Senarai karya Amir Hamzah

Pengarang Indonesia Amir Hamzah (1911-1946) menulis 50 puisi, 18 buah prosa lirik, 12 artikel, 4 cerpen, 3 koleksi puisi, dan 1 buku asal. Beliau juga menterjemahkan 44 puisi, 1 keping prosa lirik, dan 1 buku. Majoriti puisi asli Amir adalah termasuk dalam koleksinya Njanji Soenji (1937) dan Boeah Rindoe (1941), kedua-duanya mula diterbitkan dalam majalah sastera Poedjangga Baroe. Puisi diterjemahkan beliau telah dikumpulkan dalam Setanggi Timoer (1939). Pada tahun 1962, pakar dokumentari HB Jassin kumpulkan kesemua baki kerja-kerja Amir - kecuali buku Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja - sebagai Amir Hamzah: Radja Penjair Pudjangga Baru[1]

Bibliografi Amir Hamzah
Seorang lelaki memandang ke hadapan
Amir Hamzah
Penulisan
Buku 1
Rencana 12
Cerita 4
Kumpulan-kumpulan puisi 3
Puisi-puisi asli 50
Puisi-puisi yang diterjemah 44
Puisi prosa asli 18
Puisi prosa yang diterjemah 1

Dilahirkan di Langkat anak keluarga bangsawan Melayu, Amir menghabiskan pendidikannya di sekolah-sekolah kendalian Belanda di beberapa kota di Sumatera dan pulau Jawa.[2] Menjelang tahun 1928 beliau memasuki sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (sekolah menengah rendah) di ibu kota kolonial, Betawi (sekarang Jakarta); Beliau menulis puisi pertama pada waktu ini.[3] Karya-karya beliau yang pertamanya diterbitkan, kumpulan puisi berjudul "Maboek..." dan "Soenji", diterbitkan dalam majalah Timboel edisi Mac 1932; pada pengujung tahun beliau telah menerbitkan cerita-cerita pendek (cerpen) dan puisi prosa, separuh dalam Timboel dan separuh dalam majalah Pandji Poestaka.[4]

Satu daripada karya ini, sekumpulan puisi prosa berjudul "Poedjangga Baroe", bertujuan untuk menonjolkan majalah yang sama nama yang diasaskan Amir bersama-sama Armijn Pane dan Sutan Takdir Alisjahbana.[5] Majalah itu, yang kali pertamnya dikelaurkan pada bulan Julai 1933, menerbitkan kebanyakan penulisan Amir; kebanyakan karya ditulis sebelum tahun 1935 dan diterbitkan kemudian. Dipaksa pulang ke Langkat pada tahun 1937 dan berkahwin, Amir menjadi wakil kerajaan kebangsaan yang baharu wujud selepas pengisytiharan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun berikutnya, Amir ditawan, diseksa, dan kemudiannya dibunuh semasa pemberontakan yang diketuai parti Komunis Indonesia;[2] penulisan terakhirnya, sebuah cebisan sastera daripada pusi tahun 1941nya, "Boeah Rindoe", kemudiannya diketemui di dalam bilik kurungannya.[6]

Puisi-puisi awal beliau mengikut resam pantun tradisional, termasuk rangkap empat baris dan kuplet berima.[7] Karya-karya terkemudian menyimpang daripada binaan tradisional ini walaupun Jassin manganggap Amir masih mengekalkan gaya yang terang-terang gaya penulisan Melayu.[8] Tema-tema karyanya bercampur: Boeah Rindoe, mengikut kronologi himpunan pertama yang ditulis, dipenuhi perasaan kerinduan dan kehilangan, sementara karya-karya dalam Njanji Soenji cenderung terhadap keagamaan.[9] Amir mendapat pengiktirafan luas baut puisi-puisinya; Jassin memberinya gelaran "Raja pemuisi era Poedjangga Baroe",[10] sementara sarjana sastera Indonesia berbangsa Belanda, A. Teeuw menggambarkan Amir sebagai satu-satunya pemuisi Indonesia sebelum Revolusi Nasional Indonesia yang berkelas antarabangsa.[11]

Senarai berikut dibahagikan ke dalam jadual mengikut jenis karya. Jadual ini disusun mengikut abjad mahukan ia juga dapat diisih. Judul mengikut ejaan asal. Karya-karya yang tidak berjudul dicatatkan dalam kurungan. Tahun-tahun diberikan mengikut penerbitan pertama. Melainkan dinyatakan sebaliknya, senarai ini berlandaskan senarai yang disusun Jassin (1962, pp. 211–219).


