Hedjkheperre Setepenre Shoshenq IV memerintah Mesir Kuno Dinasti Ke-22 antara pemerintahan Shoshenq III dan Pami. Kewujudan Firaun ini pada mulanay dipertikaikan oleh David Rohl tetapi Aidan Dodson menyelesaikan isu tersebut dalam satu rencana seminal GM 137(1993). Hujah GM Dodson 137 bagi kewujupan Shoshenq IV pada masa kini diterima secara umum oleh semua pengkaji Mesir purba, termasuk J. Von Beckerath dan Kenneth Dapur–Kenneth Dapur dalam prakata oleh beliau dalam edisi Ketiga 1996 'Perantaraan Tempoh Ketiga di Mesir.' (muka surat xxvi) Sementara Shoshenq IV berkongsi prenomen sama seperti nenek moyangnay yang terkenal Shoshenq I, beliau dibezakan dari Shoshenq I oleh penggunaan nomennya yang amat panjang ––Shoshenq Meryamun Si-Bast Netjerheqawaset/Netjerheqaon yang menggambarkan kedua-dua nama julukan Si-Bast dan Netjerheqawaset/Netjerheqaon .

Kedua-dua gelaran ini beransur-ansur digunakan oleh Firaun Dinasti 22 bermula daripada pemerintahan Osorkon II. Berbeza pula, nomen Shoshenq I hanya mengunakan "Shoshenq Meryamun" manakala kedua-dua Shoshenq I, Osorkon saya maupun Takelot I tiak pernah menggunakan mana-mana nama julukan selain bentuk piwaian 'Meryamun' (Kekasih Amun) sepanjang pememerintahan mereka. Pakar kaji Mesir purba British Aidan Dodson--dalam bukunya 1994 berkenaan Canopic Peralatan raja-raja Mesir--menyedari dengan pantas bahawa gelaran Si-Bast mulai muncul semasa dinasti Osorkon II," jarang-jarang manakala gelaran Netjerheqawaset/Netjerheqaon adalah hanya secara eksklusif diakui "semasa pemerintahan bagi pengganti raja"(p.93)--ie: Shoshenq III, Shoshenq IV, Pami dan Shoshenq V.

Ini bererti bahawa Shoshenq IV merupakan raja akhir era Tanite yang memerintah Mesir selepas Shoshenq III. Beliau prenomen adalah dengan jelas diakui pada Stela yang dibuat pada Tahun 10 (St. Petersburg Hermitage 5630) yang membawa gelaran yang bentuk panjang, unik baginya. Stela ini menyatakan Pemimpin Libu, Niumateped, yang juga diakui di pejabat pada Tahun 8 bagi Shoshenq V Oleh kerana gelaran 'Ketua Libu' pertama kali didokumenkan digunakan pada Tahun 31 semasa pemerintahan Shoshenq III dan seterusnya (Dodson, GM 137, p.53), raja baru ini pastinya hanya boleh memerintah selepas Shoshenq III.

Pengkebumian

sunting

Sebagaimana Shoshenq III, Shoshenq IV bukanlah seorang putera leluhurnya dan sebab sebenar dakwaannya bagi memiliki takhta adalah tidak diketahui. Beliau memerintah Mesir antara Shoshenq III dan Pami bagi tempoh antara 12 atau 13 Tahun berdasarkan tafsiran berbeza pengkaji Mesir purba mengenai pemerintahannya. Menurut Dodson, kerja pencarigalian bagi makam NRT V Tanite Shoshenq III yang telah dirompak, menunjukkan kehadiran 2 sarcophagi: satu terukir bagi Usermaatre Setepenre Shoshenq III dan yang satu lagi adalah keranda batu tanpa nama.

Keranda batu tidak bertanda, bagaimanapun, "adalah jelas merupakan tambahan terkemudian" menurut kedudukannya dalam makam.(Dodson, GM, p.54) Di puing makam, beberapa serpihan telah ditemui dari satu atau dua balang Canopic yang mempunyai nama "Hedjkheperre-Setpenre-meryamun-sibast-Netjerheqaon."(Dodson, GM, p.54) Kerana nama gelaran Netjerheqaon tidak pernah digunakan oleh raja-raja Dinasti Ke-22 sehinggalah pemerintahan Shoshenq III, ini menyumbang bukti yang jelas bahawa Shoshenq IV lah yang ditanam di makam Tanite Shoshenq III dan menggantikan raja ini. Ia juga menunjukkan bahawa raja yang dikebumikan di sini pastinya bukan Shoshenq I.

NOTA: Raja asal Shoshenq IV dalam buku pre-1993 dan rencana journal telah dinamakan semula sebagai Shoshenq VI oleh pakar kaji Mesir purba kerana dia merupakan raja Theban yang hanya disahkan oleh dokumen Mesir Atas. Dia tidak pernah menjadi raja Dinasti ke 22 Mesir.

Bibliografi

sunting
  • Aidan Dodson, "A new King Shoshenq confirmed?" GM 137(1993), pp.53-58.
  • Aidan Dodson, "The Canopic Equipment of the Kings of Egypt," (Kegan Paul Intl: 1994), p.93.
  • J. Yoyotte, Melanges Maspero I:4 (Cairo:1961), pp.142-43 [Comment on the Year 10 Shoshenq Si-Bast stela].
  • Great Chiefs of the Libu: Niumateped