Stroboskop ialah suatu alat yang boleh digunakan untuk menentukan frekuensi dari gerakan sesuatu objek.

Bagi objek yang bergerak secara bergetar dan berayun , stroboskop boleh membekukan gerakan objek tersebut dengan kawalan frekuensi stroboskop yang tertentu.