Sultan Husin Kamaluddin

Sultan Brunei

Duli Yang Maha Mulia Sultan Husin Kamaluddin ibni Sultan Haji Muhammad Ali merupakan Sultan Brunei ke-16 yang memerintah dari tahun 1710 hingga 1730. Dari tahun 1737 hingga tahun 1740, baginda kembali memerintah.

Husin Kamaluddin
حسين كمال الدين
 Brunei
Pemerintahan 1710 - 1730
1737 - 1740
Pendahulu Nasruddin
Muhammad Alauddin
Pengganti Muhammad Alauddin
Omar Ali Saifuddien I
Anakanda
Pengiran Abdul
Pengiran Tajuddin
Pengiran Paduka Tuan
Pengiran Kamar Indira
Pengiran Anak Tuah
Pengiran Anak Nelang
Pengiran Anak Untong
Pengiran Anak Badaruddin
Pengiran Anak Kadir
Pengiran Anak Apong
Pengiran Tuah
Pengiran Anak Bulan
Pengiran Anak Puteri
Pengiran Anak Nur Alam
Pengiran Isteri Bongsu
Pengiran Seri Banum
Pengiran Seri Ratna
Nama penuh
Husin Kamaluddin ibni Haji Muhammad Ali
Ayahanda Haji Muhammad Ali
Keputeraan Bandar Brunei, Brunei
Kemangkatan 1740
Bandar Brunei, Brunei
Dimakamkan Makam Di-Luba, Bandar Brunei, Brunei
Agama Islam

Baginda masyhur dengan kewarakan, adil dan keramat. Pada zaman baginda, negara makmur dan rezeki mudah diperolehi. Baginda pernah mengeluarkan matawang 'pitis'.

Baginda dapat menukar buah ngirih kepada pitabu dan pernah mendapatkan air minum daripada lingkaran rotan yang diletakkan di laut. Dua kali baginda turun takhta. Oleh sebab baginda bersemayam di Luba, baginda terkenal dengan nama Marhum di Luba atau Mahrum Keramat Dumpil.

Baginda mangkat pada tahun 1740, dan diganti oleh Sultan Omar Ali Saifuddin I.


Penyandang Terdahulu Sultan Brunei
17101730
Penyandang Kemudian
Nasruddin Muhammad Alauddin


Penyandang Terdahulu Sultan Brunei
17371740
Penyandang Kemudian
Muhammad Alauddin Omar Ali Saifuddin I