Sajdah (Arab: ُسجدة), IPA: [sæʤədæh] atau sujūd (Arab: سُجود, IPA: [sʊʤʊːdə]) merupakan perkataan Arab yang boleh disama ertikan dengan perbuatan meletakkan dahi, hidung, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua anak jari-jari kaki pada keadaan serentak di lantai dengan tujuan tertentu kerana Allah pada waktu dan masa-masa tertentu. Ketika sujud, Muslim dikehendaki membaca bacaan tertentu dalam perbuatannya itu.

Muslim sujud ketika solat

Takrifan sujud ini boleh disejajarkan dengan kewajipan bersujud yang telah diperintahkan Allah dan RasulNya. Sabda Muhammad Rasullullah yang bermaksud:

Aku diperintah (oleh Allah) bahawa aku sujud di atas tujuh anggota, di atas dahi dan diisyarat dengan tangannya di atas hidungnya,dan dua tangan dan dua lutut dan perut-perut anak jari dua kaki. (Hadis Muttafaqun Alaih)

Jenis sujud dalam Islam

sunting

Sujud solat fardhu

sunting

Sujud ini dilaksanakan ketika mendirikan solat fardhu iaitu ketika:

Sujud Sahwi

sunting
 • Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan kerana tertinggal salah satu rukun solat.

Sujud Tilawah

sunting

Sujud Tilawah ialah sujud kerana disebabkan bacaan dalam al-Quran, hal ini menerangkan apabila seseorang itu membaca atau mendengar ayat-ayat al-Quran yang termasuk dalam kumpulan ayat-ayat Sajadah yang sebanyak lima belas tempat semuanya, maka pada waktu itu dituntut pembaca dan pendengarnya supaya sujud sekali sahaja dan boleh juga dilakukan dalam solat yang dikenali dengan nama sujud sajadah.

Cara menentukan/mengenalpasti bagaimana tempat dalam Al-Quran yang dibolehkan kita untuk bersujud tilawah adalah dengan melihat/merujuk penanda berbentuk sejadah dalam al-Quran pada ayat dan surah-surah tertentu. Surah-surahnya adalah seperti berikut :- Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206, Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15, Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50, Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109, Surah 19 (Maryam) Ayat 58, Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18, Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77, Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60, Surah 27 (An Naml) Ayat 26, Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15, Surah 38 (Shaad) Ayat 24, Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38, Surah 53 (An-Najm) Ayat 62, Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21, Surah 96 (Al-’Alaq) Ayat 19

Sepotong Hadis Sahih yang bermaksud:

"Daripada Ibnu Umar RadhiAllahu Anhu,katanya:Adalah Rasullullah SAW membaca ia(ayat sejadah) sedangkan kami berada disisinya,lalu Baginda sujud dan kami pun turut sujud bersamanya,maka bersesak-sesaklah kami sehingga tidak mendapat tempat bagi meletakkan dahi untuk sujud". (Hadis Riwayat Bukhari)

Sujud Syukur

sunting

Sujud Syukur bererti sujud kerana mengucapkan syukur pada Allah serta berterima kasih kepadaNya kerana diberikan kemenangan, kejayaan dan menerima sesuatu perkara yang mengembirakan seperti selamat dari bencana dan mara bahaya, maka ekoran itu patutlah bagi Muslim itu sujud sekali sahaja sebagai menandakan kesyukurannya itu kepada Allah Taala.

Hadis berkaitan Sujud Syukur yang bermaksud:

"Daripada Abi Bakrah R.A. Bahawasanya Nabi adalah apabila mendatangi akan dia oleh sesuatu yang menyukakannya lantas ia turun sujud (sujud syukur) kerana Allah".

Sujud para malaikat

sunting

Sujud para malaikat adalah kerana menghormati Nabi Adam a.s. dan bukan menyembah -- Iblis tidak mematuhi arahan Tuhan ini kerana merasa dirinya besar dan mempunyai kelebihan berbanding manusia.

