Senarai model peredaran lautan

rencana senarai Wikimedia

Ini ialah senarai model peredaran lautan, seperti digunakan dalam oseanografi fizikal.

Akronim Nama lengkap
ADCIRC Model peredaran lanjutan (ADvanced CIRCulation model)
COHERENS Model ekologi hidrodinamik berganding untuk laut pentas rantauan (COupled Hydrodynamical Ecological model for REgioNal Shelf seas)
FVCOM Model lautan pinggir laut isi padu terhingga (Finite Volume Coastal Ocean Model)
HOPE Model Peredaran Am Persamaan Primitif Lautan Hamburg (The Hamburg Ocean Primitive Equation General Circulation Model)[1]
HYCOM Model lautan koordinat hibrid (HYbrid Coordinate Ocean Model)
LSG The Hamburg Large Scale Geostrophic Ocean General Circulation Model [2]
MICOM Model lautan koordinat isopiknik Miami (Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model)
MITgcm M.I.T. Model peredaran am (General Circulation Model)
MOHID Model hidrodinamik (MOdelo HIDrodinĂ¢mico)
MOM Model lautan modul GFDL (Modular Ocean Model GFDL)
NEMO Nukleus untuk Pemodelan Eropah bagi Lautan (Nucleus for European Modelling of the Ocean)
OPYC Model peredaran am piknal lautan (The Ocean IsoPYCnal General Circulation Model)[3] [4]
POM Model Lautan Princeton (Princeton Ocean Model)
POP Program Lautan Selari (The Parallel Ocean Program)
ROMS Sistem Pemodelan Rantauan (The Regional Ocean Modeling System)

RujukanSunting

  1. ^ Wolff J-O, Maier-Reimer E, Legutke S (1997) The Hamburg Ocean Primitive Equation Model HOPE. DKRZ report 13, Hamburg, Germany, doi:10.2312/WDCC/DKRZ_Report_No13.
  2. ^ Maier-Reimer E, Mikolajewicz U (1992) The Hamburg Large Scale Geostrophic Ocean General Circulation Model (Cycle 1). DKRZ report 2, Hamburg, Germany, doi:10.2312/WDCC/DKRZ_Report_No02.
  3. ^ Oberhuber JM (1993) Simulation of the Atlantic circulation with a coupled sea ice-mixed layer-isopycnal general circulation model, part I: model description. Journal of Physical Oceanography, 23, 808–829 doi:10.1175/1520-0485(1993)023<0808:SOTACW>2.0.CO;2.
  4. ^ Oberhuber JM (1993) The OPYC Ocean General Circulation Model. DKRZ report 7, Hamburg, Germany, doi:10.2312/WDCC/DKRZ_Report_No07.