Skala minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mode muzik keenam dalam skala major.

Skala minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi yang lebih menarik, berkemungkinan sedih berbanding skala major.

Membentuk dan mengenali skala minor

sunting

Memastikan tanda utama

sunting

Seperti skala utama, minor dinamakan menurut bunyi note tone muzik pertama. Bagaimanapun, berbeza dengan utama, skala minor tidak mempunyai set key signature tersendiri. Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale. Perbandingan major diadpati dengan menaikan note tone minor setinggi 3 semitone(jangkauan minor ketiga); sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G major. Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp (lihat skala major untuk melihat ini,) oleh itu E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature.

Rajah ini menggambarkan relative major key signatures untuk skala minor.

Key Sig. Major Scale     Minor Scale
0#    - C   major      - A   minor
1#    - G   major      - E   minor
2#    - D   major      - B   minor
3#    - A   major      - F#  minor
4#    - E   major      - C#  minor
5#    - B   major      - G#  minor
6#/6b   - F#/Gb major      - D#/Eb minor
  5b   -  Db major      -  Bb minor
  4b   -  Ab major      -  F minor
  3b   -  Eb major      -  C minor
  2b   -  Bb major      -  G minor
  1b   -  F major      -  D minor

Jenis skala minor

sunting

Skala minor melodi menurun

sunting

Skala dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala dikenali sebagai natural minor. Skala natural minor teringkas adalah A natural minor:

A B C D E F G A'

Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skala minor melodi menurun kerana ia sering digunakan secara menurun dari tonik.

Skala minor melodi meningkat

sunting

Skala minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skala ke taham ke 6 dan ke 7 (atau, samajuga, meratakan tahap ketiga dari skala utama). Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat, kerana ia mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik.

Sebagai contoh, dalam key A minor, melodi skala minor meningkat:

A B C D E F# G# A'


Skala minor harmonik

sunting

Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skala minor kepada taham ke 7.

Sebagai contoh,, dalam key A minor, harmonik skala minor adalah:

A B C D E F G# A'

Skala ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi kod dominan utama dan sub-dominan minor.

See also: mode muzik