Seri Setia Haji Mohd. Tamin
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Metassan bin Haji Tahir
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Mat Jaya bin Ibrahim
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Mustapa bin Haji Murad
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz
Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Emran bin Haji Kunchang

Manteri Bertauliah sunting

Senarai gelaran Manteri Bertauliah dengan penyandang sekarang (sehingga 22 November 2023)[1][3][4][5]
Kedudukan Gelaran Penyandang (nama penuh dengan terasul gelaran)
Manteri Hulubalang Mudim (kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
(kosong)
Begawan Mudim

(Gelaran bagi Mudim yang umurnya genap 55 tahun dan bersara dari perkhidmatan)

Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Mat Salleh bin Haji Damit
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Md. Salleh
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Suhaili bin Haji Kalong
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Abdul Latif bin Haji Saman
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Safar @ Kifley bin Haji Laji
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Ahmad Kasra bin Haji Ibrahim
Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Tamin bin Haji Puting
Panglima Diraja Yang Mulia Panglima Diraja Dato' Paduka Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Ibrahim
Yang Mulia Panglima Diraja Awang Rinair Rupiaán bin Awang Tajudin
Panglima Asgar Yang Mulia Panglima Asgar Awang Abdul Rashid bin Metarsad
Perwira Diraja Yang Mulia Perwira Diraja Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mohd. Salleh
Yang Mulia Perwira Diraja Awang Haji Sahmbari bin Haji Lias
Perwira Asgar Yang Mulia Perwira Asgar Awang Haji Abdullah bin Unin
Yang Mulia Perwira Asgar Awang Mohamad Badarudin bin Haji Mohd. Sofian
Hulubalang Diraja Yang Mulia Hulubalang Diraja Awang Lundin bin Salleh
Yang Mulia Hulubalang Diraja Awang Mohamad Arfandey bin Abu Bakar
Hulubalang Asgar Yang Mulia Hulubalang Asgar Awang Ahmad bin Haji Masri
Yang Mulia Hulubalang Asgar Awang Abdul Malik bin Awang Hidup
Pahlawan (kosong)
(kosong)
Pateh Yang Mulia Pateh Awang Haji Roslan bin Haji Asmat
Damong Yang Mulia Damong Awang Sahiran bin Pengarah Haji Abdullah Sunny
Pengarah Mukim (kosong)
Pengarah Di-Gadong (kosong)
Pengarah Yang Mulia Pengarah Awang Jaini bin Haji Mahmud
Yang Mulia Pengarah Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Naim
Yang Mulia Pengarah Awang Haji Abdullah Sunny bin Haji Bakar
Yang Mulia Pengarah Awang Haji Kilali bin Haji Abd. Rahman
Yang Mulia Pengarah Haji Awang Abdullah bin Pehin Orang Kaya Perbendaharaan Diraja (Begawan Pehin Khatib) Dato' Seri Setia Haji Awang Ali Hussein
Yang Mulia Pengarah Awang Haji Brahim @ Momin bin Haji Mohd. Yusof
Yang Mulia Pengarah Awang Murni bin Majid
Yang Mulia Pengarah Awang Halidin bin Bujeh
Yang Mulia Pengarah Awang Nor'ariffin bin Haji Tunjang
Yang Mulia Pengarah Awang Mohammad Zul-Azfar bin Abbas
Yang Mulia Pengarah Awang Haji Mohammad Fadzirol Azrisah bin Pengarah Haji Mokti
Yang Mulia Pengarah Awang Mohammad Hazreen bin Pateh Dato' Paduka Haji Masri
Janang (Tidak lagi dikurniakan)
Malik
Ketua Juru Laki Yang Mulia Ketua Juru Laki Awang Haji Johan Areffen bin Haji Hassan
Juru Laki Yang Mulia Juru Laki Awang Haji Jaini bin Metarsad
Yang Mulia Juru Laki Awang Haji Saidin bin Haji Pudin
Juru Bini Yang Mulia Juru Bini Dayang Hajah Rokiah binti Panglima Diraja Dato' Paduka Haji Mohiddin
Kepala Manteri Darat (Kepala Manteri Pendalaman) Orang Kaya Besar (kosong)
Orang Kaya Harimau Padang (kosong)
Orang Kaya Laila Perkasa (kosong)
Orang Kaya Setia Bakti (kosong)
Manteri Darat

(Daerah Brunei-Muara)

