Senarai kemudahan kesihatan di Brunei

rencana senarai Wikimedia

Berikut adalah senarai kemudahan kesihatan di Brunei. Ini termasuk hospital (umum dan pakar), pusat kesihatan komuniti dan klinik, kerajaan dan swasta.

Nama Jenis Pembiayaan Lokasi Daerah
Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital umum Kerajaan Bandar Seri Begawan Brunei dan Muara
Hospital Suri Seri Begawan Hospital umum Kerajaan Kuala Belait Belait
Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Hospital umum Kerajaan Pekan Tutong Tutong
Hospital Pengiran Isteri Hajjah Mariam Hospital umum Kerajaan Bangar Temburong
Pusat Kesihatan Berakas Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Lambak Kanan Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Jubli Emas Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Bunut Perpindahan Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Muara Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Muara Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Muta-Wakillah Hayatul Bolkiah Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Rimba Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Sungai Asam Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Pengkalan Batu Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Limau Manis Brunei dan Muara
Pusat Kesihatan Kuala Belait Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Kuala Belait Belait
Pusat Kesihatan Seria Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Seria Belait
Pusat Kesihatan Sungai Liang Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Sungai Liang Belait
Pusat Kesihatan Lamunin Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Lamunin Tutong
Pusat Kesihatan Pekan Tutong Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Pekan Tutong Tutong
Pusat Kesihatan Sungai Kelugos Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Sungai Kelugos Tutong
Pusat Kesihatan Telisai Pusat kesihatan komuniti Kerajaan Telisai Tutong
Klinik Kesihatan Bangar Klinik Kerajaan Bangar Temburong
Pusat Kesihatan Panaga Pusat kesihatan komuniti Swasta Panaga Belait
Pusat Pakar Pantai Jerudong Hospital pakar Swasta Jerudong Brunei dan Muara
Pusat Perubatan Jerudong Park Hospital umum Swasta Jerudong Brunei dan Muara
Gleneagles JPMC Hospital pakar Swasta Jerudong Brunei dan Muara