Sertu bermaksud menyucikan sesuatu objek atau permukaan atau benda dengan menggunakan air mutlak sebanyak 6 kali dan menggunakan air mutlak bercampur tanah liat sebanyak satu kali. Ini dibuat untuk menyucikan daripada najis mughallazah atau najis berat.

RujukanSunting