BukuSunting

Buku-buku Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja
1942 Tjerdas Dipadankan daripada ucapan radio

RencanaSunting

Rencana-rencana Amir Hamzah
Judul Bulan mula-mula diterbitkan Terbitan Nota
"Abdullah" Ogos 1933 Poedjangga Baroe Esei tentang Abdullah bin Abdul Kadir
"Inleiding Tot de Studie van den Heiligen Qoer-an"
"Pengenalan kepada Pengajian Al-Quran"
Disember 1934 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"De Islamietische Vrouw en Haar Recht"
"Wanita islam dan Hak-haknya"
April 1935 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"Kesoesasteraan Indonesia Baroe"
Januari 1941 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Indonesia
"Modern Maleisch Zakelijk Proza"
"Prosa Perniagaan Melayu Moden"
November 1934 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"Pantoen" Mac 1935 Poedjangga Baroe Kajian tentang bentuk pantun tradisional
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Adjam"
Oktober 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Parsi
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Arab"
September 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Arab
"Pembitjaraan Kesoesasteraan India"
Jun 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusteraan India
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Indonesia" Disember 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Indonesia, dalam dua bahagian
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Tionghoa"
Ogos 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Cina
"Rindoe Dendam"
Mac 1935 Poedjangga Baroe Ulasan buku

CeritaSunting

Cerita-cerita Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan
"Atik..." 01932-11-01November 1932 Pandji Poestaka
"Gambang"
01932-12-01Disember 1932 Pandji Poestaka
"Radja Ketjil"
01934-09-01September 1934 Poedjangga Baroe
"Soeltan Ala'oeddin Rajat Sjah" 01933-10-01Oktober 1933 Poedjangga Baroe

Kumpulan-kumpulan puisiSunting

Kumpulan-kumpulan puisi Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Boeah Rindoe
Jun 1941 Poedjangga Baroe kemudian diterbitkan sebgai buku
Njanji Soenji
November 1937 Poedjangga Baroe Kemudian diterbitkan sebagai buku
Setanggi Timoer
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Kemudian diterbitkan sebagai buku

Puisi-puisi asliSunting

 
Kebanyakan karya Amir Hamzah diterbitkan dalam Poedjangga Baroe.
Kekunci
  Pisau menandakan karya yang tidak diterbitkan
Puisi-puisi asli Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan
"Astana Rela"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Barangkali"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Batoe Belah"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Berdiri Akoe"
Error in Template:Date table sorting: 'October 1933' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Berlagoe Hatikoe"
Error in Template:Date table sorting: 'March 1934' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Boeah Rindoe"
dalam empat bahagian
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Bonda"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Dagang"
April 1932 Timboel
"Dalam Matamoe"
Error in Template:Date table sorting: 'February 1933' is an invalid date Pandji Poestaka
"Didalam Kelam"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Digapoera Swarga"
Error in Template:Date table sorting: 'July 1935' is an invalid date Poedjangga Baroe
("Djaoeh Soenggoeh Terpelak Haloean") 
Ditulis tahun 1945
N/A N/A
"Doa Pojangkoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Elok Toendok"
Error in Template:Date table sorting: 'December 1936' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Hang Toeah" April 1932 Timboel
"Hanja Satoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Hari Menoeai"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Haroem Ramboetmoe"
November 1932 Timboel
"Iboekoe Dahoeloe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Insjaf"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kamadewi" Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Karena Kasihmoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kenang-Kenangan"
November 1932 Timboel
"Koebangkitkan Badan"
September 1935 Poedjangga Baroe
("Koelihat Tanah Terhampar") 
ditulis tahun 1945
N/A N/A
"Koesangka"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Maboek..."
Error in Template:Date table sorting: 'March 1932' is an invalid date Timboel
"Malam"
September 1933 Poedjangga Baroe
"Mendjelma Poela"
November 1936 Poedjangga Baroe
"Naik-Naik"
April 1935 Poedjangga Baroe
"Pada Sendja"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Padamoe Djoea"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Permainanmoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Poernama Raja"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Ragoe"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
("Remoekkan Rindoe")
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Sebab Dikaoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Selaloe Sedih"
Error in Template:Date table sorting: 'January 1937' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Semoga"
1942 Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja
"Senjoem Hatikoe, Senjoem"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Soeboeh"
"Fajr"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Soenji"
Error in Template:Date table sorting: 'March 1932' is an invalid date Timboel
("Soenji Itoe Doeka")
November 1937 Poedjangga Baroe
"Teloek Djajakatera"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Tetapi Akoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Tinggallah"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Tjempaka Moelia"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Tjempaka..."
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Toehankoe Apatah Kekal?"
Error in Template:Date table sorting: 'June 1941' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Toeroen Kembali"
November 1937 Poedjangga Baroe