Orang Kaya Bandar (kosong)
Datu Panglima (kosong)
Orang Kaya Lela Negara (kosong)
Datu Ratna (kosong)
Datu Derma Wijaya (kosong)
Orang Kaya Maharaja Dinda (kosong)
Pengarah (kosong)
Orang Kaya Kesuma Yang Mulia Orang Kaya Kesuma Awang Haji Md. Yunos bin Haji Kamis
Orang Kaya Perkasa Setia Diraja (kosong)
Datu Harimau Alam (kosong)
Datu Kerna (kosong)
Datu Mahawangsa (kosong)
Datu Seri Lela (kosong)
Datu Seri Paduka Tuan (kosong)
Datu Setiawan (kosong)
Orang Kaya Seri Pahlawan (kosong)
Manteri Darat

(Daerah Belait)

Orang Kaya Setia Laila (kosong)
Orang Kaya Laila Setia (kosong)
Orang Kaya Paduka Setia Diraja (kosong)
Orang Kaya Indera Negara (kosong)
Datu Maharaja Setia (kosong)
Orang Kaya Indera Perkasa (kosong)
Orang Kaya Bendahara (kosong)
Orang Kaya Pemancha (kosong)
Orang Kaya Rimba (kosong)
Orang Kaya Dewa Setia Diraja (kosong)
Orang Kaya Singa Manteri (kosong)
Orang Kaya Seri Ratna (kosong)
Manteri Darat

(Daerah Tutong)

Datu Kornia Diraja (kosong)
Orang Kaya Pekerma Dewa (kosong)
Bendahari (kosong)
Datu Hulubalang (kosong)
Orang Kaya Pekerma Indera (kosong)
Orang Kaya Seri Wijaya (kosong)
Orang Kaya Jaya Putera Yang Mulia Orang Kaya Jaya Putera Dato' Paduka Awang Haji Mohd. Taha bin Abd Rauf
Datu Lela Raja (kosong)
Orang Kaya Periwara (kosong)
Orang Kaya Maha Bijaya Yang Mulia Orang Kaya Maha Bijaya Awang Haji Othman bin Uking
Penyurat (kosong)
Orang Kaya Setia Negara (kosong)
Orang Kaya Ali Wanika (kosong)
Datu Setia Diraja (kosong)
Orang Kaya Seri Dipa (kosong)
Orang Kaya Seri Diraja (kosong)
Orang Kaya Seri Utama (kosong)
Orang Kaya Temanggong (kosong)
Manteri Darat

(Daerah Temburong)

Orang Kaya Maharaja Lela (kosong)
Orang Kaya Periwara (kosong)
Orang Kaya Muda Yang Mulia Orang Kaya Periwara Awang Harun bin Abdullah @ Orang Kaya Setia Garisau Masing
Orang Kaya Sura (kosong)
Orang Kaya Setia Yang Mulia Orang Kaya Setia Awang Haji Ahmad bin Haji Lakim
Orang Kaya Kaya Yang Mulia Orang Kaya Kaya Awang Haji Nordin bin Haji Arsad
Orang Kaya Seri Dana (kosong)
Orang Kaya Setia Garisau (kosong)
Manteri Darat Orang Kaya Harimau Sultan (Tidak lagi dikurniakan)
Orang Kaya Harimau Alam
Orang Kaya Harimau Kumbang
Orang Kaya Machan Kambing
Orang Kaya Singa Naga Laila
Orang Kaya Singa Pahlawan
Orang Kaya Gulanggi Alam
Orang Kaya Sandar Sumandar
Orang Kaya Megat Diraja
Orang Kaya Indera Kala
Orang Kaya Sura Laila
Orang Kaya Laila Perwira
Orang Kaya Sang Bijaya Setia
Orang Kaya Gampar Alam
Orang Kaya Kandar Alam
Orang Kaya Indera Muda
Orang Kaya Gerha Diraja
Orang Kaya Seri Sikandi Maharaja
Orang Kaya Seri Jati
Orang Kaya Chendera Jati
Orang Kaya Bala Bandar
Orang Kaya Panglima Sultan

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

  1. ^ a b Al-Sufri, Mohd. Jamil (2002). Adat Istiadat Diraja Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Adat Istiadat Negara. m/s. 579–592. ISBN 9991734228.
  2. ^ {{Cite web|url=https://www.adat-istiadat.gov.bn/Shared%20Documents/Senarai%20Orang%20Bergelar/SG%20Manteri%20Berchiri.pdf
  3. ^ {{Cite web|url=https://www.adat-istiadat.gov.bn/Shared%20Documents/Senarai%20Orang%20Bergelar/SG%20Manteri%20Hulubalang%20230906.pdf%7C
  4. ^ https://borneobulletin.com.bn/manteri-hulubalang-promoted-bestowed-credentials/
  5. ^ https://borneobulletin.com.bn/manteri-hulubalang-credentials-for-5-individuals/