Di Malaysia terdapat beberapa Perguruan Silat yang menggunakan nama "Silat Terlak", diantaranya:

  1. Silat Terlak Empat
  2. Silat Terlak Selangor
  3. Silat Terlak Natar
  4. Silat Terlak Asli
  5. Silat Terlak Lintau