Sumber sejarah

Sejarah ditulis berasaskan kajian tehadap sumber sejarah.

Sumber sejarah memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa.

Dua jenis sumber sejarah yang penting ialah :