Sulfonat

Ion sulfonat merupakan ion yang mempunyai kumpulan berfungsi -S(=O)2-O. Formula amnya ialah RSO2O, di mana R ialah kumpulan organik. Sulfonat merupakan bes konjugat asid sulfonik dengan formula RSO2OH.

Struktur kumpulan sulfonat.

Sebagai bes lemah, sulfonat merupakan kumpulan keluar yang baik dalam tindak balas Sn1, Sn2 E1 dan E2.

Lihat jugaSunting