Shirvan (dahulunya dikenali dengan nama rasmi Əli Bayramlı) merupakan sebuah rayon yang terletak di Azerbaijan. Sahar Shirvan terletak di berhampiran sungai Kura.

Peta Azerbaijan yang menunjukan sahar Ali Bayramli.