Skema pangkalan data

Skema pangkalan data bagi sesebuah sistem pangkalan data ialah strukturnya dinyatakan dalam bahasa formal yang disokong oleh sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) tersebut. Istilah "skema" merujuk kepada penyusunan data sebagai rangka tindakan tentang cara pangkalan data dibina (dalam pangkalan data hubungan, dibahagi-bahagikan sebagai jadual).