Puisi-puisi yang diterjemahSunting

 
Amir menterjemahkan serangkap puisi oleh pemuisi Cina, Du Fu.
 
Amir menterjemahkan serangkap puisi oleh pemuisi Jepun, Fukuda Chiyo-ni, yang terkenal kerana haikunya.
 
Amir menterjemahkan dua rangkap puisi oleh pemenang Hadiah Nobel dalam Kesusasteraan, Rabindranath Tagore.
 
Amir menterjemahkan sebuah karya oleh pemuisi Jepun, Yamabe no Akahito.
Puisi-puisi yang diterjemahkan Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan Nota
("Adam Dibentoek Toehan dengan Emboen Tjinta")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Sadreddin
("Adoeh Kalaoe Kita Bertemoe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Adoe Kekasihkoe, Semoga Dapat Akoe Berboeni dalam Sadjakkoe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi puisi Turki
("Alangkah Tjemboeroe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kobayashi Issa
("Banjaknja Membanding Awan")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Matsuo Bashō
("Bertjerai Dengan Dikaoe, Kekasihkoe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Boeroeng Djinak Disangkarnja, Boeroeng Liar Dirimba Raja")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rabindranath Tagore
("Dara Remadja")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Khwaja Ghulam Farid
("Dengan Apa Koeperbandingkan Hidoep Kita dalam Doenia")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Dengan Soelingkoe Terboeat dari Batoe Djid")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Cina
("Diam Keloear Njanji Poedjangga")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tukaram
("Dibawah Tedoeh Tjemara, Toemboeh Diatas Karang")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Digenta-Kelenteng Raja")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Yosa Buson
("Djika Menjanji Tjendrawasih")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Djika Senda Bersandar di Dada Dinda")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Li Hongzhang
("Farid, Djika Manoesia Memoekoel Sendja")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Khwaja Ghulam Farid
("Gelombang Melanggar Karang")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Minamoto no Shigeyuki
("Hatikoe, Hatikoe, Soekma Segala Soekma")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kabir
("Ingin Koetahoe Dipandang Mana")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Fukuda Chiyo-ni
("Inilah, Toehankoe, Oentoekmoe Poedjian-Raja")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kemalpascha Saidi Ahmad
("Kalaoe Engkaoe Boekit")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rav Das
("Kalaoe Sebenarnja Hidoep Hanja Mimpi")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Li Bai
("Kekasihkoe Seperti Roempoet")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Ono no Yoshiki
("Kilaoe-Kemilaoe, Lemah Menggeletar, Melajang Pepatoeng Diatas Tasik")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Cina
("Koemangoekan Selaloe Boeah-Hatikoe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Hamdi
("Mata Terlajang... Tersentak Djaga...")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Moga Diberi Allah")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan 33 rangkap kuatrin oleh Omar Khayyám
("Pada Kala Akoe Mengambil Air")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Meera
("Paja Toea Beradoe Tjendera")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Matsuo Bashō
("Perahoekoe Diatas Air Berhanjut Lambat")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Du Fu
("Perlahan Boelan Berdjalan, Dilangit Biroe-Toea")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Wang Seng Yu
("Permainja Ramboet Dara")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tan Taigi
"Sadjak Seboeah"
May 1934 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Mesir
("Seroepa Roempoet Moeda")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Tangan Berpegangan Tangan dan Mata Bertukar Pandang")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rabindranath Tagore
("Terangnja Boelan")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kosen
("Tiadakah Akoe Mendjadi Wali")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Seyfi
("Timboel Boelan Keenam")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Yamabe no Akahito
("Tjeritakan, Oendankoe, Kabaranmoe Kawi")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kabir
("Wah Lajang, Doekong Akoe")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tama
("Wah! Doea Bamboe Moeda-Oesia")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Wah! Semoga Gelombang Berpoetjak Poetih")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi oleh Putera Aki
("'Wah' Kesahnja, 'Kaoe Dengar Ajam-Djantan'")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan serangkap puisi daripada Shijing ("Klasik Puisi")
("Walaoepoen Koedajakan Giat")
Error in Template:Date table sorting: 'October 1939' is an invalid date Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Taira no Kanemori