Imam Al-Maghari berkata di dalam tafsirnya, selepas Allah s.w.t. mengkhabarkan kepada malaikat berhubung kedudukan Adam yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, lantas Allah memerintahkan mereka sujud sebagai tanda hormat, bukan ibadat sebagai mengiktiraf kemuliaan Adam dan sebagai pernyataan bersalah terhadap apa yang mereka katakan sebelumnya.

Di antara keistimewaan Adam ialah kurniaan ilmu yang banyak, sehingga melemahkan prestasi tahap capaian keilmuan maksimum Malaikat. Allah menambahkan pada ayat-ayat berikut, dengan kemuliaan lain, iaitu arahan kepada sekalian Malaikat supaya bersujud kepadaNya. Ini menambahkan lagi tanda-tanda kemuliaan dan kelebihan pada makhluk bernama manusia yang berasal daripada Adam a.s.

Ibn Jarir di dalam tafsirnya, At-Thabari berkata, seolah-olah ia merupakan peringatan kepada kaum Yahudi yang mendiami Kota Suci Madinah bersama Nabi s.a.w. Kepada mereka diberikan pelbagai nikmat dan peringatan, sebagaimana Firman Allah yang bermaksud:

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takbur, dan adalah ia termasuk dalam golongan orang kafir. (Surah al-Baqarah Ayat 34)

Allah menyebut, `Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat'. Iaitu, ingatlah wahai Muhammad, kepada kaummu, ketika Kami berkata kepada Malaikat. Syeikh Abdur Rahman As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, Taisir Al-Karim, ayat ini mengandungi banyak pengajaran, di antaranya ialah mengisbatkan kalam Allah.

Ibn Jauzi mentafsirkan di dalam kitabnya, Zad Al-Masir, bahawa terdapat dua pendapat tentang Malaikat: Pertama, semua Malaikat. Inilah pendapat As-Suddi daripada guru-gurunya. Kedua, mereka segolongan daripada malaikat, seperti riwayat Ibn Abas, tetapi pendapat yang pertama lagi sahih.

`Sujudlah kamu kepada Adam'. Iaitu sujud sebagai penghormatan dan membesarkannya, bukan sujud untuk beribadat. As-Syaukani di dalam Fath al-Qadir berkata, maksud sujud di sini ialah hina dan merendahkan diri, dan kemuncaknya ialah meletakkan wajah di bumi. Inilah juga pendapat Imam an-Nasafi di dalam tafsirnya yang menaqalkan pendapat jumhur ulama.

Terdapat dua pendapat berhubung sifat sujud para malaikat kepada Adam: Pertama, iaitu seperti sifat sujud di dalam solat. Inilah pendapat yang lebih zahir. Kedua, iaitu merendahkan kepala seumpama rukuk. Al-Imam al-Fakhru ar-Razi di dalam kitab, Tafsir al-Kabir berkata, telah ijmak sekalian orang Islam, bahawa sujud tersebut bukan sujud ibadat, kerana sujud ibadat selain Allah boleh membawa kufur.

Al-'Allamah Thahir `Asyur melalui tafsirnya, At-Tahrir Wa At-Tanwir berkata, sujud merupakan penghormatan pertama yang diterima oleh manusia daripada makhluk alam. Dan disandarkan sujud kepada Adam dengan perkataan `lam' yang bermaksud `bagi' menunjukkan bahawa mereka ditaklifkan bersujud dengan zatnya dan ia merupakan asal penunjuk `lam ta'lil', iaitu apabila dikaitkan dengan maksud sujud.

Kemudian beliau menambah, pada ayat ini juga dapat dikeluarkan permasalahan yang cukup menarik tentang penghormatan kepada ilmu dan kelayakan ulama untuk menerima penghormatan dan kemuliaan tersebut, kerana ketika Allah mengajar kepada Adam ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat, ia menjadikan Adam contoh utama dalam penguasaan penciptaan kajian dan ilmu yang zahir pada manusia selepasnya, dan pasti akan zahir penciptaan baru, begitu juga ilmu sehingga binasanya alam ini.

