Pemboleh ubahSunting

Syarat penamaan sesebuah pemboleh ubah dalam JavaScript adalah seperti berikut:

  • tidak boleh dimulakan dengan nombor
  • boleh didahului dengan aksara $ atau _

JavaScript mementingkan atur huruf bagi setiap pemboleh ubah, sebagai contoh pemboleh ubah Ali tidak sama dengan ali. Pemboleh ubah diisytiharkan menggunakan kata kunci var.

GelungSunting

Gelung forSunting

Gelung for boleh digunakan dalam dua cara:

for (i=0; i<panjang; i++) {
  //kenyataan
}
for (i in sebuahSenarai) {
  //kenyataan
}

Gelung whileSunting

while (<syarat>) {
  //kenyataan
}

FungsiSunting

function foo() {
  //badan fungsi
}

ObjekSunting

Objek dalam JavaScript boleh diisytiharkan dalam dua cara. Cara pertama ialah dengan menggunakan kata kunci new.

var orang = new Object();
orang.nama = "Si Polan";
orang.umur = 31;
orang.kenegaraan = "Malaysia";

Cara yang satu lagi ialah dengan menggunakan kurungan beralun ('{' dan '}')

var orang = {nama: "Si Polan", umur: 31, kenegaraan: "Malaysia"};

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.