Sistem Pendidikan di Malaysia

Sistem Pendidikan di Malaysia

Kementerian Pendidikan MalaysiaSunting

 • VISI

Pendidikan Berkualiti,Insan Terdidik,Negara Sejahtera.

 • MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TaskaSunting

Sekolah RendahSunting

Pendidikan di peringkat Sekolah Rendah adalah wajib bagi setiap warganegara Malaysia. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada peperiksaan besar sekolah rendah boleh menyambung pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).

Sekolah KebangsaanSunting

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)Sunting

Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)Sunting

Sekolah AgamaSunting

Sekolah Rendah Agama (SELANGOR)Sunting

Sekolah Rendah Agama (Wilayah Persekutuan)Sunting

Sekolah MenengahSunting

PengenalanSunting

Pendidikan di peringkat sekolah menengah pula adalah tidak wajib bagi setiap warganegara Malaysia. Selepas menduduki Ujian Peperiksaan Sekolah Rendah (UPSR), pelajar yang grednya cemerlang boleh memilih untuk menuntut ilmu dalam peringkat sekolah menengah di mana-mana sekolah sekalipun.

Jenis-Jenis SekolahSunting

Sekolah MenengahSunting

Sekolah Menengah adalah pilihan utama rakyat Malaysia dalam menghantar anaknya ke sekolah dalam peringkat pendidikan Menengah.

Sekolah Berasrama PenuhSunting

Sekolah Berasrama Penuh ataupun lebih dikenali sebagai Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) menjadi pilihan bagi murid-murid cemerlang dalam peperiksaan (UPSR).

Sekolah SwastaSunting

Rakyat Malaysia juga berhak menghantar anaknya ke sekolah swasta seperti sekolah antarabangsa, sekolah maahad tahfiz dan sebagainya.

Menengah RendahSunting

Pendidikan menengah rendah di Malaysia dari tingkatan satu hingga tingkatan tiga. Kini peperiksaan besar bagi menengah rendah ialah Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3). Pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang layak menyambung pendidikan di kelas sains. Pelajar juga boleh menyambung pendidikan menengah atas di mana-mana Sekolah Berasrama Penuh seperti Sekolah Sains,Sekolah Teknik,Kolej Vokasional dan sebagainya.

Subjek Pentaksiran Tingkatan 3Sunting

 • Teras
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Sains
  • Sejarah
  • Geografi
  • Pendidikan Islam (Bagi Islam)
  • Kemahiran Hidup
   • Kemahiran Teknikal
   • Perniagaan dan Keusahawanan
   • Ekonomi Rumah Tangga
   • Pertanian
  • Bahasa Melayu (Lisan)
  • Bahasa Inggeris (Lisan)
 • Pilihan
  • Bahasa Arab
  • Bahasa Tamil
  • Bahasa Cina
  • Bahasa Kadazan
  • Bahasa Iban
  • Bahasa Punjabi

Menengah AtasSunting

Pendidikan Menengah Atas di Malaysia dari tingkatan empat hingga tingkatan lima.

Subjek MatapelajaranSunting

 • TERAS
  • BAHASA MELAYU
  • BAHASA INGGERIS
  • MATEMATIK
  • SAINS (Aliran Bukan Sains)
  • PENDIDIKAN ISLAM (Agama Islam)
  • SEJARAH
  • PENDIDIKAN MORAL (Agama Bukan Islam)
 • ELEKTIF
  • ALIRAN SAINS
   • BIOLOGI
   • KIMIA
   • FIZIK
   • MATEMATIK TAMBAHAN
   • SAINS TAMBAHAN
   • REKA CIPTA
   • KEJURUTERAAN
  • ALIRAN
   • PRINSIP AKAUN
   • EKONOMI
   • PERNIAGAAN
  • ALIRAN AGAMA
   • TASAWWUR ISLAM
   • PENDIDIKAN ISLAM SYARIAH
   • PENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNAH
  • ALIRAN KEMANUSIAAN
   • PENDIDIKAN SENI VISUAL
   • GEOGRAFI

Menengah RendahSunting

Menengah rendah adalah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3

Tingkatan 1,2 dan 3 (KSSM)Sunting

Mulai tahun 2017 sistem pembelajaran ditukar,sukatan pelajaran,buku teks ditukar daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kepada Kurikulum Sepadu Sekolah Menengah.

 • Teras
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Sains
  • Sejarah
  • Geografi
  • Pendidikan Islam
  • Reka Bentuk dan Teknologi
  • Asas Teknologi Maklumat
 • Wajib
  • Pendidikan Seni dan Visual
  • Pendidikan Moral(Bukan Islam)
  • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Elektif
  • Bahasa Arab
  • Bahasa Mandarin
  • Bahasa Tamil
  • Bahasa Kadazandusun
  • Bahasa Iban
  • Bahasa Punjabi

Menengah AtasSunting

Tingkatan 4Sunting

 • Teras
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Sains
  • Sejarah
  • Pendidikan Islam
 • Elektif
  • Sains
   • Biologi/Reka Cipta/Kejuruteraan
   • Kimia
   • Fizik
   • Matematik Tambahan
  • Kemanusiaan
   • Prinsip Akaun
   • Ekonomi
   • Perniagaan

Pra UniversitiSunting

Sijil Tinggi Pelajaran MalaysiaSunting

MatrikulasiSunting

Matrikulasi merupakan pendidikan pra universiti. Kolej Matrikulasi memberikan tiga pilihan iaitu perubatan, kejuruteraan dan perniagaan. Pendidikan di kolej matrikulasi ini adalah setahun sahaja. Pelajar wajib menyambung pengajian di peringkat sarjana muda kerana pendidikan di kolej matrikulasi ini bukan sijil. Pelajar tidak dapat bekerja di mana-mana tempat sekiranya mereka tidak menyambung pengajian di peringkat sarjana muda. Sedikit sahaja pelajar menyambung pengajian di peringkat perubatan. Kebanyakannya menyambung peringkat kejuruteraan dan perniagaan. Menyebabkan ramai pelajar di kedua-dua bidang ini menganggur kerana terlalu ramai pelajar sains mengambil bidang ini.

DiplomaSunting

Diploma merupakan pendidikan tinggi Malaysia pelajar biasanya menghabiskan pengajian di peringkat ini selama tiga tahun. Diploma merupakan sijil. Pelajar boleh menggunakan sijil diploma untuk bekerja. Pendidikan diploma boleh disambung dengan pendidikan ijazah sarjana muda di mana-mana unit pengajian tinggi di Malaysia.

Universiti AwamSunting

Universiti Awam ialah universiti yang dibiayai oleh Kerajaan. Universiti-universiti ini menjadi pilihan utama rakyat Malaysia untuk menyambung pengajian di dalam negara. Selalunya, universiti ini menerima pelajar yang mempunyai keputusan yang cemerlang atau baik. Pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang kurang memuaskan boleh juga menyambung pengajian di peringkat Universiti Swasta.

 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Univerisiti Putra Malaysia (UPM)
 • Univerisiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Teknologi Mara (UITM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Terengganu
 • Universiti Malaysia Sabah

Universiti SwastaSunting

 • Universiti Selangor (UNISEL)
 • Universiti Multimedia Malaysia (MMU)