`Maka sujudlah mereka, kecuali iblis'. maksudnya, lantas mereka iaitu para malaikat semuanya sujud, kecuali iblis. Ulama menyebut, pengecualian ini ditafsirkan dengan dua pendapat: Pertama, iaitu pengecualian daripada jenis yang sama. Pendapat ini menggolongkan iblis termasuk dalam kumpulan malaikat, seperti pendapat Ibn Mas'ud dalam satu riwayat dan Ibn Abas, kecuali Allah menukar rupanya menjadi syaitan. Kedua, ia bukan jenis malaikat, tetapi jenis jin. Inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Az-Zuhri.

Justeru itu, jadilah pengecualian ini sebagai pengecualian yang terputus. Penulis menyokong pendapat kedua berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, di dalam surah al-Kahfi ayat 50 maksudnya:

Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat : Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin, maka ia menderhaka kepada perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.

Berhubung nama iblis, terdapat dua pandangan ulama, seperti yang dinyatakan oleh al-Imam al-Mawardi di dalam kitabnya, an-Nukat Wa al-'Uyun. Pertama, ia merupakan nama a'jam (bukan Arab). Inilah pendapat Abu Ubaidah, iaitu Mu`ammar bin al-Musanna at-Taimi, az-Zajjaj dan Ibn al-Anbari. Kedua, ia diambil daripada perkataan iblas, yang bermaksud putus asa seperti riwayat Abi Soleh.

Ini kerana, `Ia enggan dan takbur', iaitu melanggar apa yang diarahkan kepadanya. Syeikh Rashid Redha di dalam tafsirnya, al-Manar berkata, iblis tidak mematuhi arahan Tuhan kerana merasa dirinya besar dan mempunyai kelebihan berbanding manusia. Sifat takbur dan suka menunjuk-nunjukkan sifat kesombongan ini, merupakan tanda-tanda perasaan tinggi diri. Terdapat huruf `sin' dan `ta' pada permulaan kalimah takbur, ia menunjukkan bahawa takbur bukanlah tabiat iblis, tetapi ia mampu dan bersedia melakukannya.

Syarat dan rukun sujud

sunting

Ketika ingin melaksanakan ibadah sujud kepada Allah, syarat-syarat dan rukun-rukun sujud itu hendaklah dipatuhi dan dipenuhi keseluruhannya agar permintaan kita dan sujudnya kita itu diterima Allah hendaknya.

Syarat-syarat sujud adalah:

 • Suci dari hadas kecil dan hadas besar
 • Suci dari sebarang dan segala najis
 • Sujud dengan menghadap Qiblat
 • Menutup aurat

Rukun-rukaun sujud adalah:

 • Niat sujud
 • Takbir(dengan membaca Allahu Akbar)
 • Sekali sujud (kecuali sujud pada solat fardhu dan sujud sahwi)
 • Bangun dari sujud
 • Memberi salam
 • Tertib

Dalil sujud

sunting

Firman Allah berkenaan kewajipan sujud:

"Wahai orang-orang yang beriman! rukuklah dan sujudlah kamu kepada Tuhan kamu(Allah) dan perbuatlah kebaikan mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan". (Surah Al-Hajj ayat: 77)

FirmanNya lagi:

"Maka hendaklah kamu sujud tunduk kepada Allah dan beribadahlah sekalian kamu". (Surah Al-Najmi ayat 62)

Firman Tuhan (Allah):

"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu (Allah) dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang sujud".

Firman Illahi (Allah):

"Dan sebahagian dari malam,maka sujudlah kepadaNya (Allah) dan bertasbihlah(beribadah)di malam yang panjang".