Puisi prosa asliSunting

Puisi prosa asli Amir Hamzah
Tajuk Bulan pertama kali diterbitkan Penerbitan
"Berselisih"
May 1934 Poedjangga Baroe
"Bertemoe"
Error in Template:Date table sorting: 'March 1934' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Boeroengkoe"
Error in Template:Date table sorting: 'January 1937' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Doa"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Hanjoet Akoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kekasihkoe"
Error in Template:Date table sorting: 'January 1937' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Kekasihkoe..."
Error in Template:Date table sorting: 'October 1935' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Koernia"
November 1937 Poedjangga Baroe
("Leka Kanda Merenoeng Koesoema")
Error in Template:Date table sorting: 'December 1932' is an invalid date Pandji Poestaka
"Memoedji Dikaoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Mengawan"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Moedakoe"
April 1934 Poedjangga Baroe
"Moedakoe (II)"
Error in Template:Date table sorting: 'January 1936' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Njoman" Error in Template:Date table sorting: 'December 1935' is an invalid date Poedjangga Baroe
"Pandji Dihadapankoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Poedjangga Baroe"
Error in Template:Date table sorting: 'December 1932' is an invalid date Pandji Poestaka
"Taman Doenia"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Terboeka Boenga"
November 1937 Poedjangga Baroe

Puisi prosa yang diterjemahSunting

Puisi prosa yang diterjemah Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan Nota
"Sjiroel-Asjar" Error in Template:Date table sorting: 'July 1933' is an invalid date Poedjangga Baroe Berapa ayat daripada Song of Solomon

Buku yang diterjemahSunting

Buku yang diterjemah Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Bhagawad-Gita 1933–35 Poedjangga Baroe Terjemahan Bhagavad Gita dalam 17 bahagian, berasaskan terjemahan bahasa Belanda oleh JW Boissevain

Nota kakiSunting

 1. ^ Jassin 1962, m/s. 41.
 2. ^ a b Language Center, Amir Hamzah.
 3. ^ Jassin 1962, m/s. 8–9.
 4. ^ Jassin 1962, m/s. 211–219.
 5. ^ Foulcher 1991, m/s. 14–17.
 6. ^ Jassin 1962, m/s. 214.
 7. ^ Teeuw 1980, m/s. 130.
 8. ^ Jassin 1962, m/s. 15.
 9. ^ Balfas 1976, m/s. 62–64.
 10. ^ Jassin 1962, cover.
 11. ^ Teeuw 1980, m/s. 123.

Petikan rujukanSunting

 • "Amir Hamzah" (dalam bahasa Indonesian). National Language Centre. Diarkib daripada yang asal pada 26 December 2011. Dicapai pada 26 December 2011.Selenggaraan CS1: bahasa tidak dikenali (link)
 • Balfas, Muhammad (1976). "Modern Indonesian Literature in Brief". Dalam L. F., Brakel (penyunting). Handbuch der Orientalistik. 1. Leiden, Netherlands: E. J. Brill. ISBN 978-90-04-04331-2. Dicapai pada 13 August 2011. Parameter |trans_title= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
 • Foulcher, Keith (1991). Pujangga Baru: Kesusasteraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933–1942 (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Girimukti Pasaka. OCLC 36682391. Parameter |trans_title= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)Selenggaraan CS1: bahasa tidak dikenali (link)
 • Jassin, H.B. (1962). Amir Hamzah: Radja Penjair Pudjangga Baru (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Gunung Agung. OCLC 7138547. Parameter |trans_title= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)Selenggaraan CS1: bahasa tidak dikenali (link)
 • Teeuw, A. (1980). Sastra Baru Indonesia (dalam bahasa Indonesian). 1. Ende: Nusa Indah. OCLC 222168801. Parameter |trans_title= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)Selenggaraan CS1: bahasa tidak dikenali (link)