Senarai orang dari Kedah

Berikut adalah senarai orang-orang terkemuka yang lahir pada atau pernah tinggal di negeri Malaysia Kedah Darul Aman, atau Kedah adalah sebahagian besar daripada identiti mereka.

Bendera Kedah
Isi kandungan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Rujukan