Sferoid lonjong ialah elipsoid simetri putaran yang diameter kutubnya melebihi diameter khatulistiwa. Dalam kata lain, bentuk lonjong bermaksud sesuatu objek yang mempunyai bentuk bulat memanjang seperti telur ayam.

Sferoid lonjong

Lihat juga sunting